Van Büyükşehir Belediyesi 50 Personel Alıyor!

Van Büyükşehir Belediyesi; merkez, ilçeler ve hudut karakol yollarında karla mücadele ve bakım onarım çalışmalarında, 5 ay 29 gün süre ile çalıştırılmak üzere mevsimlik işçi alacağını duyurdu.

GÜNCEL 21.10.2021, 10:13
Van Büyükşehir Belediyesi 50 Personel Alıyor!

WanHaber - Haber Merkezi

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde; Van merkez, ilçeler ve hudut karakol yollarının karla mücadele ve bakım onarım çalışmalarında belirli süreli mevsimlik işçi (5 ay 29 gün) olarak görevlendirmek üzere; 25 Genel Beden İşçisi, 14 Kamyon Şoförü, 2 Tır Şoförü, 5 Aşçı, 3 Loder Operatörü ve 1 Dozer Operatörü olmak üzere toplamda 50 mevsimlik (5 aylık 29 gün) işçi personel işe alınacaktır. İnternetten alınacak başvurular için son tarih 23 Ekim 2021 cumartesi saat 17:00 olacaktır.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden olan BELVAN Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine alımı yapılacak olan mevsimlik (5 ay 29 gün) işçi alım duyurusu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapıldı. Şeffaflık ve liyakat esaslı verilen ilanda alımlar kura usulü ile yapılacaktır.

Başvurular 21-23 Ekim 2021 tarihleri arasında sadece online olarak kariyer.van.bel.tr adresine yapılacaktır. Koronavirüs salgınından ötürü hiçbir şekilde yüz yüze başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular sadece internet üzerinden yapılabilecektir.

İşte Van Büyükşehir Belediyesine alınacak 50 mevsimlik (5 ay 29 gün) işçi personel için aranan genel ve özel şartlar?

KAMYON VE TIR ŞÖFÖRÜ MÜRACAAT KOŞULLARI:
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2- İlan tarihi itibari ile 25 ile 40 yaş arasında olmak.
3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4- Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soya-alt soya-eşe- kardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye- kadına- çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkum olmamak.
5- Erkek Adaylar İçin Askerlik görevini yapmış olmak.
6- 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.
7- Arşiv araştırması yapılmış olmak.
8- E (yeni ehliyet: C) sınıfı ehliyet hakkediş tarihinden itibaren; alkol kullanımı, uyuşturucu madde kullanımı ve/veya bulundurulması gibi nedenlerden dolayı; haklarında herhangi cezai işlem yapılmamış olmak.
9- En az 5 yıllık E (yeni ehliyet: C) Sınıfı  (İş Makinası Operatörleri için G Sınıfı) ehliyete sahip olmak.
10- SRC-3 veya SRC-4 belgesine sahip olmak.
11- Geçerli psikoteknik belgesine sahip olmak.
12- En az ilkokul mezunu olmak.
13- İlan tarihi itibari ile Van nüfusuna kayıtlı olmak ve Van İli sınırlarında en az 2 yıldır ikamet ediyor olmak.
14- Güncel sağlık raporu.
15- Araçları kullanmaya engel durumda olmadığına dair sağlık raporu olması.
16- Herhangi bir kronik rahatsızlığın olmadığına dair sağlık raporu.
17- Van Büyükşehir Belediyesinde ve iştiraki olan şirketlerinde ilan tarihinden geriye 6 ay boyunca çalışmamış olmak.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Bir adet fotoğraflı öz geçmiş.
2- E (yeni ehliyet: C) Sınıf Ehliyet 
3- Öğrenim Durumunu Gösterir Belge
4- Adli Sicil Kayıt Belgesi (karekodlu olacak)
5- Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi
Diğer Belgeler işe başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.

OPERATÖR MÜRACAAT KOŞULLARI:
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2- İlan tarihi itibari ile 25 ile 40 yaş arasında olmak.
3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4- Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soya-alt soya-eşe- kardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye- kadına- çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkum olmamak.
5- Erkek Adaylar İçin Askerlik görevini yapmış olmak.
6- 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.
7- Arşiv araştırması yapılmış olmak.
8- G sınıfı ehliyet (ehliyet kodu: 105.03-105.11) hakkediş tarihinden itibaren; alkol kullanımı, uyuşturucu madde kullanımı ve/veya bulundurulması gibi nedenlerden dolayı; haklarında herhangi cezai işlem yapılmamış olmak.
9- İş Makinası Operatörleri için en az 5 yıllık (G Sınıfı - ehliyet kodu: 105.03-105.11) ehliyete sahip olmak ve müracaat ettiği iş makinası operatörlüğüne ait ehliyet koduna sahip olmak.
10- En az ilkokul mezunu olmak.
11- İlan tarihi itibari ile Van nüfusuna kayıtlı olmak ve Van İli sınırlarında en az 2 yıldır ikamet ediyor olmak.
12- Güncel sağlık raporu.
13- İş makinasını kullanmaya engel durumda olmadığına dair sağlık raporu olması
14- Herhangi bir kronik rahatsızlığın olmadığına dair sağlık raporu.
15- Van Büyükşehir Belediyesinde ve iştiraki olan şirketlerinde ilan tarihinden geriye 6 ay boyunca çalışmamış olmak.

OPERATÖR BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Bir adet fotoğraflı öz geçmiş.
2- İş Makinası Operatörü için G Sınıfı Ehliyet ve ehliyet kodunu sunmak.
3- Öğrenim durumunu gösterir belge
4- Adli Sicil Kayıt Belgesi (karekodlu olacak)
5- Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi
6- Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.

GENEL BEDEN İŞÇİSİ MÜRACAAT KOŞULLARI:
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2- İlan tarihi itibari ile 25 ile 40 yaş arasında olmak.
3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4- Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soya-alt soya-eşe- kardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye- kadına- çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkum olmamak.
5- Erkek Adaylar İçin Askerlik görevini yapmış olmak.
6- 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.
7- Arşiv araştırması yapılmış olmak.
8- En az ilkokul mezunu olmak.
9- İlan tarihi itibari ile Van nüfusuna kayıtlı olmak ve Van İli sınırlarında en az 2 yıldır ikamet ediyor olmak.
10- Güncel sağlık raporu.
11- İnsan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına dair sağlık raporu olması
12- Herhangi bir kronik rahatsızlığın olmadığına dair sağlık raporu.
13- Van Büyükşehir Belediyesinde ve iştiraki olan şirketlerinde ilan tarihinden geriye 6 ay boyunca çalışmamış olmak.

GENEL BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Bir adet fotoğraflı öz geçmiş
2- Öğrenim Durumunu Gösterir Belge
3- Adli Sicil Kayıt Belgesi (karekodlu olacak)
4- Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi
5- Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.
AŞÇILIK MÜRACAAT KOŞULLARI:
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2- İlan tarihi itibari ile 25 ile 40 yaş arasında olmak.
3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4- Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soya-alt soya-eşe- kardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye- kadına- çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkum olmamak.
5- Erkek Adaylar İçin Askerlik görevini yapmış olmak.
6- 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.
7- Arşiv araştırması yapılmış olmak.
8- En az ilkokul mezunu olmak.
9- İlan tarihi itibari ile Van nüfusuna kayıtlı olmak ve Van İli sınırlarında en az 2 yıldır ikamet ediyor olmak.
10- Güncel sağlık raporu.
11- İnsan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına dair sağlık raporu olması
12- Herhangi bir kronik rahatsızlığın olmadığına dair sağlık raporu
13- En az ilkokul mezunu olmak, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak. 
14- Van Büyükşehir Belediyesinde ve iştiraki olan şirketlerinde ilan tarihinden geriye 6 ay boyunca çalışmamış olmak.

AŞÇILIK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Bir adet fotoğraflı öz geçmiş.
2- Öğrenim Durumunu Gösterir Belge
3- Adli Sicil Kayıt Belgesi (karekodlu olacak)
4- Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi
5- Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.
NOT: İstenen belgeler kariyer.van.bel.tr adresine gönderilecektir. (Başvurular fiziki olarak kabul edilmeyecektir.)

GÖRÜŞME BİLGİLERİ
1- Komisyon tarafından başvuru yapan adayların başvuru kriterlerine haiz olup olmadıkları tespit edilecektir. Başvuru kriterlerine haiz olduğu tespit edilen adaylar  27 Ekim 2021 Çarşamba günü  saat 14:00’da Van Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet binasında bulunan ihale salonunda Noter huzurunda yapılacak kura yöntemiyle belirlenecektir.

2- Noter huzurunda yapılacak kura çekimi Büyükşehir Belediyemizin resmi web sayfasında canlı olarak yayınlanacaktır. Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılacak kura çekilişine katılım sağlanmayacaktır. Adaylar kura çekilişini canlı yayından takip edebileceklerdir.

3- Yapılacak olan kura çekilişi sonucu mevsimlik işçi personel alımı için; 50 Asil ve 25 yedek aday (25 Genel Beden İşçisi-Asil/13 Genel Beden İşçisi-Yedek/14 Kamyon Şoförü-Asil/7 Kamyon Şoförü-Yedek/2 Tır Şoförü-Asil/1 Tır Şoförü-Yedek/5 Aşçı-Asil/2 Aşçı-Yedek/3 Loder Operatörü-Asil/1 Loder Operatörü-Yedek ve 1 Dozer Operatörü-Asil/1 Dozer Operatörü-Yedek) belirlenerek görevlendirmeleri yapılacaktır.

Yorumlar (4)
Vanlı 2 ay önce
Aklı olan başvurmaz. Milletle dalga geçiyorlar. Akrabalarını en güzel işlere yerleştiriyorlar. Milleti ise zorlu ve geçici işlere layık görüyorlar. Allah kabul etmesin
İş arayan 2 ay önce
kura niye yapılıyor. Mademki kura çekilecek mülakat niye ???????. notere güvenmiyorlar herhalde
laledevricocuklarıyız 2 ay önce
boş işlerdır ismim cıkmıstı gıttım işkura aradadım telofunu yuzeme kappatı mılletı maskara yapmayın oyunlarınıza
TEMİZLİK- TEMİZLİK- TEMİZLİK 2 ay önce
Büyüksehir, Edremit, Ipekyolu ve Tuşba belediyeleri 365 gün temizlik yapacak toplam 1000 kişilik temizlik personeli almalı. Şehrin her yerinde temizlik ihtiyacı var.
9
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 08 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 16 36
2. Hekimoğlu Trabzon 16 34
3. Sivas Belediyespor 16 30
4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 16 30
5. Afjet Afyonspor 16 28
6. Çorum FK 16 28
7. Bodrumspor 16 27
8. Ankaraspor 16 26
9. Somaspor 16 26
10. Silahtaroğlu Vanspor FK 16 26
11. İnegölspor 16 24
12. Serik Belediyespor 16 23
13. Etimesgut Belediyespor 16 20
14. Diyarbekirspor 16 18
15. Turgutluspor 16 18
16. Sarıyer 16 15
17. Ergene Velimeşespor 16 11
18. Adıyaman FK 16 10
19. Kahramanmaraşspor 16 6
20. Niğde Anadolu FK 16 5
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10