Tarımsal sulama: Sovyet döneminde, Aral Gölü'ne akan Amudarya ve Siriderya nehirlerinin suları aşırı miktarda toplanma sulamada çalıştırılmaya başlandı. Bu nedenle gölün beslenmesi için gereken su miktarının azalması.
Endüstriyel su kullanımı: Bölgedeki hızlı endüstrileşme nedeniyle nehirlerin suları büyük ölçüde endüstriyel üretimle üretilmiştir. Bu da gölün beslenmesini engelleyici bir faktör oldu.
İklim iklimi: Aral Bölgesindeki iklim değişikliği, yağış miktarlarının yapısı ve buharlaşmanın sızması da gölün kurumasında etkili oldu.
Plansız ve aşırı su kullanımı: Sovyet yönetimi, bölgesel sulanabilir tarımın genişletilmesi politikası kapsamında Amudarya ve Siriderya nehirlerinin sularını bilinçsizce kullandı. Bu da gölün kurumasına yol açtı.
Çevre politikalarının eksikliği: Sovyet yönetimi, Aral Gölü'nün korunması ve sürdürülebilir kullanımı için gerekli çevre politikalarını zamanında hayata geçiremedi.
Sonuç olarak, aşırı ve plansız su kullanımı, iklim değişikliği ve iklim politikalarındaki yetersizlikler Aral Gölü'nün kurumasına neden oldu. Bu süreç, ekolojik olarak ekolojik dengenin ortaya çıkmasına ve ciddi şiddette felaketlere yol açmıştır.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi