sürece dair tespitlerde öyle cümleler kurdu ki Haberleri