Uluslararası Hukuk ve Demokrasi Derneği MAF DAD Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Alman Sol Parti Milletvekili Norman Paech Bir demokraside özerkliğin verilmesi en önemli ve şart olan seçeneklerden biris Haberleri