Trabzon Üniversitesi personel alımları ne zaman?

Kamu kurum ve kuruluşların personel alımları devam ediyor. Trabzon Üniversitesi personel alımı yapacağını duyurdu. İşte alım ayrıntıları..

Kamu Alımları 10.02.2022, 15:41
Trabzon Üniversitesi personel alımları ne zaman?

Trabzon Üniversitesi Resmi Gazetede duyurduğu ilanla üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 50 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

Üniversiteye En Az 50 KPSS Puanıyla 50 Sözleşmeli Personel Alımı

Trabzon Üniversitesinde farklı kadrolara yapılacak alımla ilgili duyuru yapıldı. Adayların KPSS puanıyla başvuru yapabilecekleri kadrolarda en düşük puan 50.

Başvuru tarihleri 31.01.2022-14.02.2022 arasında olacaktır.

Başvuru Sonuçlarının Açıklanma Tarihi 18.02.2022

Kazanan Adayların Evrak Teslim Tarihleri 18.02.2022-04.03.2022 arasında olacaktır.

Müracaatlar 31 Ocak 2022 - 14 Şubat  2022 tarihleri arasında Trabzon Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına başvuru formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.

Lisans, ön lisans, ortaöğretim mezunlarının başvuru yapabileceği kadrolar ve özel şartlar şu şekilde

Mühendis (Erkek/Kadın) Lisans Mezunu 1 Personel

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya ElektrikElektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
2020 yılı KPSS Sınavından (P3) en az 60 (altmış) puan almış olmak. Microsoft SQL veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemleri ile sunucu depolama ve sanallaştırma mimarilerinde 2 (iki) yıl tecrübeli olduğunu belgelendirmek.

Programcı (Erkek/Kadın) Lisans Mezunu 1 Personel

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olup (Tercihen c# Asp.Net mvc mimarisinde programlama dilini bildiğini/geliştirdiğini belgelemek) İngilizce dilinde YÖK Başkanlığınca kabul edilen yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavından en az D seviyesi puan almış olmak.
2020 yılı KPSS Sınavından (P3) en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

Tekniker (Erkek/Kadın) Ön Lisans Mezunu 1 Personel

Bilgi ve İletişim Teknolojileri/Bilgisayar, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2020 yılı KPSS Sınavından (P93) en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

Teknisyen (Erkek/Kadın) Ortaöğretim Mezunu 1 Personel

Ortaöğretim Kurumlarının Anadolu Teknik, Anadolu Meslek, Teknik Liselerin Donanım veya Bilişim Teknolojileri bölümlerinin birinden mezun olmak.
2020 yılı KPSS Sınavından (P94) en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

Kütüphaneci (Erkek/Kadın) Lisans Mezunu 1 Personel

Bilgi ve Belge Yönetimi, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programlarının birinden mezun olmak.
2020 yılı KPSS Sınavından (P3) en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

Büro Personeli (Erkek/Kadın) Lisans Mezunu 4 Personel

Maliye, Muhasebe ve Maliye veya MaliyeMuhasebe lisans programlarının birinden mezun olmak.
2020 yılı KPSS Sınavından (P3) en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

Büro Personeli (Erkek/Kadın) Ön Lisans Mezunu 2 Personel

Adalet Meslek Yüksekokulu önlisans programından mezun olmak.
2020 yılı KPSS Sınavından (P93) en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

Büro Personeli (Erkek/Kadın) Ön Lisans Mezunu 2 Personel

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2020 yılı KPSS Sınavından (P93) en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) Ön Lisans Mezunu 9 Personel

Savunma ve Güvenlik, Özel Güvenlik ve Koruma, Koruma Güvenlik ve Asayişinin Sağlanması, Güvenlik ve Koruma veya Güvenlik önlisans programlarının herhangi birinden mezun olup son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kartına sahip olmak. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
2020 yılı KPSS Sınavından (P93) en az 55 (ellibeş) puan almış olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir)
10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak,
170 cm’den kısa olmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel engeli olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.
Beden kitle endeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın) Ön Lisans Mezunu 3 Personel

Savunma ve Güvenlik, Özel Güvenlik ve Koruma, Koruma Güvenlik ve Asayişinin Sağlanması, Güvenlik ve Koruma veya Güvenlik önlisans programlarının herhangi birinde mezun olup son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kartına sahip olmak. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
2020 yılı KPSS Sınavından (P93) en az 55 (ellibeş) puan almış olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak,
165 cm’den kısa olmamak.
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel engeli olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.
Beden kitle endeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

Destek Personeli (Isıtma) (Erkek) Ortaöğretim Mezunu 3 Personel

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

MEB onaylı doğalgaz kalorifer ateşçiliği ve katı yakıtlı kalorifer ateşçiliği sertifikalarına (iki sertifikaya birden) sahip olmak. Son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.
2020 yılı KPSS Sınavından (P94) en az 50 (elli) puan almış olmak.

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (Erkek) Ortaöğretim Mezunu 10 Personel

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. Temizlik hizmetlerinde görev yapmaya engel herhangi bir hastalığı bulunmamak, son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.
2020 yılı KPSS Sınavından (P94) en az 50 (elli) puan almış olmak.

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (Kadın) Ortaöğretim Mezunu 12 Personel

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. Temizlik hizmetlerinde görev yapmaya engel herhangi bir hastalığı bulunmamak, son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.
2020 yılı KPSS Sınavından (P94) en az 50 (elli) puan almış olmak.

GENEL / ÖZEL KOŞULLAR ve AÇIKLAMALAR:

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar ile yukarıdaki tabloda aranan nitelikler kısmındaki özel şartlar aranacak olup adaylar ilanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edebilecektir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.

e) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl/ruh sağlığı ve vücut hastalığı ile ilgili özrü bulunmamak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47’nci maddesinin 5’inci fıkrası (a/2) bendi ile eklenen “Sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü uyarınca bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

3- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu P3 puanı, önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu P93 puanı, ortaöğretim mezunları için KPSS (B) grubu P94 puanı esas alınacaktır. Ayrıca aranan nitelikler kısmındaki özel şartlara ilişkin belge/sertifikalar eksiksiz olarak teslim edilecektir. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

6- Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılanlar ilana başvuruda bulunamaz.

7- İlanda belirtilen genel ve aranan nitelikler kısmındaki özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibarıyla sağlanıyor olması gerekmektedir.

8- Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri ile görevlerine başlayış tarihleri Üniversitemiz www.trabzon.edu.tr web adresi ile Personel Daire Başkanlığının pdb@trabzon.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.

9- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Müracaatlar ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde Trabzon Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına başvuru formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Başvuru veya atanma için istenilen belgeleri eksik teslim eden, geç başvuruda bulunan veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Fax veya elektronik posta (e-mail) yolu yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

· 2020 KPSS (B) grubu puan sıralamasında ilgililerin puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

· İlan edilen kadronun 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecek olup sonuçlar asıl ve yedek olarak ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan başvurusunu belirtilen süre içerisinde yapmayanların yerine yedek olarak kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Yerleşmeye hak kazanan adaylara ilgili mevzuat gereği arşiv araştırması yapılacak olup sonucun olumlu olması halinde görevlerine başlayış işlemleri yapılacaktır. Adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

NOT: Adayların ücretleri Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 22.01.2022 tarih ve Sıra No:4 sayılı Genelgesi uyarınca hizmet yılı 5 yıldan az olanlara göre belirlenecek olan rakamlara ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dahil edildikten ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra net ücretler belirlenecektir.

İSTENEN BELGELER

· 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

· Özgeçmiş · Diploma Örneği (E-Devlet sistemi üzerinden alınan karekodlu belge)

· Nüfus cüzdanı fotokopisi

· Başvuru Formu

· Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)

· Aranan niteliklerde istenilen özel şarta ait sertifikaya ilişkin belge (İlgili meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü veya hizmetin geçtiği yerden alınacak onaylı belge)

· Güncel adli sicil kaydı (E-Devlet sistemi üzerinden alınan belge)

· 2 adet güncel vesikalık fotoğraf

· Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı

Kaynak:kamu bülteni

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 01 Şubat 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 20 48
2. Fenerbahçe 20 44
3. Başakşehir 20 40
4. Beşiktaş 20 39
5. Adana Demirspor 20 37
6. Trabzonspor 20 35
7. Kayserispor 20 29
8. Konyaspor 20 27
9. Alanyaspor 21 25
10. Karagümrük 20 23
11. Gaziantep FK 20 22
12. Ankaragücü 20 22
13. Sivasspor 21 21
14. Antalyaspor 19 21
15. Giresunspor 20 21
16. Hatayspor 19 20
17. Kasımpaşa 20 19
18. İstanbulspor 20 15
19. Ümraniye 20 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 21 41
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 21 22
13. Altay 21 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 21 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 21 16
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15