Son zamanlarda oldukça ilgi gören özel güvenlik alanı birçok genç için ekmek kapısı olmaya devam ediyor.  Bu sebeple, asgari ücrete yapılan zam ile birlikte özel güvenlik maaşlarının ne kadar olacağı merak konusu olmaya başladı.

Özel güvenlik maaşlarını etkileyen birçok faktör mevcut. İşin kapsamı, çalışılan sektör ve deneyim süresi bunlardan birkaç tanesidir. Kamuda veya özel sektörde çalışan özel güvenlik maaşları, görevin silahlı ya da silahsız yapılmasına göre de değişmektedir.

Bu yazıda özel güvenlikler ne kadar alıyor sorusunun cevabını bulacağız. İşte detaylar...

Özel Güvenlik Maaşları 2024: Ne Kadar Oldu?

Özel güvenlik görevlisi, kişileri, kurumları veya değerli varlıkları koruma işini yapan kişidir. Diğer bir deyişle, güvenliği sağlayan kişiler özel güvenliklerdir. 

Özel güvenlik mesleği, son zamanlarda oldukça popüler olmuştur. 2024’te asgari ücrete yapılan zam ile özel güvenlik maaşları da neredeyse aynı oranda artmıştır.

Özel Güvenlik Maaşları 4

Özel güvenlik görevlisi maaşlarını belirlemede birçok faktör rol oynamaktadır. Silahlı özel güvenlik maaşları ile silahsız özel güvenlik maaşları arasında belirgin bir fark vardır. Bunun temel sebebi ise, alınan eğitim, yetenek ve deneyim ile ilgilidir.

Ülkemizde özel güvenlik olarak çalışılan alanlar şu şekildedir:

Çalışılan Alan

Yapılan İş

Havalimanı Özel Güvenlik Görevlisi

Havalimanının çeşitli bölgelerinde görev alırlar.

Kamu Özel Güvenlik Görevlisi

Devlete ait binalarda görev alırlar.

Belediye Özel Güvenlik Görevlisi

Belediye binalarında görev alırlar.

Banka Özel Güvenlik Görevlisi

Devlete ve özel sektöre ait binalarda çalışırlar.

Hastane Özel Güvenlik Görevlisi

Devlet ve özel sektör hastanelerinde görev alırlar.

Okul Özel Güvenlik Görevlisi

Devlet okullarında ve özel okullarda çalışırlar.

AVM Özel Güvenlik Görevlisi

Alışveriş Merkezlerinde çalışırlar.

Buna göre güvenlik görevlisi maaşı 2024 yılında ortalama 25.000 TL’dir. Alınan verilere göre en düşük özel güvenlik görevlisi maaşı 20.300 TL’dir. En yüksek özel güvenlik görevlisi maaşı ise 38.000 TL’dir.

Not: Yoğun bir eğitimden geçen bazı özel güvenlik görevlileri silah taşıma ruhsatı ve gerekli sertifikalara sahiptir. Bu sebeple, silahlı özel güvenlik görevlilerinin maaşı daha yüksektir.

Güvenlik konusunda duyulan piyasa talebi de bu miktarı belirlemede önemli bir yol oynar. Silahlı özel güvenlik maaşları 2023 yılında 15.000 TL - 26.000 TL arasınddır. 2024 yılı özel güvenlik maaşı da ortalama olarak 20.000 TL - 35.000 TL arasındadır.

Özel Güvenlik Maaşları 3

Havalimanı Özel Güvenlik Maaşları 2024

Havalimanı özel güvenlik maaşı özel sektöre bağlıdır. Alınan maaş, işletme politikaları veya kamuya bağlı olup olmadıklarına göre değişiklik gösterir. Havalimanında görev yapan özel güvenlikler genellikle güvenlik şirketlerine bağlı çalışmaktadır.

Havalimanı özel güvenlik maaşları şu şekildedir:

·        Verilen kriterlere göre, havalimanı özel güvenlik maaşı 17.500TL - 22.500 TL arasında değişmektedir.

Şimdi Kamu’da çalışan özel güvenlik maaşlarına yer verelim.

Kamu Özel Güvenlik Maaşı 2024

Özel güvenlik maaşlarını etkileyen bir diğer faktör çalıştıkları kurum veya kuruluştur. Özel güvenliklere belediyelerden okullara kadar birçok kurumda ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kurumların yüksek risk ve sorumluluk getirmesi de kamu özel güvenlik maaşlarını etkilemektedir.

Buna göre kamu özel güvenlik maaşı 2024 yılında şu şekildedir:

·        2024 yılında kamuda çalışan bir özel güvenlik için ortalama maaş 21.500 TL olacaktır.

Belediye Özel Güvenlik Maaşı

Belediye özel güvenlik maaşı da kadrolara göre değişmektedir. Belediye özel güvenlik görevlileri taşerona bağlı veya özel şirketlere bağlı olabilmektedir.

Bu kriterlere göre belediye özel güvenlik maaşları 2024’te şu şekildedir:

·        2024 yılında belediye özel güvenlik maaşı ortalama 30.500 TL olarak belirlenmiştir.

Özel Güvenlik Maaşları 1

Banka Özel Güvenlik Maaşları

Banka özel güvenlik maaşları, özel sektör bankalarına göre değişiklik gösterir. Bankalar, özel güvenlikler için en çok istihdam alanı olan yerlerin başında gelmektedir.

Ayrıca, bankalar silahlı koruma gerektiren kurumlardır. Bu sebeple, banka özel güvenlik maaşları daha yüksektir. Banka özel güvenlik maaşları 2024 yılında aşağıdaki gibidir:

·        Bankada çalışan özel güvenlik maaşları 25.000 TL - 35.000 TL arasında değişmektedir.

Hastane Güvenlik Görevlisi Maaşları

Hastaneler özel güvenliklerin bulunmasının mecburi olduğu kurumlardan biridir. Görev yapılan hastanenin özel veya devlet olması hastanede çalışan özel güvenlik maaşını etkileyecektir.

Buna göre 2024 hastane güvenlik görevlisi maaşı şu şekildedir:

·        Devlet hastanesinde kadrolu çalışan bir hastane özel güvenlik görevlisi için ortalama maaş 32.500 TL olacaktır.

Şuna da göz atabilirsiniz: Belediye Başkanı Maaşı Ne Kadar?

Okul Güvenlik Görevlisi Maaşı Ne Kadar?

Okul güvenlik görevlisi maaşları iki şekilde hesaplanmaktadır. İŞKUR bunlardan bir tanesidir. Bazı okullar da kendi bünyesindeki elemanları çalıştırmak isteyebilir. Buna göre 2024 yılında özel okullarda çalışan özel güvenlik maaşları şu şekildedir:

·        2024 yılı için okul güvenlik görevlisi maaşı ise 19.000 - 28.000 TL arasındadır.

AVM Özel Güvenlik Görevlisi Maaşları 2024

AVM’ler risk faktörünün daha az olması sebebiyle özel güvenlik görevlileri tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Ancak her AVM’de özel güvenlik görevlisi bulunmak zorundadır. Nitekim AVM’ler gün içerisinde birçok insanın girip çıktığı yerlerdir.

Buna göre 2024 yılı AVM özel güvenlik maaşı aşağıdaki gibidir:

·        AVM Özel güvenlik görevlisi maaşı ortalama olarak 21.500 – 32.000 TL arasında değişmektedir.

Özel Güvenlik Maaşları 2

Nasıl Özel Güvenlik Görevlisi Olunur?

Özel güvenlik olabilmek için öncelikle bulunduğunuz ilde sertifika vermeye yetkili kurumlardan birinden eğitim almanız gerekmektedir. Bununla birlikte, her sene EGM tarafından düzenlenmekte olan ÖGG sınavına katılıp başarılı olma şartı aranmaktadır.

Herhangi bir boy kilo sınırı bulunmamakla beraber, fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı olunması beklenmektedir.

Güvenlik Görevlisi Olmak İçin Gereken Şartlar

●      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

●      Silahsız görev yapabilmek için 18, silahlı olarak görev yapabilmek içinse 21 yaşını doldurmuş olmak.

●      Silahsız olarak görev yapacaklar için ilkokul ya da ortaöğretim; silahlı olarak görev yapacaklar içinse en az lise ya da dengi bir okuldan mezun olmak.

●      Ağır hapis ya da 6 aydan fazla hapse mahkûm olmamak ve affa uğrasa da rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, uyuşturucu madde kullanımı gibi suçlardan hüküm giymemek.

●      Kamu haklarından mahrum bırakılmış olmamak.

●      Özel güvenlik görevinin yapılmasına engel olacak bir sağlık sorununa sahip olmamak.

●      İlgili kurumlar tarafından verilen özel güvenlik görevlisi eğitimini başarı ile tamamlamak.

Editör: Merve Editor