Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasından yararlanarak emekli aylığına hak kazanan EYT'liler de ev hanımı, şehit yakını, işsiz, gaziler gibi emlak vergisi muafiyetinden yararlanmaya başlayacak. 

Bu yıl emekli olanlar, aylık bağlanan tarihi izleyen yıldan itibaren indirimli emlak vergisi ödeyecek. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene ait vergi oranı sıfır olarak uygulanacak. 

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyenlerin belediyelere başvuruda bulunması gerekiyor. Gelir getirmeyen arsa, arazi, işyeri sahibi olan da indirimli vergi oranından yararlanılabilir. Evini kiraya verip kirada oturan da bu haktan yararlanabilir. 

Emekli olup sürekli ikâmet edilen tek bir yazlık için vergi verilmiyor. Bu yıl emekli olan EYT'liler, bu yılki menkul sermaye iradı gelirleri 150 bin lirayı aşmamak şartıyla gelecek yıldan itibaren emlak vergisi muafiyetinden yararlanacak. EYT'lilerin emlak vergisine yönelik sorularının yanıtları şöyle:

Yazlık ev için de vergi muafiyeti var mı?

Tek mesken için emlak vergisi muafiyeti uygulanıyor. Yazlık evini sürekli kullanan (ikamet zorunlu) muafiyeti bu evi için kullanabilir ancak başka bir evi varsa orası için yararlanamaz.

Emlak vergisi değeri nasıl hesaplanıyor?

Dört yılda bir takdir komisyonlarınca belirleniyor. Geçen yıl takdir komisyonları 2022-2025 yıllarında geçerli sayılacak değerleri belirledi. Bu yıl yeni değerlere göre ödemeler gerçekleştiriliyor. 

Ara yıllarda da rayiç bedele yeniden değerleme oranının yarısı ekleniyor. Bu tutarın üzerine gayrimenkulün çeşidine göre belirlenen oranlar ekleniyor. Konutlarda büyükşehir sınırlarında binde 2, diğer yerlerde de binde 1 ekleme yapılıyor.

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak için oturma koşulu var mı?

Böyle bir zorunluluk bulunmuyor. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen konutun boş olması ya da kiraya verip kendisinin kirada oturması durumunda emlak vergisi ödenmez. Ayrıca bedel ödemeden çocukları ya da diğer aile bireyleri tarafından daimi olarak kullanılması durumunda da muafiyet geçerli oluyor. Eşlerin her ikisi adına gayrimenkul varsa ve birinde oturuluyor diğeri de boşta duruyorsa indirimli emlak vergisi uygulanır.

Emekli olup çalışanlar da vergi muafiyetinden yararlanıyor mu?

Emeklilerin emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için herhangi bir işte çalışmaması gerekiyor. Faiz, temettü gibi sermaye iradı gelirlerinin önceki yıl uygulanan gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması gerekiyor. Bu tutar 150 bin lira olacak.

Hem kendisinin hem eşinin evi olan emekli vergi öder mi?

Hayır ödemez. Bu haktan yararlanacak emeklinin üzerinde sadece bir konut olması gerekiyor.

Hisseli konutta da vergi muafiyeti var mı?

200 metrekareyi geçmeyen konutta hissesi bulunan emekliler hisseleri oranında muafiyetten yararlanır. Hisselerine ait kısım için vergi muafiyeti uygulanır.

EYT kapsamında mayıs itibarıyla emekli aylığı bağlandı. Oturduğum evin emlak vergisini bu yıl yatıracak mıyım?

BU yıl emekli olanlar, aylık bağlanan tarihi izleyen yıldan itibaren indirimli emlak vergisi ödeyecek. Sadece bir evi olanlar için vergi muafiyeti 2024 yılında başlayacak. 

Hak sahiplerinin meskenin bağlı bulunduğu belediyeye dilekçeyle müracaat etmeleri gerekiyor. Bildirimde bulunmazsanız size vergi çıkacaktır. Muafiyetten yararlanmak için ücret, tarımsal ve mesleki faaliyet, konut ya da işyeri, mevduat, faiz gelirinin olmaması gerekiyor.

Bu muafiyet EYT kapsamında emekliliğe hak kazanandan dul ve yetim aylığı alanlar için de uygulanıyor mu?

DUL, yetim, ölüm ve maluliyet aylığı alanlarda muafiyetten yararlanabilir. Bu muafiyet yetim aylığının yanı sıra boşandığı eşinden nafaka alanlar için de geçerli. 

Emlak vergisi muafiyetinden 18 yaşından büyük işsizler, gaziler, engelliler, ev hanımları, şehitlerin dul ve yetimleri de yararlanıyor.

haber7

Editör: Ramazan Çetin