Sağlık Bakanlığı okullarda alınması gereken Kovid-19 önlemlerini belirledi

Önlemler kapsamında, sınıf, çalışma salonları, işlikler, yemekhane, kantin ve benzeri toplu kullanım alanları, kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenecek.

EĞİTİM 05.07.2020, 14:58 05.07.2020, 15:47
Sağlık Bakanlığı okullarda alınması gereken Kovid-19 önlemlerini belirledi

Rehbere göre, okul binasının girişleri ve içerisinde uygun yerlere kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve öğrencilerin hangi koşullarda okula gelmemesi gerektiğini açıklayan bilgilendirme afişleri asılacak. Okul binası girişleri ve içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulacak.

Kovid-19 bulaşma riskini en aza indirmek için şu önlemlere uyulması gerekecek:

Kovid-19'dan sorumlu bir okul yöneticisi görevlendirilecek.

- Eğitim faaliyetine başlamadan önce okul binasının genel temizliği su ve
deterjanla yapılacak.

- Okullarda temassız ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulacak. Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edilecek.

- Okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılacak, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenecek.

- Sınıf, çalışma salonları, işlikler, yemekhane, kantin ve benzeri toplu kullanım alanları, kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenecek.

- Kovid-19 kapsamında alınacak önlemler okulun varsa web sayfasında yayımlanacak, okul açılmadan önce velilere e-okul, e-posta gibi iletişim kanallarıyla bilgilendirme yapılacak.

- Okulların açılmasıyla velilere, özel hazırlanmış "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname" iki nüsha halinde imzalatılacak, bir nüshası velilere verilecek. Taahhütnamede, "Çocuğumun ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayeti olması durumu ile aile içerisinde solunum yolu şikayetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikayesi ile hastane yatışı yapılan kişi varlığında ya da Kovid-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda çocuğumu kuruma getirmemem ve bu durumu okula bildirmem gerektiği konusunda bilgilendirildim. Yukarıda belirtilen durumlarda çocuğumu okula getirmeyeceğimi ve getirmeme sebebimi okul yönetimine bildirmeyi kabul ve taahhüt ederim." ibareleri yer alacak.

- Öğrencilerin bırakılması ve alınması sırasında personel ve veliler sosyal mesafe kurallarına uyacak, maske takacak.

- Mümkünse her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve bırakması, büyükanne, büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanların öğrencileri bırakıp almaması sağlanacak.

- Okula giriş/çıkış saatlerinde öğrenciler, veliler tarafından okul dışında teslim alınıp bırakılacak.

- Okulda bulunan öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar maske takacak, maskesi olmayanlar için bina girişinde maske bulundurulacak. Okulda bulunan kişilerin tümü kuralına uygun maske takacak, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilecek. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılacak.

- Sınıflara, koridorlara, giriş ve çıkışa yakın alanlara el antiseptikleri yerleştirilecek. El antiseptiğini yutma riskine karşı küçük öğrenciler bunları kullanırken mutlaka denetlenecek.

- Öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar el hijyenini uygulayacak.

- Lavaboların yakınına el yıkama adımlarını açıklayan posterler yerleştirilecek.

- Okullarda sık dokunulan kapı kolları, merdiven korkulukları, elektrik düğmeleri gibi yüzeylerin temizliği ve dezenfeksiyonu sık sık yapılacak.

- Okullara salgın döneminde mümkünse ziyaretçi kabul edilmeyecek.

- Sınıf ve odalar pencereler açılarak düzenli şekilde sık sık havalandırılacak. Havalandırmada doğal havalandırma tercih edilecek. Klima olması durumunda ise Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan klima önlemlerine uyulacak.

- Salgın döneminde zorunlu olmayan toplu etkinlikler yapılmayacak. Yapılması gerekli etkinliklerin açık alanda yapılması tercih edilecek. Etkinliklerde maske takılacak, sosyal mesafe kurallarına uyulacak.

- Okullarda öğretmen, yönetici, personel toplantıları gibi idari toplantılar temastan kaçınmak amacıyla mümkün oldukça telekonferans yöntemiyle yapılacak.

- Öğrenci ve personelin salgın döneminde ruh sağlığı, psikososyal destek ihtiyaçları için okullarda bulunan Psikolojik Danışma Rehberlik birimleri Sağlık Bakanlığının bu konudaki önerileri doğrultusunda hareket edecek.

- Okulun ilk haftasında Kovid-19 bilgilendirmesi yapılacak

Rehbere göre, okulun ilk haftasındaki başlangıç derslerinde öğrencilere Kovid-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hakkında bilgi verilecek.

Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan veya gelişen, Kovid-19 tanısı alan veya temaslısı olan öğretmen, öğrenci ya da çalışanlar tıbbi maske takılarak, sağlık kurumuna yönlendirilecek. Okuldayken semptomu başlayan öğrencilerin en kısa sürede ailesi ile iletişime geçilecek ve hasta öğrenci ayrı bir yerde izole edilecek. Hasta öğrencilerin yakın temaslısı öğrenci ve personel evlerine gönderilecek, il/ilçe sağlık müdürlüğüne bildirilecek.

Öğrenciler ile 1 metreden yakın temas olasılığı olan öğretmen ve diğer çalışanların tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanması sağlanacak. Antiseptik içeren sabun yerine normal sabun yeterli olacak. Yapılan iş, eldiven kullanımını gerektirmiyorsa, Kovid-19'dan korunmak amacıyla eldiven kullanılmayacak.
Öğrenciler, öğretmenler ve diğer çalışanların dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi koruması ve maske takmayı sürdürmesi gerekecek.

Okul güvenlik görevlileri de yüz yüze temas olasılığını azaltmak için camlı kabinlerde bulunacak, kişisel koruyucu ekipmanları kullanacak.

Eğitim alanları ve sürecinde alınması gereken önlemler

Rehbere göre, dersler sırasında öğretmen ile öğrenciler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde oturma düzeni oluşturulacak ve maske takılacak. Sınıflarda oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı değil, çapraz oturma şeklinde olacak. Temaslı takibi için sınıflarda aynı öğrencinin aynı yerde oturmaları sağlanacak.

Dersler mümkün olan en az kişi sayısı ile yapılacak, birkaç sınıfın bir araya gelmesi ile ortak yapılan derslerde oturma düzeni sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde olacak. Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf içinde yüksek sesli aktiviteler yapılmayacak. Kitap, kalem gibi eğitim malzemeleri kişiye özel olacak, öğrenciler arası malzeme alışverişi yapılmayacak.

Öğrenciler gün boyu aynı sınıflarda ders görecek, sınıf değişikliği yapılmaması sağlanacak. Değişiklik zorunlu ise sınıfların her kullanım sonrası havalandırılıp temizlik ve dezenfeksiyonu yapılacak.

Öğrencilerin günlük grup etkinliklerinde hep aynı grup ile etkinliğin yapılması sağlanacak. Sanat, müzik, beden eğitimi gibi derslerde grupların birbirine karışması önlenecek. Öğrencilerin toplu halde bir arada bulunmalarını önlemek amacıyla ders araları, teneffüsler sınıflar sıraya konularak düzenlenecek.

Okullarda toplu olarak kullanılan koridorlar, kantin, spor salonu gibi yerlerin daha az sayıda kişiyle ve dönüşümlü olarak kullanılmasına dikkat edilecek.

Kovid-19 vakası olması durumunda o sınıf, oda boşaltılacak, 24 saat süreyle havalandırılacak ve boş tutulması sağlanacak, temizliği yapılacak.

Kantin, büfe ve benzeri yerlerde tek kullanımlık bardak, tabak kullanılacak

Rehbere göre, okul spor salonunda ve varsa havuzda maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulacak.

Kütüphanede maske kullanımı, el hijyeni ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere riayet edilecek.

Kurum bünyesinde bulunması halinde kantin, büfe ve benzeri yerlerde maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulacak, buralarda tek kullanımlık bardak, tabak benzeri malzemeler kullanılacak.

Kurum bünyesinde varsa giysi, kitap ve kırtasiye malzemesinin satışının yapıldığı okul mağazasında hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulacak. Satışlar, mümkün olduğunca telefon ve internet üzerinden karşılanacak hale getirilecek.

Mağaza satışında temassız ödeme tercih edilecek veya temaslı ödemelerde her kullanım öncesi alkol bazlı el antiseptiği ile el hijyeni sağlandığından emin olunacak.

Kurum bünyesinde bulunan ofisler ve buradaki hizmetlerin sunumu sırasında Sağlık Bakanlığınca yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Ofis ve Büro Sisteminde Faaliyet Gösteren Tüm İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler"e uyulacak.

Yemekhane girişlerine el antiseptiği

Yemekhane girişlerine el antiseptiği konulacak ve öğrencilerin yemekten önce ve hemen sonra ellerini yıkaması sağlanacak.

Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenleme yapılacak.

Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için yemek saatleri gruplara göre belirlenecek ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanacak.

Çay içme molalarında da benzer kurallara dikkat edilecek.

Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin bol su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile ellerin kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına imkan veren düzenlemeler yapılacak.

Açık büfe servisi yapılmayacak

Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanacak ve sonraki kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanacak.

Baharat, kürdan, tuz ve benzeri malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde sunulması sağlanacak. Masalarda açıkta baharat, kürdan, tuz, ekmek bulundurulmayacak.

Yemekhane görevlileri, kişisel hijyen kurallarına uygun davranacak ve tıbbi maske takacak.

Masada yeme ve içme dışında maske takılacak, açık büfe yemek servisi yapılmayacak. Yiyecek hazırlamada kullanılan lavabolar başka hiçbir amaçla kullanılmayacak.

Yemekler okul bünyesinde hazırlanıyorsa Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Restoran, Lokanta, Kafe Pastane, Börekçi, Tatlıcı Ve İçerisinde Yeme-İçme Hizmeti Sunan İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler"e uyulacak.

Okul taşıtlarında maske zorunluluğu

Okul taşıtları için servis şoförleri, işveren tarafından Kovid-19 hakkında bilgilendirilecek.

Servis şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanacak.

Araç içine Kovid-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar görünür bir şekilde asılacak, şoför ve yolcuların bu kurallara uyması sağlanacak. Araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği konulacak.

Servisle ulaşım sağlayan öğrenci, öğretmen ve çalışanların maske takması ve her gün aynı yere oturması sağlanacak.

Servislerde, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler"e uyulacak.

Eşyalara sosyal mesafe ayarı

Kovid-19 kapsamında yurt yatakhanelerinde kalacak öğrenci sayısı yeniden gözden geçirilecek ve mümkün olan en az öğrenci ile hizmet vermeye devam edilecek.

Mümkün olduğu sürece öğrencilerin oda değişikliğine izin verilmeyecek. Yatakhanelerde sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak şekilde eşyaların düzenlenmesi yapılacak.

Yatakhane girişlerine el antiseptiği konulacak. Yatakhanelerde sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurulacak, yatak ya da ranzalar en az 1 metre aralıklarla yerleştirilecek.

Yatak ya da ranzaların yan yana olanlarının "bir baş bir ayak ucu" şeklinde konumlandırılacak, ranzada alt ve üst yatışlarda "bir baş bir ayak ucu" şeklinde düzenlenecek.

Yatakhaneler yeterli ve düzenli şekilde havalandırılacak, sık sık pencereler açılacak.

Duş yerlerinde sosyal mesafe kuralı

Odalarda kalan öğrenci sayısına göre yeterli sayıda tuvalet/banyo olanağı sağlanacak.

Duş yerleri ve tuvaletlerde sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek. Duş bataryası, musluk, sabunluk ve benzeri elle kullanım yerine sensörlü olanların kullanımı teşvik edilecek.

Duş ve tuvaletler sık aralıklarla, mümkünse her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek. Tuvalet ve lavabolarda su, sıvı sabun, tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve çöp kutusu bulundurulacak. Duş, kabin ve tuvaletler kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılacak.

Öğrenci odalarında, aynı odada kalan öğrenciler dışında kişilerin bulunmasına izin verilmeyecek.

Yatakhanede gıda maddesi bulundurulmayacak ve tüketilmeyecek.

Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin (kapı ve dolap aydınlatma sistemleri gibi sık dokunulan düğmeler, telefon ahizesi, TV kumandası) ve ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavaboların temizliği günde en az iki kez yapılacak.

Okul mescitleri su ve deterjanla temizlenecek

Okul mescitlerinde 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlama yapılacak, girişinde el antiseptiği bulundurulacak.

Mescide girerken ve namaz esnasında maske takılmaya devam edilecek.

Abdest alırken ve namaz kılarken sosyal mesafeye (en az 1 metre) uyulacak.

Mescit içerisindeki Kur'an-ı Kerim dahil diğer kitaplar kilitli dolaplarda bulundurulacak, ortak kullanımı önlenecek. Ortak kullanımda olan tespih, takke, rahle kaldırılacak. Seccadeler ve tespihler kişiye özel olacak.

Mescit günde en az bir defa temizlenecek ve sık sık havalandırılacak.

Mescitte bulunan halılar su ve deterjanla temizlenecek, mescit ve abdest alınan yerlerin temizliğine dikkat edilecek.

Yüzey temizliğine dikkat edilecek

Okul binalarındaki her türlü eşya, araç ve gerecin, özellikle sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilecek.

Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen "Biyosidal Ürün Ruhsatı" bulunan yüzey dezenfektanları kullanılabilecek.

Halı, koltuk gibi yüzeyler su ve deterjanla silinebilecek, toz kaldırmayacak özelliğe sahip makineler ile yıkanabilecek. Bu amaçla sıcak buhar da uygulanabilecek.

Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılacak ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenecek. 

Okuldaki sınıf, salon, yemekhane, yatakhane ve diğer tüm odaların kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılması sağlanacak.

"Klima ve vantilatör kullanılmayacak"

Merkezi havalandırma sistemleri bulunan okullarda ortamın havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılacak. Klimalar ve vantilatör kullanılmayacak.

Tuvaletlere el yıkama ile ilgili afişler asılacak, tek kullanımlık kağıt havlu ve tuvalet kağıdı konulacak. Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmayacak.

Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulacak ve devamlılığı sağlanacak. Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunluklar mümkün olduğunca fotoselli olacak.

Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanacak. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atacak, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkayacak, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılacak. AA

Yorumlar (5)
Erkan. 3 yıl önce
Peki zeki mürende bizi gorecekmi..250 bin cami yapacaginiza okul yspsaydiniz.cocuklar 4 kisi bir sirada okuyor siniflar 60 kisilik...şakamisiniz siz
Burak 3 yıl önce
Sinifta 50 ögrenci var ve bunlar hepsi çocuk maske mesafe den anlamaz açmayin okulu
Veliler olarak bu hazırlıklara başlanmasını istiyoruz. 3 yıl önce
■ İlkokul, ortaokul ve lise binalarından bazısı afetten çıkmış gibi. İçerden ve dışardan boyanması gereken birçok okul var.■ Bahçesi virane gibi bakımsız, kuru ve ruhsuz olan okullar var. Peyzaj ve çevre düzenlemesi yapılması gereken birçok okulumuz var. ■ Pencereleri, kapıları, sıra ve masaları, aydınlatmaları, elektrik priz ve anahtarları, lavaboları elden geçmesi gereken okullarımız var.■ Temizlik personelleri aylardır görevde değil. Okullarda kapsamlı temizlikler, bakım ve onarımlar gerekiyor. MART ORTASINDAN EYLÜL BAŞINA KADAR KAPALI OLAN OKULLAR ESKİ HALLERİYLE ÖĞRENCİLERİ KARŞILAMAMALI. TÜM HAZIRLIKLAR SON BİR HAFTAYA KALMAMALI. VELİLER OLARAK ÇOCUKLARIMIZ VE GENÇLERİMİZ İÇİN, GELECEĞİMİZ OLAN YAVRULARIMIZ İÇİN EKSİKSİZ, KUSURSUZ, BAKIMLI, TEMİZ, DONANIMLI OKULLAR İSTİYORUZ. BÜTÜN OKULLARA BUGÜNLERDE EL ATILMALI. DÖRT DÖRTLÜK OKULLARIMIZ OLMALI. YETKİLİLER VE OKUL YÖNETİMLERİ GERİDE BIRAKTIKLARI AYLARDA BUNLARI YAPMAMIŞSA TEMMUZ VE AĞUSTOSTA BU HAZIRLIKLARI BİTİRMELİ. 300 BİN ÖĞRENCİMİZE YAKIŞIR OKULLAR HAZIRLAYALIM.
Cevap bekleyen sorular 3 yıl önce
24 veya 32 derslikli okullar, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mevcutlu okullarımız dört metrekareye bir öğrencinin oturacağı yeni eğitim sistemine hazır mı? Lavabo sayıları hazır mı? Kantinler için sıra nasıl oluşturulacak? Her gün yeni bir maske verilecek mi? 180 gün okula gidecek bir öğrenciye sezon boyunca en az 180 maske verilecek mi? Elle teması önlemek için eldiven sağlanacak mı? Tüm sınıflarda her gün dezenfektan olacak mı? Sınıflar ve birimler her gün, her hafta dezenfekte edilecek mi? Kapı ve pencere kolları, korkuluklar, musluk ve armatürler her gün silinip dezenfekte edilecek mi? Teneffüslerde temas nasıl önlenecek? Soğuk mevsimlerde havalandırma nasıl yapılacak? Uzak semtlerden gelen öğrenci servislerinde kaç öğrenci olacak? Yarı kapasiteyle çalışan servislerin ücretleri ne kadar olacak? Daha fazla servise, daha fazla dersliğe, daha fazla öğretmene, daha fazla temizlik görevlisine ihtiyaç olmayacak mı? Aslında nice soru işareti var. Acaba milli eğitim müdürlükleri ve okul yöneticileri tüm bunlar için hazırlık ve planlamalarını yaptılar mı? Yoksa kervan yolda düzülür anlayışıyla okulun açıldığı hafta durumu görüp telaşla yarım yamalak tedbirlere mi sarılacağız? Bu hazırlıklar olmazsa ve pandemi devam ederse farklı okullarda çok sayıda öğrencisi olan bir veli olarak çocuklarımı okula göndermeye cesaret edemeyebilirim. Çocuklarımı evde tedbirlere uyarak koruyorum fakat çocuklarım okullarındaki tedbirsizlik ve hazırlıksızlaklar sonucu virüse yakalanırsa okul yönetimi ve milli eğitim sorumluluğunu kabullenecek mi?
covit19 3 yıl önce
sayın bakanim cok buyuk yanlış yapıyorsunuz çocuklarımız cok geri kalacak bunum bilincindeyiz ama bu süre zarfında büyükler lafdan anlamıyor dışarıda maskesiz cikip geziyor çocuklar ne yapacak
Namaz Vakti 29 Ocak 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 20 48
2. Fenerbahçe 19 41
3. Beşiktaş 19 38
4. Adana Demirspor 20 37
5. Başakşehir 19 37
6. Trabzonspor 20 35
7. Konyaspor 19 27
8. Kayserispor 19 26
9. Alanyaspor 20 25
10. Karagümrük 19 22
11. Gaziantep FK 20 22
12. Ankaragücü 20 22
13. Antalyaspor 19 21
14. Giresunspor 20 21
15. Hatayspor 19 20
16. Kasımpaşa 19 19
17. Sivasspor 20 18
18. İstanbulspor 19 15
19. Ümraniye 20 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Keçiörengücü 20 36
4. Bodrumspor 20 35
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 19 28
12. Adanaspor 20 22
13. Tuzlaspor 21 19
14. Altay 20 18
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 20 13
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 20 12
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15