Kürt dilinin kamusal alanda ve günlük yaşamda kullanılmasının önündeki engellerin tespit edilmesi ve kaldırılması için gerekli tedb Haberleri