Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı personel alımları ne zaman?

Kurum ve kuruluşların personel alımları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'da personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru detayları..

Kamu Alımları 26.02.2022, 14:17
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı personel alımları ne zaman?

Kurum ve kuruluşların personel alımları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'da personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru detayları..

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

A) GENEL AÇIKLAMA

Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
(B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam
edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle (422) adet sözleşmeli mühendis,
mimar, şehir plancısı ve büro personeli alınacaktır.

B) BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

1. BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b. Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı unvanda sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.

c. 2020-KPSS’den; lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az
70 puana sahip olmak.

d. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

e. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

f. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
· Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
· Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve
hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
· Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa
karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir
soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

g. Askerlik durumu itibariyle;
· Askerlikle ilgisi bulunmamak
· Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak.

h. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI

a. ÇEVRE MÜHENDİSİ: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki
üniversitelerin “Çevre Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
b. İNŞAAT MÜHENDİSİ: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki
üniversitelerin “İnşaat Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
c. MAKİNE MÜHENDİSİ: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki
üniversitelerin “Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği,
Makine ve Malzeme Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
d. HARİTA MÜHENDİSİ: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki
üniversitelerin “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Harita
Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
e. ELEKTRİK MÜHENDİSİ: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki
üniversitelerin “Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
f. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki
üniversitelerin “Jeoloji Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Jeolojisi”
bölümlerinden lisans mezunu olmak.
g. JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki
üniversitelerin “Jeofizik Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
h. MİMAR: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin
“Mimarlık” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
i. ŞEHİR PLANCISI: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki
üniversitelerin “Şehir ve Bölge Planlama” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
j. BÜRO PERSONELİ (Taşra): Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki
üniversitelerin “Emlak Yönetimi, Emlak ve Emlak Yönetimi, Gayrimenkul Yönetimi veya Gayrimenkul
Yönetimi ve Pazarlama” bölümlerinden ön lisans mezunu olmak.
k. BÜRO PERSONELİ (Merkez): Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındakiüniversitelerin “İşletme, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri,
Uluslararası İlişkiler, Ekonomi” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

C) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, SÜRESİ VE DİĞER HUSUSLAR

a. Başvurular 08 Şubat 2022 Salı günü başlayıp 21 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 23:59:59’a kadar e-Devlet
üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer
Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale
gelecek olan sınav başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.

b. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp
tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi
görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

c. Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri
başvuru esnasında e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edilerek
alınacağından, adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata
mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları
gerekmektedir. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen
şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru
şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz
feshedilecektir.

d. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve
atamaları yapılmayacaktır.

e. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Atamaları yapılanların atamaları iptal edilecek ve
Bakanlığımız tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

D) SINAV SONUÇLARININ İLANI VE GÖREVE BAŞLATMA

Başarı sırasına göre her bir unvan için tespit edilen sayıda asil aday ve asil adayların 3 katı kadar yedek
adayın (yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden 1 yıl için geçerli olup, daha
sonraki sınavlar için müktesep hak teşkil etmez.) isim listesi Kariyer Kapısı Platformu ile Bakanlığımız
http://www.csb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

 

İşe alınacak adaylar, sınav sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren istenilen belgeleri
tamamlayarak teslim etmek, işe başlamak üzere sözleşmelerini imzalamak için, belirlenecek süre
içerisinde Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne bizzat müracaat edecektir.

Kaynak: Kamu personel alımları

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 07 Şubat 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 21 42
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. West Ham United 21 19
17. Leeds United 20 18
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15