Türkiye, son yıllarda üretim ve istikrar noktasında, dünyanın takip ettiği ülkeler arasında yer alıyor.

Ticaret Bakanlığı'nın yeni yılda da "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla çalışmalarını sürdüreceğini söyleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "istikrar ve üretimin" altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle atılacak adımların, 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program'da ortaya konulduğunu anımsatan Bolat, yeni icraat ve istikrar döneminde, üretim ve ihracattaki yerli katma değeri artıracak politikalara odaklandıklarını ifade etti.

Bolat, ithalata olan bağımlılığı azaltacak, katma değeri yüksek ve sürdürülebilir ihracat artışını sağlayacak politikaları devreye aldıklarını da söyledi.

"İhracat artışına önem veriyoruz"

"Uzak Ülkeler Stratejisi", "İslam Ülkeleri ile İhracatı Geliştirme Stratejisi" ve "Afrika Ülkeleri ile Daha İleri Ticaret Stratejisi" gibi çeşitli uygulamalarla ihracat artışına öncelik verdiklerini vurgulayan Bolat, şöyle konuştu:

Türkiye e-İhracat Platformunu kuruyor ve e-ihracatın artırılması amacıyla ihracatçılarımızın adımları öğrenebileceği yapay zeka destekli bilgilendirme platformunu hayata geçiriyoruz. Türkiye'nin uluslararası rekabetçi konumunun güçlendirilmesi için dünyadaki gelişmelerle uyumlu şekilde 'ikiz dönüşüm' olan yeşil ve dijital dönüşümün getirdiği fırsatları değerlendiriyoruz.

Yeşil Mutabakat kapsamındaki sektörlerin geleceğine yönelik farkındalık artırıcı ve bilgilendirici çalışmalar yürütüyoruz. Yeşil dönüşümün finansman imkanları konusunda rehber bir doküman hazırlıyoruz. Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) kapsamında da firmalarımıza eğitimler verilmesini planlıyoruz.

Gümrük kapılarına ilişkin çalışmalar sürüyor

Bakan Bolat, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesine ilişkin çalışmalara devam ettiklerini belirterek, gümrük kapılarında fiziki müdahalesiz kontrol teknolojilerini yaygınlaştıracaklarını, hava yolu işlemlerinin dijitalleştirilmesi projesini de hayata geçireceklerini anlattı.

Ticaret ve sanayi odalarına yapılacak ödemeler dahil, tüm şirket kuruluş süreçlerinin elektronik ortama taşınacağını vurgulayan Bolat, elektronik defter uygulamasının devreye alınacağı bilgisini verdi.

Bolat, rekabetin korunmasına yönelik mevzuat çalışmalarıyla da rekabet ihlalleri için ihbar müessesesi geliştirdiklerini dile getirdi.

e-Ticarette piyasa gözetimi ve denetimini etkinleştirmek üzere e-Ticarette Ürün Güvenliği Projesi'ni uygulayacaklarına dikkati çeken Bolat, "Piyasa Gözetimi ve Denetimi Eylem Planı'nı hazırlıyoruz. Ayrıca hizmet verdiğimiz esnaf ve sanatkarlarımız ile kooperatiflerimizin finansmana erişimlerini kolaylaştırıyoruz. Tüm bu süreçleri 2024 yılında devreye almış olacağız." dedi.

"e-ihracatın payını yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyoruz"

OVP kapsamında, yeni yılda mal ihracatının 267 milyar dolar olmasının hedeflendiğine işaret eden Bolat, bunun program dönemi sonunda 302,2 milyar dolara ulaşmasını amaçladıklarını söyledi.

Bolat, 34,7 milyar dolar olması beklenen cari işlemler açığının kademeli şekilde 30 milyar dolara düşürülmesini hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

Böylelikle cari işlemler açığının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payını, 2024 yılında yüzde 3,1'e, 2026 yılında yüzde 2,3 seviyesine düşüreceğiz. 2028 yılında ihracatımızı 375,4 milyar dolara, hizmet ihracatımızı 200 milyar dolara, küresel mal ihracatında ülkemiz payını yüzde 1,3'e ve genel ihracatımız içinde e-ihracat payını yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyoruz.

Ülkemizin, dünyada ilk 10 ekonomi, satın alma gücü paritesine göre ise dünyada ilk 5 ekonomi arasında yer almasını planlıyoruz. Ayrıca küresel ekonomiden aldığımız payı da yüzde 2'nin üzerine çıkarmayı amaçlıyoruz.

Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü iradeyle "bölgesinin üretim ve ihracat üssü" olan Türkiye'yi, küresel ihracatın en güçlü aktörlerinin zirvesine taşıyacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA