inci kefali balığının kutsal yolculuğunu tanıtmak amacıyla Van Gölünde değişken ağırlıklı paletsiz dalda 61 metre dalarak dünya göl ve deniz rekorunu kı Haberleri