1 milyon 127 bin 612 kişilik nüfusa sahip Van’ın 2023 yılındaki hane halkı sayısı, 257 bin 566 oldu. Bu hanelerin, hanehalkı tipine göre dağılımı ele alındığında ise; 30 bin 442’sini tek kişilik hanehalkı, 180 bin 189’unu tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı, 40 bin 701’ini en az bir çekirdek aile ve diğerlerinden oluşan hanehalkı ve 6 bin 234’ünü çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalkı oluşturdu.

Van’ın 2008 yılında 6,90 olan hanehalkı büyüklüğü 2023 yılına gelindiğinde 4,27’ye gerileyerek azalma eğilimi gösterdi.

Türkiye'de 2023 yılında ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 4,86 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak ilini 4,67 kişi ile Şanlıurfa ve 4,61 kişi ile Batman izledi.

VAN’IN TEK KİŞİLİK HANEHALKI ORANI YÜZDE 11,8

ADNKS sonuçlarına göre, Türkiye genelinde, 2015 yılında yüzde 14,4 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hanehalklarının oranının 2023 yılında yüzde 19,7'ye yükseldiği görüldü.

Van tek kişilik hanehalkı oranının en düşük olduğu ikinci il olurken, tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının en yüksek olduğu iller arasında yer aldı. Van’ın tek kişilik hanehalkı oranı, yüzde 11,8 iken tek çekirdek aileden oluşan hanehalkları oranı, yüzde 70 oldu.

İllere göre hanehalkı tipleri incelendiğinde, 2023 yılında tek kişilik hanehalklarının oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 30,4 ile Gümüşhane olduğu görüldü. Gümüşhane ilini yüzde 29,2 ile Tunceli ve yüzde 29 ile Giresun izledi. Diğer yandan tek kişilik hanehalklarının oranının en düşük olduğu il ise yüzde 11,1 ile Batman oldu. Bu ili yüzde 11,8 ile Van ve yüzde 11,9 ile Diyarbakır izledi.

Tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il, 2023 yılında yüzde 72,2 ile Gaziantep oldu. Gaziantep ilini yüzde 71,7 ile Diyarbakır ve yüzde 71,6 ile Şanlıurfa takip etti. Tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranının en düşük olduğu il ise yüzde 50,8 ile Gümüşhane oldu. Gümüşhane ilini yüzde 50,9 ile Tunceli ve yüzde 54,1 ile Artvin izledi.

Kaynak: WanHaber/Zehra Boğatekin Akman