Bu eser, 9. yüzyılda yazılmış ve cebirin temel prensiplerini ve yöntemlerini içermektedir.

"Cebir" kelimesi, Arapça "al-jabr" kelimesinden türetilmiştir. "Al-jabr", bir denklemdeki eksik veya bilinmeyen değerleri bulmak için kullanılan bir matematiksel işlemdir. Ayrıca, bu terim, bir matematiksel ifadenin bir tarafındaki değerleri diğer tarafa geçirerek denklemi dengede tutma anlamına da gelir.

Muhammed bin Musa el-Harezmi'nin eseri, özellikle denklem çözme ve cebirsel ifadelerin manipülasyonu konularında büyük bir etkiye sahip olmuştur. Bu eser, Batı dünyasında da büyük bir ilgi görmüş ve cebir, matematiksel düşüncenin temel bir alanı haline gelmiştir.

Bu nedenle, cebir terimi, Arap matematikçi el-Harezmi'nin çalışmalarına dayanan ve matematikte denklem çözme, sembollerin manipülasyonu ve matematiksel ilişkilerin analizi gibi konuları kapsayan bir alanı ifade etmektedir.

Editör: Uğur Mengeş