Kanser tedavisi ve takibinde sınırları kaldıran O-Asistan uygulaması oluşturuldu. Uygulama; hastalar, hasta yakınları ve doktorları dijital platform üzerinde buluşturarak hızlı, efektif, kalıcı çözümler sunmayı amaçlıyor. 

Dünyada ilk kez sosyal girişimci Çağla Acar tarafından geliştirilen O-Asistan mobil uygulaması dikkat çekerken, uygulamanın kurucusu Çağla Acar; “Söz konusu uygulama, dünyanın en zorlu sağlık problemlerinden biri olan kanserle savaşta, dijital çağın başlangıcını müjdeliyor” dedi.

Dünyada yaklaşık 51 milyon kişinin savaştığı kansere yakalanan hasta sayısı her yıl artıyor. Kanserle mücadelede, hastaların sağ kalım oranlarını büyük ölçüde etkileyen kritik faktör ise; doğru teşhis ve tedaviyi aksatmadan zamanında almak, tedavi takibinde olası aksaklıklara vakit kaybetmeden müdahale etmek. 

Türkiye'de 75 yaş altı her 4 kişiden birine kanser teşhisi konulduğunu belirten O-Asistan kurucusu Çağla Acar, “Hekim başına her yıl yaklaşık 1300 hasta tedavi alıyor. Bu zorlu süreçte tedavi ve takip süreci onkoloji dışındaki diğer uzmanlık alanlarına da ihtiyaç duyarak, yıllarca devam ediyor.

Kanserle mücadelede, her hastanın zamanında değerlendirilmesi, farklı şehirlerde bulunan hastaların ilgili alandaki doktora ulaşması için seyahat etmesi, konaklaması, randevu alması oldukça güç ve ekonomik olarak zorlayıcı olabiliyor.

Öte yandan karmaşık ilaç tedavilerinin, hastanın durumuna bağlı nedenlerle sıklıkla değişebildiği kemoterapi takvimlerinin takibi, izlenmesi, gözlemlenmesi; tetkik ve tahlil prosedürlerinin zamanında yürütülmesi, hastaya özel tedavinin ilgili hekimce uygulanması, tedavinin seyrini ve hastanın tedaviye yanıtını bütünüyle etkiliyor” diye kaydetti.

Kanser tedavi ve takibinde dünyada bir ilk olan O-Asistan mobil uygulaması ile onkolojide dijital çağın kapılarının açıldığını kaydeden Acar; “Hastaları odak alarak geliştirilen O-Asistan; tedavi süreçlerinde, hastaların karşılaşabileceği sorunlara çözümler üreterek, tedavi sürecinin akıllı dijital hizmetlerle hasta ve doktorun kontrolünde tutulabileceği asistanlık hizmetleri sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Kendi ailesinde de kanserle bir çok kez mücadele eden ve onkoloji alanında yıllarca hastalara danışmanlık yapan O-Asistan kurucusu Çağla Acar; "Onkoloji alanında, hastalar ve hekimleri için tedavi takibi, izlemesi, dosya depolama, akıllı hatırlatma, akıllı kemoterapi takvimi ve hekim eşleşmesi ile ikinci görüş alma özellikleri bulunan O-Asistan uygulamasını hastaların tedavilerine yardımcı olmak için geliştirdik. O-Asistan'in devamlı kendini geliştirerek kanser tedavisinde çığır açıcı yeniliklere öncülük etmesini hedefliyoruz” diyor. 

Uygulamanın tüm dünyadaki kanser hastalarına ve özellikle kanserle mücadelede sevgi, ilgi ve hassasiyetle bakım veren, bakım alan savaşçılar ve hekimlere hayati katkı sağlamasını umduklarını belirten Çağla Acar, O-Asistan'in hem hasta, hem hekim çoklu giriş yapısı ile hekimler arasında da konsültasyon gerçekleştirmeye fırsat vereceğini, onkoloji alanında fiziki sınırları tamamen ortadan kaldıracağını belirtiyor.

Dünyanın kanser tedavisi ve takibi ile ilgili ilk mobil uygulaması olan O-Asistan ile ilgili daha fazla bilgi için: www.api.o-asistan.com adresinin ziyaret edilebileceği kaydedildi.