Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan verilere göre Şubat ayında en çok şirket Van'da kurulurken, Van'ı 24 şirketle Elazığ, 23 şirketle Erzurum, 12 şirketle Ağrı izledi.

Şubat ayında Ağrı'da 12, Erzincan'da 6, Bitlis'te 7, Malatya'da 7, Muş'ta 8, Iğdır'da 7, Bingöl'de 10, Hakkâri'de 10, Kars'ta 6, Tunceli'de 1 ve Ardahan'da 2 şirket kuruldu.

Verilere göre Şubat ayında Van'da 75 şirket, 6 kooperatif, 15 tane Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kuruldu. Bu ayda 9 şirket tasfiye olurken, 3 şirket, 1 kooperatif, 12 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapandı. Geçen yılın Şubat ayına oranla Van'da kurulan şirket sayısında artış yaşandı. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında Van'da 58 şirket, 18 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulmuştu.

Bu ayda 1 şirket, 1 kooperatif tasfiye olurken, 1 kooperatif ve 26 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapanmıştı. Şubat ayında bölge illeri Bitlis'te 7 şirket kurulurken, 1 şirket, 1 kooperatif tasfiye oldu. Yine Bitlis'te bu dönemde 1 şirket, 1 kooperatif ve 1 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapandı.

Hakkari'de Şubat ayında 10 şirket, 1 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, 1 şirket ise bu dönemde tasfiye oldu. Hakkâri'de bu süreçte 3 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapandı. Muş'ta Şubat ayında 8 şirket, 7 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, 1 şirket ise tasfiye oldu. Muş'ta Şubat kapanan şirket, kooperatif ve Gerçek Kişi Ticari İşletmesi bulunmuyor.

2023'ün ilk 2 ayında, 2022'in ilk 2 ayına göre kurulan şirket sayısı %11,6 kurulan kooperatif sayısı %63 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %3,2 azaldı. 2023'ün ilk 2 ayında, 2022'in ilk 2 ayına göre kapanan şirket sayısı %52,5 kapanan kooperatif sayısı %33,7 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %3,7 azalış oldu.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %3,8 AZALIŞ OLDU

Şubat 2023'te, Şubat 2022'ye göre kurulan şirket sayısı %3,8 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %15,7 azalırken, kurulan kooperatif sayısı %51,1 arttı. Şubat 2023'te, kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre %52,4 kapanan kooperatif sayısı %42,4 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %20,4 azalış oldu.

ŞUBAT'TA KURULAN KOOPERATİFLERİN SAYISINDA BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %5,4 AZALIŞ OLDU

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %33,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %27,6 kurulan kooperatif sayısı %5,4 azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %24,8 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %37,1 kapanan kooperatif sayısında %41,3 azalış gerçekleşti.

ŞUBAT'TA BİN 200 YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU

Şubat ayında kurulan bin 200 yabancı ortak sermayeli şirketin 634'ü Türkiye, 109'u Rusya Federasyonu, 93'ü İran ortaklı olarak kurulurken, kurulan bin 200 yabancı ortak sermayeli şirketin 128'i anonim, bin 072'si ise limited şirketi olarak kayıtlara geçti.

2023 yılında kurulan şirketlerin 360'ı belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 130'u İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı ve 121'i Gayrimenkul acenteleri faaliyetleri sektöründe kurulurken, kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin %79,5'ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.

Van Bölge Gazetesi