1985 1990 yılları arasında çarşıda çok sayıda bakırcı olduğunu ifade ederek Haberleri