Zonguldak: Türkiye'nin İlk İli Zonguldak, köklü tarihine uzanan bir geçmişe sahip olup Türkiye'nin en eski ve özgün illerinden biridir.

Zonguldak'ın Konumu ve Tarihçesi Batı Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Zonguldak, 3 bin 310 kilometrekarelik alanıyla Türkiye'nin topraklarının önemli bir bölümünü oluştururken, kuzey ve batıda Karadeniz'e sınırı olan bir il konumundadır. Bu bölge, kuzeyde Karadeniz, kuzeydoğuda Bartın, doğuda Karabük, güneyde Bolu ve batıda Düzce ile çevrilidir.

Zonguldak'ın İl Olma Süreci ve Tarihî Kökenleri Zonguldak'ın tarihî serüveni, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin 1920 yılında gerçekleştirdiği idari düzenlemelerle başlamıştır. Bu düzenlemeler sonucunda Zonguldak, önceden bağlı olduğu Bolu Müstakil Mutasarrıflığı'ndan ayrılarak Kastamonu iline bağlanmıştır. Ancak, bu durumun uzun sürmemesiyle aynı yılın Mayıs ayında Zonguldak, mutasarrıflık statüsünden çıkarak vilayet olarak düzenlenmiştir.

Zonguldak'ın Özel İsmi ve Anlamı Zonguldak ismi, çeşitli kaynaklardan türemiş olabilir. Bir rivayete göre, sisli bir havada buraya gelen bir gemi kaptanının ifadelerinden, 'zongalık' veya 'zongura' kelimelerinden türemiştir, ki bunlar sazlık ve ağaçlık anlamına gelir. Başka bir görüşe göre ise Zonguldak, yerli halkın ağzında 'Göldağı' anlamına gelir. Türk yazar Necdet Sakaoğlu ise Zonguldak adının, Fransız girişimcilerin "Jungle (Cangıl)" adı ve Türkçe'deki 'dav-dağ' kelimesinin birleşimi olduğunu öne sürmüştür.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi