ERCİŞ KAYMAKAMLIĞI'NDAN 'KURA ÇEKİMİ' AÇIKLAMASI

Erciş Kaymakamı Barboros Baran, 24 Haziran 2013 tarihinde ilçede yapılan TOKİ konutları hak sahibi belirlenmesi ve kura çekimiyle ilgili bazı kesimlerce yapılan eleştirilere yönelik bir basın açıklaması yaptı.

GÜNCEL 02.07.2013, 00:00 02.07.2013, 00:00
ERCİŞ KAYMAKAMLIĞI'NDAN 'KURA ÇEKİMİ' AÇIKLAMASI

Erciş Kaymakamı Barboros Baran, kurada ismi bulunan tüm depremzedelerin Türkiye genelinde resmi tapu kayıtlarının incelendiğini belirterek, “24 Haziran 2013 tarihinde noter huzurunda yapılan kura çekimi ile TOKİ konutlarından 500 adeti için kiracı konumundaki hak sahiplerinin isimleri belirlenmiş ve kura çekiminden sonra kendilerine konut çıkmayan bazı vatandaşlarımız tarafından eleştiriler yapılmıştır. Eleştiri konusu olan konulardan biri genelde zengin, evi ve arsası olan insanlara konut çıkması yönündedir. Valilik tarafından kaymakamlık bünyesinde görevlendirilen komisyon tarafından yapılan incelemelerde kişilerin Türkiye genelinde tapu kayıtlarına bakılmış, tapu müdürlüğünün kullandığı sistem üzerinden vatandaşların bütün tapu kayıtları incelenmiştir. Hak sahibi olan vatandaşlarımızın ve eşlerinin üzerine Türkiye genelinde resmi olarak herhangi bir taşınmaz mal kaydına rastlanmamış olup, rastlanan kişilerin de elendiği kaymakamlığımızın resmi web sitesinden duyurulan gerekçeli elenme karar listesinden anlaşılacaktır. Bölgenin şartları itibariyle ailelerin tapularını genellikle aile büyüğünün üzerine yapması ya da vatandaşların resmi kurumların sunduğu yardımlardan yararlanma adına (yeşil kart, ŞNT, DGD) tapu kayıtlarını yakınlarının üzerlerine yaptıkları herkesin malumudur. Bu yüzden resmi kayıtlarda gözükmeyen, evi olan hak sahipleri olabilir. Bunun için vatandaşlarımızın önceden evi olduğunu bildiği ve kura sonucu konut çıkmış kişileri kaymakamlığımıza dilekçe ile bildirmeleri vatandaşlık görevlerini yapma adına örnek bir davranış olacaktır. Bu yapılan bildirimler sonucu yanlış belge verenler ve evleri olanların resmi olarak tespit edilmesi halinde bu kişilerin hak sahipliği iptal edilecektir. 100 adet yedek isim listesi ise gözden kaçan herhangi bir yanlışlığa karşı çekilmiş olup, bu tespitler neticesinde kura sonucunda konut çıkan vatandaşlardan evi olanlar tespit edilirse, hak sahipliği iptal edilerek 1. yedekten başlamak üzere sırasıyla yedek listesindeki vatandaşlarımız hak sahibi yapılacaklardır. Yani bu 500 hak sahibi nihai kesin liste olmayıp, hem komisyonumuz tarafından tek tek yeniden inceleme yapacak hem de bize gelen şikayet dilekçeleri değerlendirilecektir” dedi. 

“HAK SAHİBİ OLAN 500 VATANDAŞIN 376’SI SYDV’DE DOSYASI BULUNMAKTA”

Konut çıkan vatandaşların hepsinin zengin olduğu ile ilgili yapılan eleştirilere de cevap veren Kaymakam Baran, “Kaymakamlığımızca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yapılan incelemelerde, kura sonucu hak sahibi olan 500 vatandaşımızdan 376’sı vakfımızda dosyasının bulunduğu, bunlardan 243 kişinin vakfımızdan çeşitli yardımlardan (nakdi yardım, kömür, gıda, ŞNT, 2022 sayılı kanun vs.) faydalandığı, 40 kişinin vakfımızdan iki ayda ya da üç ayda bir düzenli maddi yardım desteği alan mağdur ailelerden olduğu, 124 kişinin ise vakfımızda herhangi bir kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir. Yine çekilen 100 kişilik kiracı yedek listesinde; 78 kişinin vakfımızda dosyasının bulunduğu, bunlardan da 46’sının vakfımızdan çeşitli yardımlardan (nakdi yardım, kömür, gıda, ŞNT, 2022 sayılı kanun vs.) faydalandığı, 22 kişinin de herhangi bir kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir. Vakfımızda kaydı bulunmayan vatandaşlarımızın da dosyasının olmamasının sebebi sigortalı olması, evi olmamakla birlikte arabası ya da maliye kaydı bulunmasındandır. (Örneğin; emekli bir vatandaşımızın dosyası vakfımızda bulunmamakta olup, bu vatandaşımıza TOKİ konutu çıkmış olabilir. Yani vakfımızda dosyası olmayan vatandaşlarımızın da çok zengin insanlar olduğu anlamı çıkmamaktadır.) Rakamlardan da görüleceği üzere, TOKİ konutlarından kura sonucunda hak sahibi olan 500 vatandaşımızın ve yedek olarak çekilen 100 kişilik listenin yarısından fazlasının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızda dosyası bulunmaktadır. Bu vatandaşlarımızın maddi geliri düşüktür. Tabi ki listede maddi durumu iyi olanlar da resmi olarak tespit edilen bir varlıkları olmadığından bu şekilde gözüküyor olabilirler. Bu durumda olanlar eğer komisyonun incelemesi veya vatandaşlardan gelen ihbarlarla resmi olarak tespit edilirse, hak sahiplikleri iptal edilecektir” ifadelerini kullandı.
 

“KONTEYNIRDA KALAN HER 2 KİŞİDEN BİRİ KONUT SAHİBİ OLDU”

Eleştirilerden birisinin de konteynırda kalan vatandaşlardan bazılarına ev çıkmaması yolunda bir görüş olduğunu bildiren Baran, “Konteynır yerleşim alanlarında yaklaşık olarak 200 vatandaşımız ikamet etmekte olup, kiracı olarak afet konutlarından ev almak için başvuran kişi sayısı 197’dir. Bunlardan 63 kişi komisyon tarafından çeşitli sebeplerle (kendisinin ve eşinin üzerine taşınmaz mal kaydı olması, babasının kiracısı olarak görünmesi, deprem döneminde bekar olması, depremde Erciş’te ikamet etmemesi vs.) elenmiş ve bu elenme gerekçeleri de kaymakamlığımızın internet sitesinden duyurulmuştur. Konteynır yerleşim alanlarından başvuran 196 kişiden 134 kişi kuraya girmeye hak kazanmış; bunlardan 58 kişiye ise kura sonucunda konut çıkmıştır. Yapılan konut kurasında ilçe genelinde hak sahibi listesinde olan bin 679 kişi bulunmaktadır ve 500 daire verileceği göz önüne alındığında oran olarak bir vatandaşımıza daire çıkma oranı 1679/500=3.358 yani ortalama 3’te 1’den daha az şansı var diyebiliriz. Konteynırda yaşayan vatandaşlarımızın oranına baktığımızda toplam hak sahibi listesinde 134 kişi bulunmaktadır ve 58 kişiye konut çıktığından 134/58=2.310 yani hak sahibi olarak görülenlerden ortalama 2 kişiden birine daire çıkmıştır. Bu oran ilçe geneli oranından daha da yüksektir. Dolayısıyla bu eleştiri de hakkaniyetli değildir” ifadelerini kullandı.


 

Eleştirilerden bir diğeri de konutların genellikle Van Milletvekili Fatih Çiftci’nin akrabalarına çıkması yönünde olduğunu dile getiren Baran, “Bu iddia 500 kişilik hak sahipliği listesinden incelenmiş ve Sayın Milletvekili ile aynı soy ismi taşıyan toplam 7 kişi hak sahibi olarak kuraya katılmaya hak kazanmış, bunlardan da 3 kişiye kura sonucunda konut çıkmış, diğer 4 kişiye kura sonucunda konut çıkmamıştır. Ayrıca, bu 7 kişi de Milletvekili Sayın Fatih Çiftci’nin birinci derecede yakın akrabaları değildir. Soy ismi benzer olmasına rağmen herhangi bir akrabalık bağı bulunmayan Çifci, Çiftci ve Çiftçi soy isimli vatandaşlardan ise toplamda 12 kişi kuraya girmeye hak kazanmış, bunlardan da 3 kişiye kura neticesinde ev çıkmıştır. Fakat belirtildiği gibi bu kişilerin soy isimleri ile Van Milletvekili Sayın Fatih Çiftci’nin soy ismi farklıdır. Yani toplamda uzak akrabalarından 3 kişiye ev çıkmış, bunlar da Ercişli vatandaşlarımız olup diğer vatandaşlarımız gibi kuraya katılıp şansları sonucu konut sahibi olmuşlardır. Kura töreninde sayın vekilin temsili olarak çektiği İbrahim Çiftci isimli vatandaşımız ise kiracı olarak değil, depremde kızlarını kaybettiği için hak sahibi olarak kuraya girenler arasındadır. Bu evler kiracılar için ayrılan 500 konutun dışında bu hak sahiplerine verilmiştir. Söz konusu olan diğer bir konu ise Altun ailesidir. Altun soy isimli akrabadan 12 kişi kuraya katılmaya hak kazanmış, bunlardan da toplam 3 kişiye konut çıkmıştır. Bahsi geçen ve eleştirilere konu olan Kerem Altun ise Van eski milletvekili olan Kerem Altun değil, 40…. TC kimlik numaralı 1977 doğumlu Kışla Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşımız Kerem Altun’dur” dedi. 

“VATANDAŞLAR DEDİKODULARA İTİBAR ETMEMELİ”

Vatandaşların dedikodulara itibar etmemesini de isteyen Kaymakam Baran, “Yukarıda da belirtildiği üzere TOKİ konutlarının Van Valiliği tarafından kaymakamlık bünyesinde görevlendirilen komisyon tarafından hak sahiplerinin belirlenmesinde ve noter huzurunda çekilen kurada herhangi bir sıkıntı olmadığı, kurumlarımızın ve kaymakamlığımızın yaptığı tespit çalışmaları neticesinde anlaşılmaktadır. Ülkemiz bir hukuk devletidir. İdarenin yaptığı iş ve eylemlere karşı yargı yoluna başvurulabilir. Bu bağlamda bu kuranın haksız ve adaletsiz olduğunu, hukuka aykırı olarak gerçekleştiğini düşünen vatandaşlarımızın yargı yoluna başvurmaları en doğal haklarıdır. İlçemizde resmi bir kaynaktan edinilmeyen herhangi bir bilgiye vatandaşlarımızın itibar etmemelerini, sokakta insanlar arasında yapılan dedikodulara inanmamalarını önemle rica ediyoruz. Bu listelerde vatandaşlarımızın ev sahibi olduğunu bildikleri kişileri kaymakamlığımıza bildirmeleri sonucunda gerekli araştırma ve incelemeler yapılacaktır. Hukukun ve kanunların bize verdiği yetkiler çerçevesinde resmi olarak evi olduğu belirlenen kişilerin hak sahiplikleri iptal edilecektir. Tekrar söylüyoruz; bu 500 kişi nihai liste olmayıp, komisyonumuz kesin incelemesini yapmakta ve gelen şikayetleri değerlendirmektedir. Ev sahibi oldukları resmi olarak tespit edilen vatandaşlarımız yerine yedek listedeki vatandaşlarımız birinci sıradan başlayarak sırasıyla hak sahibi yapılacaklardır” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
9
açık
Namaz Vakti 17 Ekim 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivas Belediyespor 7 17
2. Hekimoğlu Trabzon 7 17
3. Silahtaroğlu Vanspor FK 7 17
4. Bodrumspor 7 15
5. Ankaraspor 7 14
6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 7 14
7. Sakaryaspor 7 13
8. Etimesgut Belediyespor 8 13
9. Çorum FK 7 12
10. İnegölspor 7 11
11. Somaspor 7 11
12. Afjet Afyonspor 7 10
13. Sarıyer 8 10
14. Serik Belediyespor 7 9
15. Diyarbekirspor 7 4
16. Niğde Anadolu FK 7 4
17. Adıyaman FK 7 3
18. Turgutluspor 7 2
19. Ergene Velimeşespor 7 1
20. Kahramanmaraşspor 7 0
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 9 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Giresunspor 9 8
18. Kasımpaşa 8 6
19. Göztepe 8 5
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Eyüpspor 9 17
4. Bandırmaspor 9 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 8 10
13. Manisa FK 8 9
14. Boluspor 7 8
15. İstanbulspor 7 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 8 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. M. United 8 14
6. Everton 7 14
7. Brentford 8 12
8. Wolverhampton 8 12
9. Tottenham 7 12
10. West Ham 7 11
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Newcastle 7 3
19. Burnley 8 3
20. Norwich City 8 2