ama olayların bitmesi en büyük teşvik İnşallah bütün kesimlerin desteği Haberleri