İbrahim Paşa, Osmanlı'nın batılılaşması ve modernleşmesi yönündeki çabalarının bir parçası olarak Hendesehane'yi kurmuştur. Hendesehane, Osmanlı Devleti'nin ilk modern mühendislik eğitimini veren kurumun olma özelliği taşıyor.

Hendesehane'nin kuruluş amacı, Osmanlı Devleti'nin ihtiyaç duyduğu mühendis ve denizcilik görevlendirmesiydi. Burada özellikle topçuluk, mimari, harita çizimi gibi askeri eğitim veriliyordu.

İbrahim Paşa, Hendesehane'nin kurulması için Yeniçeri Ocağı'ndan bazı askerlerin askerileştirilmesini sağladı. Böylece Osmanlı Devleti, ilk defa modern anlamda mühendislik eğitimi veren bir kuruma kavuşmuştur.

Hendesehane, Osmanlı'nın askeri ve teknolojik alanda çağdaşlaşma çabalarının önemli bir göstergesidir. Bu kurum, Osmanlı Devleti'nin modernleşme sürecindeki kritik adımlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi