HDP'li Orhan Van'daki İşçilerin Durumunu Meclise Taşıdı

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan geçte olsa Van'da işten çıkarılan ve geri dönüş hakkı kazanan işçiler için harekete geçti.

SİYASET 02.06.2020, 00:00 02.06.2020, 00:30
HDP'li Orhan Van'daki İşçilerin Durumunu Meclise Taşıdı

WanHaber.com - ÖZEL

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, Van Büyükşehir Belediyesinde çalışırken işten atılan 309 işçi için 3 bakanlığa soru yönelterek konuyu TBMM'ye taşıdı. Girdikleri 3 mahkemeyide kazandıkları halde işlerine iade edilmeyen işçiler hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sorular yönelten HDP'li Orhan, konuyu meclis gündemine taşıdı. 

KONUYU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ
Medyada yer alan "Van'daki mağdur işçilere Saadet Partili vekil sahip çıktı" haberi sonası WanHaber.com'a ulaşan HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın danışmanı İbrahim Genç, Van'da işten çıkarılan işçiler için harekete geçtiklerini, konuyu meclis gündemine taşıdıklarını ve verdikleri soru önergesinin halen cevaplanmadığını söyledi. HDP'li Sarısaç'ın kendilerine 'Van'daki işçilerin sorununu yakından takip edin' diye talimat verdiğini söyleyen Genç, meslisin açılmasıyla birlikte konuyu tekrardan TBMM gündemine getireceklerini söyledi.

İşte HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın TBMM'ye sunduğu önergeler:

Abdulhamit Gül
 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Abdulhamit GÜL tarafından Anayasanın 98’ inci ve TBMM İçtüzüğünün 96’ ncı ve 99’ uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Muazzez Orhan

Van Milletvekili

Anayasanın 2. Maddesine göre Türkiye Devleti bir hukuk devletidir. Hukuk devleti “yönetilenlere en güçlü, en etkin ve en kapsamlı biçimde hukuksal güvencenin sağlanması, tüm devlet organlarının eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olması” olarak tanımlanmaktadır. Anayasa Mahkemesi’nin içtihatlarında da ifade edildiği gibi; “temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmadığı, hukukun evrensel kurallarına saygı gösterilmediği ve adaletli bir düzenin gerçekleşmediği bir ortamda hukuk devletinden söz edilemez” Bir devletin hukuk devleti olması için onun yürütme organının da hukuka bağlı olması gerekir. Anayasanın 8. maddesine uygun olarak yürütme yetkisi ve görevi de anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. Anayasanın 138. maddesine göre ise “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.”

Türkiye’de ise son yıllarda mahkemelerce alınan kararların idare birimleri tarafından ya uygulanmadığı ya da geciktirildiği yönünde çok ciddi hak kayıplarına yol açan vakalar yaşanmaktadır. Adalet alanında bu ve benzeri durumlar Türkiye’nin uluslararası hukuk endeksi sıralamalarında 126 ülke içerisinde 109. Sırada yer almasına yol açmıştır.

Van Büyükşehir Belediyesinde hizmet alımı/taşeron statüsünde çalışırken, 696 sayılı KHK ile kadroya geçme hakkı tanınan ve “başvuru kriterlerini yerine getiren” 309 işçi mülakat adı altında yapılan bir idari işlemle işe alınmamıştır. İşçiler, süreç içerisindeki hukuk dışı durumlar nedeniyle Van 1. İdare Mahkemesine başvurdular. İdarenin gerekçeleri ve savunması hukuki bulunmayarak ret edildi. İstinaf sürecinde de işçiler mahkeme tarafından haklı bulundu. 2018 yılında tüm ülke genelindeki işçiler gibi işlerine başlamaları gereken işçiler 2020 yılına gelindiğinde 3. defa mülakata alınmış ancak hak ettikleri işe alınmamışlardır. 696 sayılı KHK ve mahkeme kararı gereği hakları olan işleri 309 işçiye verilmemiştir.

Bu bağlamda:

696 sayılı KHK kapsamında başvuru koşullarını yerine getirmelerine rağmen işçilerin işe alınmamalarının hukuki gerekçeleri nelerdir?
Van Valiliği’nin büyükşehir belediyesi işçi alımı mülakatı yapmasının hukuki gerekçeleri nelerdir?
Van’da mahkeme kararlarını dikkate almayan veya dolaylı olarak uygulamayan idare hakkında bir soruşturma başlatacak mısınız?
İşçilerin temel hak ihlallerini önlemek için her hangi bir çalışma başlatacak mısınız?
Mahkeme kararıyla hukuk dışı olduğu açığa çıkarılan mülakat işlemleri ile kamuyu zarara uğratan idareciler hakkında başlatılan bir soruşturma mevcut mudur?
696 sayılı KHK ile mağdur edilen işçilerin haklarının yeniden verilmesi amacıyla bir çalışma planlanmakta mıdır?

Süleyman Soylu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU tarafından Anayasanın 98’ inci ve TBMM İçtüzüğünün 96’ ncı ve 99’ uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Muazzez Orhan
Van Milletvekili 

Türkiye’de belediyelere kayyum atanması uygulaması, her geçen gün yeni hukuksuz uygulamaların açığa çıkmasına yol açmaktadır. Van Valiliği, Van’da görev alanlarında olmaması gereken Büyükşehir Belediyesi işçi alım mülakatlarını, kendi bünyesinde oluşturduğu bir komisyon marifetiyle gerçekleştirmiş ve Valiliğin hukuk dışı bir uygulamayı gerçekleştirdiği mahkeme kararınca sabit bulunmuştur. 

Van Büyükşehir Belediyesinde hizmet alımı/taşeron statüsünde çalışırken, 696 sayılı KHK ile kadroya geçme hakkı tanınan ve “başvuru kriterlerini yerine getiren” 309 işçi mülakat adı altında yapılan bir idari işlemle işe alınmamıştır. İşçiler, süreç içerisindeki hukuk dışı durumlar nedeniyle Van 1. İdare Mahkemesine başvurdular. İdarenin gerekçeleri ve savunması hukuki bulunmayarak ret edildi. Mülakatlar hukuksuz olduğu için iptal edildi. İstinaf sürecinde de işçiler mahkeme tarafından haklı bulundu. 2018 yılında tüm ülke genelindeki işçiler gibi işlerine başlamaları gereken işçiler 2020 yılına gelindiğinde 3. defa mülakata alınmış ancak hak ettikleri işe alınmamışlardır. 696 sayılı KHK ve mahkeme kararı gereği hakları olan işleri 309 işçiye verilmemiştir. Süreç içerisinde bu işçilerden biri Bahçesaray’da yaşanan çığda kepçe operatörü olarak çalışırken, biri kalp krizi geçirerek biri de maalesef yaşamına son vererek yaşamını yitirmiştir.

Bu bağlamda:

1)    696 sayılı KHK kapsamında başvuru koşullarını yerine getirmelerine rağmen işçilerin işe alınmamalarının hukuki gerekçeleri nelerdir?
2)    Belediye işçi mülakatları hangi illerde Valilikçe belirlenen komisyonlarla belirlenmektedir?
3)    Van Valiliğinin mülakat komisyonu hangi hukuki gerekçelerle oluşturulmuştur? İlgili komisyonun mülakat sorularını keyfi belirlediği konusu hakkında başlatılmış bir soruşturma mevcut mudur? 
4)    Yıllardır yaptıkları işle ilgili mülakattan hiçbir işçinin başarılı olmamasının gerekçeleri nelerdir? Mülakat komisyon soru ve yanıtlarını tutanak altına almış mıdır?
5)    İşçileri mağdur ettiği mahkeme kararıyla açığa çıkan idareciler hakkında bir soruşturma başlatacak mısınız?
6)    Van’da hukuk dışı 3. defa mülakat yapılması hakkında bir soruşturma başlatacak mısınız?
7)    696 sayılı KHK ile mağdur edilen işçilerin haklarının yeniden verilmesi amacıyla bir çalışma planlanmakta mıdır?

Zümrüt Selçuk


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK tarafından Anayasanın 98’ inci ve TBMM İçtüzüğünün 96’ ncı ve 99’ uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Muazzez Orhan
Van Milletvekili 

Taşerona kadro adı altında 2017-2018 yıllarında yapılan işlemlerin Türkiye’de binlerce işçinin işsiz kalmasına ve binlercesinin mağdur edilmesine yol açmıştır. İşçilerin güvencelerini pazarlık konusu yapıp haklarında bir iyileşme sağlamadığı yönündeki tartışmalar hala kamuoyunun gündemindedir. Bunun yanı sıra birçok işyerinde mülakat adı altında yapılan işlemlerin; yapılan işle ilgili olmadığı, keyfi uygulamalara yol açıldığı ve süreç içerisinde çok yaşamsal hak ihlallerine yol açtığı bilinmektedir.

Van Büyükşehir Belediyesinde hizmet alımı/taşeron statüsünde çalışırken, 696 sayılı KHK ile kadroya geçme hakkı tanınan ve “başvuru kriterlerini yerine getiren” 309 işçi mülakat adı altında yapılan bir idari işlemle işe alınmamıştır. İşçiler, süreç içerisindeki hukuk dışı durumlar nedeniyle Van 1. İdare Mahkemesine başvurdular. Mülakatlar hukuksuz olduğu için iptal edildi. İdarenin gerekçeleri ve savunması hukuki bulunmayarak ret edildi. İstinaf sürecinde de işçiler mahkeme tarafından haklı bulundu. 2018 yılında tüm ülke genelindeki işçiler gibi işlerine başlamaları gereken işçiler 2020 yılına gelindiğinde 3. defa mülakata alınmış ancak hak ettikleri işe alınmamışlardır. 696 sayılı KHK ve mahkeme kararı gereği hakları olan işleri 309 işçiye verilmemiştir. Süreç içerisinde bu işçilerden biri Bahçesaray’da yaşanan çığda kepçe operatörü olarak çalışırken, biri kalp krizi geçirerek biri de maalesef yaşamına son vererek yaşamını yitirmiştir.

Bu bağlamda:

1)    696 sayılı KHK kapsamında başvuru koşullarını yerine getirmelerine rağmen işçilerin işe alınmamalarının hukuki gerekçeleri nelerdir?
2)    Taşeron işçilerine kadro mülakat süreçlerindeki denetim mekanizmaları nasıl sağlanmıştır? Keyfi uygulamaların önlenmesi için hangi tedbirler alınmıştır?
3)    Van’da hukuk dışı 3. defa mülakat yapılması hakkında bir soruşturma başlatacak mısınız?
4)    Van’da işsiz bırakılan işçilere yönelik yeni bir istihdam destek programı planlıyor musunuz?
5)    Van’da işçilerin temel hak ihlallerini önlemek için her hangi bir çalışma başlatacak mısınız?
6)    696 sayılı KHK ile mağdur edilen işçilerin haklarının yeniden verilmesi amacıyla bir çalışma planlanmakta mıdır?
7)    Hukuksuz bir şekilde işsiz bırakılan işçilere süreç içerisinde işsizlik sigortası destekleri verilmiş midir?

Yorumlar (4)
Azat 2 ay önce
Bende Van Büyükşehir belediyesinden khk ile atıldım inanın atılma sebebim hdp oldu işten atılanlarında hdp döneminde milletten haraç toplayanların çocukları çalışıyor garibanlar işten atıldı er yada geç devletimiz hiç bir suçu olmayanı iade edecektir bundan eminim Ekmeğimden oldum doğru ama hdp nin vatandaşa yaptığı eziyeti devlet personele yapmadı Allah beni ilk başta bayrağımdan toprağımdan etmesin gerisi olur Rızkı veren Allah ben hiç bir zaman işten atıldım diye devleti suçlu bulmuyorum demek bende zamanında yanlış yerde durmuşum ki bunlar başıma geldi er yada geç işime döneceğimden eminim hdp olsun sendikalar olsun hangi gün işten atılanları sordu hiç kimse herkes kendi cebinin derdine düşmüş ben bir Kürt olarak siz ve sizin gibi insanlarda. Nefret ediyorum inanın işten atılanların hepsi benim düşünceden bından devlet yetkilileride böyle bilsin işten atılma sebebi okuma yazması olmayan geri zekalı insanların kurbanı olduk daha konuşulacak çok şey varda her şeyin bir zamanı var Allah Reisi başımızdan eksik etmesin diğer partilere kalsak İnan aç susuz yada ırak Suriye gibi sefalet içinde olurduk Türkiye nin içinde saldıran var dış güçlerde saldıran var her şeye rağmen yine yıkılmadı ayakta bunca vatan düşmanı milletvekili vatandaş var sizce bınlara rağmen devletin ayakta kalması mucize değilmi ben Türk bayrağının altında olduğum sürece göğsüm yere gelmez hdp yada başka partinin eline düşsek İnan sonumuz Suriye gibi olur her vatandaş kalksın otursun dua etsin sayın Cumhur başkanımıza belki birileri yalakalık yapıyor diye yorum yapabilir ama inanın ben bunları beni işe geri alsınlar diye yazmıyorum sadece aklım başıma geldi
Sedat 2 ay önce
Hdp bize çok ayıp etti
WTF 2 ay önce
Bunlar kedi köpek gibi otun oynarlar gariban Vanlı hizmetsizliğin ,terkedilmişliğin cezasını çeker.
Biri alır biri atar.
utku 1 ay önce
vAllahi de billahide onları işten atan h.cob.dir hdp bunları işten attı gidin işten atilanlara sorun adamlar kendileri söylüyor
24°
az bulutlu
Namaz Vakti 15 Temmuz 2020
İmsak 03:03
Güneş 04:48
Öğle 12:17
İkindi 16:11
Akşam 19:37
Yatsı 21:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. BANDIRMASPOR 28 60
2. ANKARA DEMİRSPOR 28 57
3. GMG KASTAMONUSPOR 28 53
4. TUZLASPOR A.Ş. 28 53
5. SAKARYASPOR A.Ş. 28 51
6. KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR 28 47
7. VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ 28 44
8. UŞAK SPOR A.Ş. 28 44
9. PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR 28 41
10. ERGENE VELİMEŞE SPOR 28 37
11. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 28 36
12. SİVAS BELEDİYE SPOR 28 36
13. BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR 28 35
14. EYÜPSPOR 28 29
15. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 28 28
16. NİĞDE ANADOLU FK 28 17
17. ELAZIĞSPOR 28 16
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 28 6
Takımlar O P
1. Başakşehir 32 66
2. Trabzonspor 32 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 32 56
5. Galatasaray 32 52
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 32 42
9. Antalyaspor 32 41
10. Göztepe 32 39
11. Kasımpaşa 32 39
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Denizlispor 32 35
14. Konyaspor 32 33
15. Malatyaspor 32 32
16. Çaykur Rizespor 32 32
17. Kayserispor 32 32
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 33 63
2. Erzurum BB 33 59
3. Adana Demirspor 33 58
4. Akhisar Bld.Spor 33 57
5. Bursaspor 33 56
6. Fatih Karagümrük 33 53
7. Altay 33 51
8. Keçiörengücü 33 47
9. Ümraniye 33 44
10. Giresunspor 33 44
11. Menemen Belediyespor 33 43
12. İstanbulspor 33 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 33 36
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 33 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 35 93
2. Man City 35 72
3. Chelsea 35 60
4. Leicester City 35 59
5. M. United 34 58
6. Wolverhampton 35 55
7. Sheffield United 35 54
8. Tottenham 35 52
9. Arsenal 35 50
10. Burnley 35 50
11. Everton 35 45
12. Southampton 34 44
13. Newcastle 35 43
14. Crystal Palace 35 42
15. Brighton 35 36
16. West Ham 35 34
17. Watford 35 34
18. Bournemouth 35 31
19. Aston Villa 35 30
20. Norwich City 35 21