SGK ihtiyaç sahibi ailelere bazı özel başlıklar altında çeşitli yardımlar yapıyor. Bu yardımlardan biri de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden ölen sigortalının ailesine bir defaya mahsus olarak verilen cenaze ödeneği olarak biliniyor.

Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa annesi babasına, o da yoksa kardeşlerine ödeniyor. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödeniyor.

BAŞVURU YAPMAYI UNUTMAYIN
Cenaze ödeneği için, hak sahiplerince Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile Kuruma başvuru yapılması gerekiyor. Başvuru esnasında ayrıca bir dilekçe verilmesi gerekmiyor.

CENAZE ÖDENEĞİ;
-İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, veya
-Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken, veya
-Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken,
ölen sigortalının hak sahiplerine veriliyor.

360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmıyor.

CENAZE ÖDENEĞİ BU YIL NE KADAR OLDU?
Cenaze ödeneği tutarı her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılarak belirleniyor. 2023 yılı için cenaze ödeneği miktarı 2.054,00 TL olarak açıklandı.

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi emeklilerin ölüm yardımı kişinin emekli aylığından az olmamak üzere (makam, temsil ve görev tazminatı gibi tazminatlar hariç) 01.01.2023-30.06.2023 dönemi için 8.240 TL olarak belirtildi.

Cenaze ödeneğinde zaman aşımı, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl olarak bilinmektedir.

Mynet

Editör: Ramazan Çetin