N2O5, azotun bir oksit türüdür. Atmosferdeki su buharı ile tepkimeye girerek nitrik asit (HNO3) oluşturur:

N2O5 + H2O → 2HNO3

Nitrik asit, asit yağmurlarının ana bileşenlerinden biridir. Atmosferdeki nitrik asit, yağmur, kar veya çiyle yeryüzüne iner.

Asit yağmurları, doğal ekosisteme ve insan yapımı yapılara zarar verebilir. Topraktaki besin elementlerini yıkarlar, sucul canlıların yaşam alanlarını tehdit ederler ve yapıların aşınmasına neden olurlar.

N2O5'in atmosferdeki oluşumu genellikle insan kaynaklı hava kirliliğinden kaynaklanır. Özellikle fosil yakıtların yanması sırasında azot oksitlerin (NOx) salınması N2O5 oluşumuna yol açar. Bu nedenle, sanayileşme ve ulaşım faaliyetlerindeki artış asit yağmurlarının daha da şiddetlenmesine neden olmaktadır.

N2O5 asit yağmurlarının ana nedenlerinden biridir ve bu soruna karşı hava kirliliğinin kontrolü önemli bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi