Milletvekili Arvas'tan 'güçlü tarım' vurgusu!

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, yaptığı açıklamayla tarımda güçlü olmanın dünyadaki önemine dikkat çekti.

ÇEVRE 12.05.2020, 16:39
Milletvekili Arvas'tan 'güçlü tarım' vurgusu!

Ak Parti Van Milletvekili TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Abdulahat Arvas, Van’ı da yakından ilgilendiren tarım seferberliği konusunda yazılı açıklama yaptı. 

Ak Parti Van Milletvekili TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Abdulahat Arvas, yaptığı yazılı açıklamada, insan sağlığını tehdit eden salgının tüm dünyayı etkisi altına alarak, bütün ülkelerin sosyo-ekonomik yapılarını derinden etkilediğini, salgınla mücadele eden ülkeler yaşadıkları çaresizlik ve zafiyetler karşısında eksik yönlerini değerlendirme fırsatı buldıklarını kaydetti. Milletvekili Arvas, herkes kendi açısından yeni dönemi anlamaya, şifrelerini çözmeye ve yaşanacak değişimin senaryoları ile projeksiyonları üzerinde çalıştığını belirtti.

 “TARIMSAL ÜRETİMİ GÜÇLÜ ÜLKELER GELECEKTE DÜNYANIN LİDER ÜLKESİ OLACAKTIR”

Milletvekili Arvas, tarım seferberliğine değinerek şunları belirtti: “Son yıllarda nüfus artışı, küresel ısınma, iklim değişikliği, su kaynaklarının azalması gibi nedenlerle sık sık gündeme gelen tarım sektörü, bugün de küresel salgının üretime etkisi, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve gıda arz güvenliği kavramları ile çok daha güçlü bir şekilde dünya gündemine gelmiştir. Global bir sorun olarak koronavirüs ile bir kez daha insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan gıda gereksinimini karşılayan tarımın ne kadar stratejik ve hayati bir sektör olduğu anlaşılmıştır. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de tarım ve gıdanın bugünkünden çok daha önemli olacağını, özellikle yaşadığımız yüzyılda tarım sektörünün savunma kadar önemli bir sektör haline geldiğini söyleyebiliriz. Uluslararası çalışma örgütü verilerine göre 2019 yılında sadece tarımda yaklaşık 940 milyon kişi istihdam edilmektedir. Tarımsal faaliyet küresel anlamda arazilerin yaklaşık %50’sinde yürütülmektedir. 7,7 milyar olan dünya nüfusunun 2050 yılında yaklaşık 9,8 olması tahmin edilmektedir. Bu sonuca göre beslenme için %67 daha fazla tarımsal üretime ihtiyaç duyulması öngörülmektedir. Bu perspektif ile tarımsal üretimi güçlü ülkeler gelecekte dünyanın lider ülkesi olacaktır” dedi. 

“TARIM EKONOMİMİZDE VAZGEÇİLMEZ BİR SEKTÖRDÜR”

Milletvekili Arvas, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye’yi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gelecek tasavvuru ve büyük bir vizyon ile ortaya koyduğu 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşımak için tarım sektörünün büyümesi, rekabet gücünün arttırılması ve tarım sanayi ile gıda sanayinin geliştirilmesi oldukça önemlidir. Ak Parti Hükümetlerimiz döneminde sürdürülebilir tarım, gıda maddelerinin düşük girdiler ile üretimi, tarımsal alan, çevre ve doğal tarım kaynaklarının korunmasını gibi konular her kalkınma planı içinde öncelikli olmuştur. Biliyoruz ki, tarımsal potansiyeli yüksek olan ülkemizin tarım ve gıda sektöründeki potansiyelinin sürdürülebilir olması gelecek adına elzemdir. Bu nedenle, kırsal kalkınma anlayışı ile gençlerimizi tarıma özendirmek ve kentlere göçü engelleyerek kırsal alanda tarımsal istihdamı sağlamak hedeflenmektedir. Ülke nüfusunu doyuran, milli gelire ve istihdama katkı sağlayan, sanayi sektörünün hammadde ihtiyacını karşılayan, ihracata doğrudan ve dolaylı katkıda bulunan tarım ekonomimizde vazgeçilmez bir sektördür”

“TARIM VE HAYVANCILIK KONUSUNDA ÖN PLANA ÇIKAN BİR ÜLKE OLMALIYIZ”

“Ülkemizin bir tarım ülkesi olduğu ve insanoğlu var olduğu sürece tarıma dayalı gıda gereksiniminin de olacağı asla unutulmamalıdır. Bu nedenle tarım ve hayvancılık konusunda ön plana çıkan bir ülke olmalıyız. Hali hazırda ülkemizin sahip olduğu coğrafi yapı ve ekolojik koşullar sayesinde, ürün çeşitliliği ve üretim miktarı yönünden büyük bir potansiyele sahibiz. Türkiye’de halen 24 milyon hektar alanda tarım yapılmakta olup, 146 milyon hektar alanda ise meralardan faydalanmaktayız. 2,9 milyon hektar alanın tarıma kazandırılması yönünde çalışmalar başlatılmıştır. Canlı hayvan varlığımızla da avantajlı sayılabilecek bir durumdayız. 17,9 milyon büyükbaş ve 48,5 milyon küçükbaş ile bugün tarım sektörümüz 1,6 milyon çiftçisi olan büyük bir aileyle 132 milyon kişiyi doyuracak düzeydedir. Ancak bu yeterli değil, çünkü Türkiye 365 milyar dolar tarımsal ürün ithalatı yapan, 1,5 milyar insanın yaşadığı coğrafyanın tam ortasında bulunmaktadır. Tarım ve hayvancılık yeni dönemde eskisinden daha büyük bir kazanç kapısı olacaktır. Tamda bu nedenle tarım ve hayvancılık, meralar, otlaklar, yaylalar ve dahi toprak artık çok daha kıymetli ve anlamlıdır” 

“KIRSAL KALKINMA HAMLESİ VE SAĞLANAN TARIMSAL DESTEKLER İLE MİLLETİMİZ BU SÜRECİ SIKINTISIZ ATLATMIŞTIR”

“Pandemi ile tarım sektörü dünyanın en stratejik sektörlerinden birisi haline gelmiştir. Çünkü aksayan sanayi üretimi sebebiyle açlıkla mücadele edilmesinde en önemli araç tarım ve hayvancılıktır. Koronavirüs salgını ile bundan sonraki süreçte, küreselleşme, sınır güvenliği, göç ve iltica gibi konularda devletlerin duyarlılığı artacak, bu yönde önleyici politikalar geliştirilecektir. Tüm dünyada tarım politikaları yeniden tasarlanmaya başlandı. Bütün ülkeler gelecekte ne ile karşılaşacaklarını bilemedikleri için tarımsal üretimi tekrar hatırladı ve olası durumlarda önünü görmek istiyor. Türkiye’de bu konuda tarımsal politikalarını güncelleyerek üretim gücünü arttıracaktır. Salgın ile mücadelede Sağlık’ta olduğu gibi gıda ve tedarik zincirinde de herhangi bir sıkıntı yaşamadık, bunu da Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetlerimize borçluyuz. Çok daha önceden başlatılan kırsal kalkınma hamlesi ve sağlanan tarımsal destekler ile milletimiz bu süreci sıkıntısız atlatmıştır”

“AK PARTİ ÖNCESİ TARIM POLİTİKALARIN DA YAPILAN BAZI BÜYÜK HATALARIN TELAFİSİ ÇOK ZOR OLMUŞTUR”

“AK parti öncesi tarım politikaların da yapılan bazı büyük hataların telafisi çok zor olmuştur. Hatırlanacağı üzere 24 Ocak 1980 ekonomik kararlarıyla destekleme alımı kapsamına alınan tarımsal ürünlerin sayısı 30 üründen 20’ye düşürülmüş, yine 5 Nisan 1994 tarihinde destekleme kapsamına alınan ürün sayısı önce 10'a daha sonra 8’e düşürülmüş ve son olarak 1999 yılı aralık ayındaki IMF ve Dünya Bankası ile yapılan anlaşma çerçevesinde tarımsal ürünlerin devlet alımlarına son verilmiş ve çiftçiler çok zor durumda bırakılmıştı. AK Parti iktidarı ile tarım sektörünün yasal ve kurumsal çerçevesi güçlendirildi. Güçlü bir tarım ve orman altyapısı oluşturuldu.  Bunlarda çiftçimize pozitif olarak yansıdı ve üretim arttı. Son 18 yılda çiftçilerimize, üreticilerimize 308 milyar liralık tarımsal destek sağlandı. 565 baraj inşa edildi. 6,6 milyon hektar arazi sulamaya açıldı. Sadece 2019 yılı için çiftçilerimize, üreticilerimize 17,2 milyar TL destek verilmiştir. 2020 yılında bu miktar 22 milyar TL olarak planlanmıştır. Hükümetlerimiz tarafından uygulanan politikalar ve verilen destekler neticesinde son 17 yılda, bitkisel üretim miktarı %19,5, tarla bitkileri üretim miktarı %9,8, meyve üretimi %55 sebze üretimi %20,4, çay ve baharat bitkileri ise %96,8 seviyesinde artmıştır. Üretimdeki bu artışı, ürünlerin bitkisel üretim değerlerine yansımakta ve tarım sektörünün gayri safi hasılasını yükseltmekte ve ihracat potansiyelini artırmaktadır”

EDİRNE’DEN VAN’A HER ÜRETİCİNİN PAZAR PROBLEMİNİ ORTADAN KALDIRACAKTIR”

“Tersine göç için çok doğru zaman dilimindeyiz, bu dönemde insanların teşviklerle tarıma yönlendirilmesi mümkündür. Çünkü kentlere göç eden vatandaşlarımızın ekseriyeti köyleri ile irtibatını kesmedi. Bir ayağı öyde olan vatandaşlarımızın şehirdeki sıkıntılara karşılık köylerine geri dönme ve üretim yapma talebi yüksektir. Olanak sağlanması halinde geri dönüşler yüksek oranda karşılık bulacaktır. Yeni dönem ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Kendi evinizin önünü bile ekin, boş yer kalmasın’ talimatı da tarım ve üretim konusundaki hassasiyetini göstermektedir. AK Parti döneminde genç çiftçiye, köyüne dönüp yeniden üretime katılmak isteyene, hayvancılıkta büyümeyi arzu edene bugüne kadar önemli hibe destekleri sunuldu. Bundan sonra da bu desteğin katlanarak devam edeceği bilinmelidir. Özellikle köyüne dönmek isteyenlere, gençlere ve kadın üreticilere cazip teşvikler konusunda çalımalar yapılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Dijital Tarım Pazarı’ uygulaması ile üreticilerin ve alıcıların buluştuğu online bir platform oluşturulmuştur. Üreticiye ve tüketiciye birçok avantaj sağlayan dijital tarım pazarı, Edirne’den Van’a her üreticinin pazar problemini ortadan kaldıracaktır. Çiftçi ve üreticinin emeğini koruyarak, gelirini arttıracak sanal tarım pazarı, aynı zamanda tüketicinin de hukukunu gözeterek taraflara birçok avantaj sağlayacaktır” ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (8)
VAN TARIMI VE HAYVANCILIĞI İÇİN BU YIL SEFERBERLİK YILI OLSUN. 2 yıl önce
● 14 ilçemizdeki yüzlerce köyde stabilize ve asfalt yol çalışmaları.● Tüm köylerde sulama kanalları, sulama göletleri, sulama havuzları. ● Tüm köylerde büz ve boru döşemeleri, içme suyu hatları, çeşmeler, sıvatlar, su depoları. ● Tüm köylerde köprüler, istinat duvarları. ● Tüm köylerde yüzbinlerce meyve fidanı dağıtımı ● Tüm köylerde çeşitli türlerde yüzbinlerce fidan dağıtımı.● Tüm köylere yüzbinlerce küçükbaş ve büyükbaş hayvan dağıtımı. ● Yüzbinlerce arı ve kovan dağıtımı. ● Tüm köylere yüzbinlerce adet sebze fide dağıtımı. ● Tüm köylere binlerce ton tarımsal tohum dağıtımı. ● Binlerce ton gübre dağıtımı. ● Zirai ilaç desteği. ● Traktör ve mühendislik desteği. ● Yüz milyonlarca lira hibe destekler. ● Yüz milyonlarca lira faizsiz kredi ve düşük faizli kredi. ● Bütün köylerde envanter çalışması. Bütün köylerde tek tek ihtiyaçların tespit edilip giderilmesi. Tüm bu ve bunlara benzer hizmetler, destekler, proje ve çalışmalar için ilgili tüm kurumlar sahada olmalı, seferberlik halinde olmalı. Van ve 14 ilçesinin köyleri adeta mercek altında olmalı. Tarımımız ve hayvancılığımız birkaç yıl sonra iki katına çıkmalı. Potansiyel var, toprak bol, şu bol, güneş bol, insan bol, köy ve yayla bol. Tarım ve Orman Müdürlüğü, DSİ, Karayolları, Ziraat Odaları, VBB, 14 ilçe belediyesi, DAKA, DAP İdaresi, VEDAŞ,, Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim gibi her bir kurum kendisini ilgilendiren konularda köylerde seferberlik ilan etmeli. Ulkemizin ve şehrimizin geleceği için köyü, kırsalı, tarımı ve hayvancılığı cazip ve kazançlı hale getirmeliyiz.
ALLAH ÂŞKINA 2 yıl önce
ALLAH (Cc) için bu adamın boş haberlerini yapmayın yeterrr
Turgut b 2 yıl önce
Bende defalarca yazdım aynısını
Salih 2 yıl önce
Sayın vekilim covitten dolayı istanbul hastanesinde saglikcilarin hastalara davranışını insan gözüyle bakmadıklarını vali beyle beraber gidin gözlemleyin sadece insan gibi davransınlar
Van 2 yıl önce
Yani sende olmasan ewdılAhad hiç farkına varmayacaktık tarım hayvancılığın önemine. Sahi nasıl geldi aklına. Böyle bir zeka? Çok şanslıyız senin gibi vekilimiz var diye. Hele öbür ikisi Allah başımızdan eksik etmesin.
Edremit 2 yıl önce
Peyy mala mirannn
erdem aslan 2 yıl önce
keşke diğer vekillerde sizin kadar gayret gösterseydi. ALLAH yardımcınız olsun. olumsuz yorum yapan insancıklar dağ kadrosu ile gelmiş vekilleriniz ne iş yapar ne ye yarar hadi biri çıkıp desin şu vekil vana şunu yaptı desin.
Gewdan 2 yıl önce
Secilmis kuklalar hanginiz cikipta birgun birsey konustunuz hepiniz kuklasiniz mecliste adam olun istifa edin özunuze dönün ...
11
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 01 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 15 35
2. Hekimoğlu Trabzon 15 33
3. Sivas Belediyespor 15 30
4. Çorum FK 15 28
5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 15 27
6. Bodrumspor 15 26
7. Afjet Afyonspor 15 25
8. Ankaraspor 15 25
9. Somaspor 15 25
10. Silahtaroğlu Vanspor FK 15 25
11. İnegölspor 15 21
12. Serik Belediyespor 15 20
13. Etimesgut Belediyespor 15 19
14. Diyarbekirspor 15 18
15. Turgutluspor 15 17
16. Sarıyer 15 12
17. Ergene Velimeşespor 15 11
18. Adıyaman FK 15 10
19. Niğde Anadolu FK 15 5
20. Kahramanmaraşspor 15 3
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 13 14
17. Watford 13 13
18. Norwich City 14 10
19. Burnley 12 9
20. Newcastle 14 7