Mehmet Kurukçu, Kılıçdaroğlu'na Van Dosyası Sundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Van İl Başkanlığı, Van'ın temel sorunlarını kapsayan bir sunum dosyası hazırladı. İl Başkanı Mehmet Kurukçu tarafından hazırlanan dosya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na verildi. Hazırlanan dosyada Van'ın sorunları 11 başlık altında sıralandı.

SİYASET 07.04.2021, 21:48 07.04.2021, 21:53
Mehmet Kurukçu, Kılıçdaroğlu'na Van Dosyası Sundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Van İl Başkanlığı, Van'ın temel sorunlarını kapsayan bir sunum dosyası hazırladı. İl Başkanı Mehmet Kurukçu tarafından hazırlanan dosya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na verildi. Hazırlanan dosyada Van'ın sorunları 11 başlık altında sıralandı.

CHP Van İl Başkanı Mehmet Kurukçu, Van'ın sorunlarını 11 madde halinde sıralayarak bir sunum dosyası oluşturdu. Dosyada paylaşılan sorunlar; TOKİ sorunları, çevreyolu, otogar ve stadyum sorunu, huzur ve güven ortam sorunu, siyasi ortam bulanıklığı, bölgenin ulaşım sorunu, hayvanclık ve ekonomik sorunlar, kapıköy sınır kapısı, yoksullar ve işsizlerin durumu, esnafların durumu, çiftçilerin durumu, ticari sanayi kuruluşları ve KOBİ'lerin durumu şeklinde sıralandı.

İşte Kurukçu'nun madde madde sıraladığı "Van'ın Sorunları Sunum Dosyası'ndan" öne çıkanlar:

TOKİ SORUNLARI

Kurukçu'nun hazırladığı sunum dosyasında Van'da 2011 yılında yaşanan iki büyük depremin ardından inşa edilen TOKİ konutları ilk sırada yer aldı. Kurukçu, TOKİ dairelerinin maliyetinin çok üstünde vatandaşa satıldığını belirtti. TOKİ sakinlerinin aidat ve kömür parasını ödeyemediği için icralık olduğunu belirten Kurukçu ayrıca "Van ın o dönemlerde AFET bölgesi ilan edilmemesi bugün yaşamış olduğumuz tüm sorunların asıl sebebidir." dedi.

ÇEVREYOLU,OTOGAR VE STADYUM SORUNU

10 yıla yakın bir süredir Van'ın çevre yolu sorununun 18. Madde'de tıkanıp kaldığını belirten CHP Van İl Başkanı Mehmet Kurukçu, sorunun kaynağının iktidar ve yerel yönetimin birbirileriyle olan zıtlık olduğunu savundu. Kurukçu, "Kayyum atanmasında sonra valinin hem ilin valisi hemde belediye başkanı olmasından sonra neden hala çevreyolu yapılamamaktadır?" diye sordu. Ayrıca, otogarın da Ak Parti'nin seçim vaatleri arasında yer aldığını belirtn Kurukçu, "Hala bir otogarımız yok ve otogarı olmayan bir büyükşehirde yaşamak bu halkın kaderi olamamalı. Ayrıca her dönem seçim vaadi olan stadyumumuzda hala yapılmadı." dedi.

HUZUR GÜVEN VE ORTAM SORUNU

"Van, AKP iktidarından önce Doğunun hayvancılık merkezi olarak biliniyordu. Meraya dayalı büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık sayesinde bölge üreticisi düzenli bir gelire sahip olarak yaşamını sürdürmekteydi. Hatta bölgeden Ortadoğu ülkelerinde canlı hayvan ihracatı dahi yapılmaktaydı. Çünkü meraya dayalı hayvancılık neredeyse bedavaya yapılan hayvancılık olduğu için, bölge insanını bölgeye bağlayan en önemli unsur olarak nitelendirilebilirdi. Bu nedenle birçok aile hayvanlarını satarak, bölgeyi terk etme yoluna gitti. Bu da Van kırsalının boşalması anlamına geldi. Görüşülen kurum ve kuruluşların tamamı “mera yasağının” kaldırılmasının bölgedeki ekonomiye ciddi bir katkı sağlayacağını ifade etmektedir. Bence, en önemli konu, güven ve huzur ortamının devletçe sağlanabilmesidir." diyen Kurukçu, bölgeye devletin güvence vermesi gerektiğini belirtti.

SİYASİ ORTAM BULANIKLIĞI

Van'da HDP ve Ak Parti’nin ciddi bir oy üstünlüğü olduğunu belirten Mehmet Kurukçu "Başta Büyükşehir belediyesi olmak üzere HDP’li belediyelerin tamamına kayyum atandığı için halkta siyasi iradenin sandığa yansımadığı ifadesi yaygındır. Yapılacak yerel seçimlerde de bu iradeye ipotek konulacağı tahmin edildiğinden ciddi bir arayış söz konusudur. Hatta açıkça bu durumu CHP’den başka çözebilecek bir iradenin olmadığı da açıkça ifade edilmektedir. CHP’ye oy vermesi sağlanmalıdır." dedi. Kurukçu ayrıca "Bölgedeki insanlar CHP ve HDP’nin yakınlaşmasını istemektedir. Kanaatimce bunun olabilmesi için partimizin Doğu ve Güneydoğu’ya daha fazla vakit ayırması gerekmekte, Ege ve Marmara bölgesindeki yurttaşlara da bunun önemli bir sorun olduğu herkesin terör örgütü sempatizanı olmadığı uygun bir dille anlatılabilmelidir." dedi.

BÖLGENİN ULAŞIM SORUNU

CHP Van İl Başkanı Mehmet Kurukçu sunum dosyasında Van'ın ulaşım sorununa ilişkin "Van, bulunduğu coğrafi konumdan ötürü, Türkiye’nin birçok bölgesine uzak bir yerdedir. Bu nedenle, taşımacılık yönünden ciddi anlamda dezavantajlı bir konumdadır. Bölgede yapılacak yatırımlara girdi ve hammadde temini diğer bölgelere nazaran pahalıdır. Bunda ulaşım girdilerinin taşınma maliyetleri dikkate alındığında sorunun çözümü kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bölge aslında hayvancılıkta ön plana çıkmıştır. Meraya dayalı hayvancılık yerine yem hammaddeleri olan arpa, saman, buğday lojistik maliyetlerinden ötürü, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi üretim bölgelerinden Van’a oldukça pahalıya gelmektedir. Ulaşım sorununu çözmek elbette ki mümkün değildir, ancak Van’ın coğrafi koşullarından yararlanılarak üretim yapmak, buna göre sanayiler kurmak mümkün olabilir. Örneğin en önemli yatırımlardan biri Entegre et tesisleri, süt fabrikaları olması gerekirken yanlış özelleştirmeler sonucu daha önceki yıllarda devlete ait bu tip yatırımlar yanlış özelleştirmelerin kurbanı olmuştur." dedi.

HAYVANCILIK ve EKONOMİK SORUNLAR

Van'ın hayvancılık ve ekonomik sorunları konusuna "Ekonomik sorunların temelinde de plansızlık yatmaktadır." diye başlayan Kurukçu "Bölge hayvancılığını harekete geçirebilecek, karkas eti satabilecek ciddi pazarlar yoktur. Et ve Süt Kurumu herhangi bir varlık gösterememektedir. Örneğin büyük çabalar sonucu kurulmuş olan Van Et kombinası % 15 kapasite ile çalışıyor. Bölgede arpa ve buğday yem üretimi için son derece önemli iken Toprak Mahsulleri Ofisinin, düşen buğday ve arpa fiyatları karşısında piyasalara müdahale etmemesi, tahıl fiyatlarının sürekli yerinde sayması bölgedeki ekonomik sorunları ağırlaştırmaktadır. Bölgede uzun yıllardır kamu yatırımlarının askıya alınması, özel sektörün yatırım ortamını güvenli bulmadığı için büyük yatırımlardan kaçınması bölgedeki işsizliğin artmasına neden olmuştur. Van, Türkiye’de işsizlik oranı en yüksek olan illerden biridir. Yoğun işsizlik yoksulluğu da beraberinde getirmiştir. Yoksulluğun çoğalması insanları terör örgütünün kucağına itmektedir. Ya da bu yoksulluk devlete olan bazı yükümlülüklerin yerine getirilmemesini beraberinde getirmiştir. " dedi.

KAPIKÖY SINIR KAPISI AÇILMALI

24 Mart 2020 tarihinden itibaren Kapıköy sınır kapısının Trafik ve Turizme kapalı olması durumu Kurukçu'nun hazırlamış olduğu sunum dosyasında yerini aldı. Kurukçu bu durumun turizmi oldukça etkilediğini belirtti.

YOKSULLAR, İŞSİZLER VE ESNAFIN DURUMU

Kurukçu  sunum dosyasında iki ayrı başlık altında paylaştığı yoksullar, işsizler ve esnafın durumunu "Van il ve ilçelerinde özellikle kırsal kesimlerde yaşayan birçok yoksul aile bulunmaktadır. İşsizlik de yoksulluğu arttıran önemli bir sebep olmuştur. İl genelinde esnaf ve işletmelerin ortalama %80’i işyerlerini kapatmıştır. Geri kalan %20’lik kısım ise halkın zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere açık olan market ve eczanelerdir.İşyerini kapatan  esnaflar çalıştırdıkları işçilerin maaşlarını ödeyememektedir." sözleri ile ifade etti.

ÇİFTÇİLERİN DURUMU

Çiftçilerin durmunu ilişkin de Kurukçu'nun dosyasında bilgilere yer verildi. Sunumda "Tarım ve hayvancılıkla  uğraşanların en acil ihtiyaçları girdi maliyetlerinin düşürülmesi, akaryakıt ve gübre fiyatlarında iyileştirmeler yapılması, desteklerin arazi mülk sahibine değil ürün eken çiftçiye verilmesidir. Üreticilerimizin gübre, mazot, zirai ilaç, tohum, fide gibi tarımsal girdileri temin etme konusunda çok fazla zorlandıklarını dile getirmektedirler." denildi.

TİCARİ KURUMLAR, SANAYİ  KURULUŞLARI VE KOBİ’LERİN DURUMU

Van Ticaret ve Sanayi Odası ile  Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanları ile görüşmelerin yapıldığını belirten Kurukçu; ticari kurumlar, sanayi kuruluşları ve KOBİ'lerin durumunu 3 madde halinde sıraladı.

a-Van’daki 28 fabrika olan Tekstilkent faaliyetlerine ara verip kapanmıştı bir hafta önce tekrar açıldı.Birçok sanayi ve ticaret kuruluşu faaliyetlerine ara veren kuruluşlardan bir kısmı çalışanların maaşlarını ödemekte ve birçok kısmı ödeyememektedir. COVİD-19 virüs salgını sürecinde çalışanlarını işten çıkaran ve ücretsiz izne çıkaran işletmeler vardır. Özellikle tekstil sektöründe bu anlamda işten çıkarmalar olmuştur. Küçük esnaf tacirler de çalışanlarını işten çıkarmak zorunda kalmışlardır.

b- Bu kuruluşlardan faaliyetlerine devam etmekte olanlar malzeme tedarik etme konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Gümrüklerin kapalı veya sınırlı geçişe izinli olması, yurtdışından alınan siparişlerin iptal edilmesi nedeniyle ithalatçı ve ihracatçı firmalar faaliyetlerini yürütememektedirler. Hammadde fiyatlarının yükselmesi maliyet artışına neden olmaktadır. Malzeme temin edilse dahi karşılaşılan diğer sorun yüksek nakliye giderleri olmaktadır. Hane halkı evinden çıkamadığı için alışveriş yapamamakta, esnaf işletmeleri kapalı olduğu için de pazarlama ve talep konusunda zorluklar yaşanmaktadır.

c- Açıklanan teşvik tedbirlerinden henüz yararlanamadıkları için bu teşviklerin sağlanıp sağlanmayacağı konusunda net bir fikir beyan edememektedirler. Yeni teşvik paketleri ve kredi destekleri sağlanmasını beklemekte, ayrıca SGK prim ödemeleri, kurumlar vergisi, gelir vergisi ve ödemeleri ve kredi geri ödemelerinin borçlanmaya  dayalı olmaksızın ötelenmesini, çalışanlarına asgari ücret tutarında  en az bir maaş ödenmesini, faaliyetlerin durduran ticari ve sanayi  kuruluşlarının kira ödemelerinin yapılmasını talep  etmektedirler.

Kaynak: Yeni Doğu Gazetesi

Yorumlar (8)
vanli 7 ay önce
kılıçtaroğlu nun sorununu kim çözecek
Kader 7 ay önce
He he he
WTF 7 ay önce
Bu adamın kendisine bile faydası yok^*^
Hakan caniş 7 ay önce
Faydasız biri kendine faydası olmayan milletemi olacak ........
Gelişen, modernleşen, zenginleşen bir Van 7 ay önce
Yazının tamamını okuyunca bu eksik ve ihtiyaçların tamamını vatandaş olarak biliyoruz. Katılmayacak kısımlar olsa da önemli bir kısmı var olan eksikler, sorunlar ve ihtiyaçlar. Sanırım iktidar ve muhalefetin hepsi de biliyor. Esnaf odaları, sanayiciler, üreticiler, şehirliler, köylüler, çiftçiler yani herkes biliyor. Kim yaparsa yapsın fark etmez. Yeter ki Van 21. yüzyılda ticareti, turizmi, kentleşmesi, sanayisi, tarımı, hayvancılığı, altyapısı, üstyapısı ve her şeyiyle bir büyükşehire yakışır düzeye ulaşsın. Yıllar, on yıllar kaybedilmesin.
Van 7 ay önce
Van'a 2 tane daha sınır kapısı lazım. Bunu da dile getirseydiniz keşke.
ali ahiri 7 ay önce
sayın başkanım 10 yıldır yıkılan binamız için de bi el ataydın eyi olurdu chp de o binadydı onu halledemediniz bakam ülke sorunları nasıl çözülecek
Özer 7 ay önce
Çözerse kılıçtaroğlu çözer herseyi çözerim diyor ama Bi gayret yok
12
az bulutlu
Namaz Vakti 27 Ekim 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivas Belediyespor 9 21
2. Silahtaroğlu Vanspor FK 9 20
3. Hekimoğlu Trabzon 9 19
4. Çorum FK 9 18
5. Ankaraspor 9 17
6. Sakaryaspor 9 17
7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 9 17
8. Bodrumspor 9 16
9. Afjet Afyonspor 9 14
10. Somaspor 9 14
11. Etimesgut Belediyespor 9 14
12. Serik Belediyespor 9 12
13. İnegölspor 9 11
14. Diyarbekirspor 9 10
15. Sarıyer 9 10
16. Ergene Velimeşespor 9 7
17. Turgutluspor 9 6
18. Niğde Anadolu FK 9 4
19. Adıyaman FK 9 3
20. Kahramanmaraşspor 9 0
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2