LGS aralık ayı örnek soruları LGS örnek sorular sayısal, sözel Aralık 2021

Milyonlarca öğrencinin gireceği LGS sınavına hazırlık tüm hızıyla devam ediyor. Soru çözmenin öneminin büyük olduğunu bilen çocuklar LGS sınavı örnek sorularını araştırıyor. Peki LGS sınav örnek sorularına nerden nasıl ulaşılabilir?

EĞİTİM 10.12.2021, 12:40 10.12.2021, 12:40
LGS aralık ayı örnek soruları LGS örnek sorular sayısal, sözel Aralık 2021

Milyonlarca öğrencinin gireceği LGS sınavına hazırlık tüm hızıyla devam ediyor. Soru çözmenin öneminin büyük olduğunu bilen çocuklar LGS sınavı örnek sorularını araştırıyor. Peki LGS sınav örnek sorularına nerden nasıl ulaşılabilir?

LGS aralık ayı örnek soruları LGS örnek sorular sayısal, sözel Aralık 2021

LGS ARALIK AYI ÖRNEK SORULARI LGS ÖRNEK SORULAR SAYISAL, SÖZEL ARALIK 2021

MATEMATİK

1. 50 katlı bir iş yerinde, 2’den 10’a kadar numaralandırılmış 9 tane asansör vardır.

Bu asansörlerin her biri zemin kat hariç, kat numarası asansör numarasının pozitif tam sayı katı olan katlarda durmamaktadır. Örneğin 9 numaralı asansör kat numarası 9, 18, 27, 36 ve 45 olan katlarda durmamaktadır. Onur ve Erdem bu işyerinin farklı katlarında çalışmaktadırlar. Onur’un çalıştığı katta duran asansör sayısı, Erdem’in çalıştığı katta duran asansör sayısından daha fazladır. Erdem’in çalıştığı katın kat numarası 30 olduğuna göre Onur’un çalıştığı katın kat numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 48     B) 42   C) 36   D) 24

2. Aşağıda her bir bölümü dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçimindeki bir iş yerine ait kat planı verilmiştir. Bu kat planı üzerinde bazı bölümlerin alanları gösterilmiştir.

Bu iş yerindeki dikdörtgen biçimindeki bölümlerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayıdır. Buna göre planda alanları verilmeyen arşiv ve mutfak bölümlerinin alanları toplamı en az kaç metrekaredir?

A) 12   B) 18   C) 21   D) 24

3. Sadece 1’e ve kendisine bölünebilen 1’den büyük doğal sayılara asal sayı denir. 1’den başka ortak çarpanı (böleni) olmayan iki doğal sayıya aralarında asal sayılar denir. 2 raflı bir dolabın her rafına yirmi tane klasör konup her klasöre aşağıdaki gibi birer etiket numarası verilmiştir.

Ece ve Melis bu dolaptan birer tane klasör almışlardır. Aldıkları bu klasörlerin etiket numaraları, iki tane asal çarpanı olan aralarında asal doğal sayılardır. Buna göre bu iki klasörün etiket numaraları arasındaki fark en çok kaçtır?

A) 38   B) 37    C) 33    D) 31

4. Bir markette bu ayçiçek yağlarının birer şişelerinin TL cinsinden satış fiyatları birbirine eşit tam sayılardır. Bu marketin 05.10.2020 tarihinde A marka ayçiçek yağı satışından elde ettiği gelir 252 TL, B marka ayçiçek yağı satışından elde ettiği gelir ise 198 TL’dir. Bu markette 05.10.2020 tarihinde satılan B marka ayçiçek yağı miktarı, A marka ayçiçek yağı miktarından en az kaç litre daha fazladır?

A) 0,5   B) 1   C) 1,5   D) 2

5. Sadece 1’e ve kendisine bölünebilen 1’den büyük doğal sayılara asal sayı denir. Canan Öğretmen, eylül ayı boyunca tüm derslerini EBA canlı sınıf uygulaması üzerinden hafta içi yapmıştır. Aşağıda eylül ayına ait takvim yaprağı verilmiştir.

Canan Öğretmenin bir günde yaptığı ders sayısı o günün tarihine karşılık gelen doğal sayının asal çarpan sayısına eşittir. Buna göre Canan Öğretmen eylül ayı boyunca EBA canlı sınıf uygulaması üzerinden toplam kaç ders yapmıştır?

A) 29    B) 30   C) 31   D) 32

6. 1’den başka ortak çarpanı (böleni) olmayan iki doğal sayıya aralarında asal sayılar denir.

Bu yaylarda gerçekleşen uzamaların santimetre cinsinden değerleri aralarında asal iki doğal sayıdır. I. yayın son durumdaki uzunluğu 45 santimetre olduğuna göre II. yayın son durumdaki uzunluğunun santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 60   B) 61   C) 65   D) 68

7. Bir dükkanda eşit uzunluktaki iki rafa lastik ve jantlar aşağıdaki gibi aralarında boşluk bırakılmadan dizilmiştir.

Bu raflara dizilen lastiklerin her birinin çapı 90 santimetre, jantların her birinin çapı ise 60 santimetredir. Rafların uzunluğu 10 metreden az olduğuna göre bu raflara dizilmiş olan lastik sayısı ile jant sayısı arasındaki fark en çok kaçtır?

A) 3   B) 5   C) 7   D) 9

8. 1’den başka ortak çarpanı (böleni) olmayan iki doğal sayıya aralarında asal sayılar denir. Aşağıda 9 eş kareden oluşan bir tablo verilmiştir.

Bu tablodaki sarı renkli karelere birer doğal sayı yazıldıktan sonra; • Mavi renkli karelerin her birine kendisiyle ortak kenarı olan sarı renkli karelerde yazan doğal sayılar ile aralarında asal ve iki tane asal çarpanı olan en küçük doğal sayı, • Kırmızı renkli kareye ise mavi renkli karelere yazılan doğal sayıların toplamı yazılacaktır.

Buna göre sarı renkli karelere yukarıdaki sayıların yazılması durumunda kırmızı renkli kareye yazılması gereken doğal sayı kaçtır?

A) 219   B) 234   C) 250   D) 284

9. Bir şekerleme fabrikasında aşağıda verilen şeker, çikolata ve lokumlar üretilmektedir.

Üretilen bu şekerlemeler arasından rastgele olarak seçilen beş tanesi aşağıdaki gibi paketlenerek satılmaktadır.

Bu paketlerin her birinin etiket numarası ve satış fiyatı içerisindeki şekerlemelerin çeşidine göre hesaplanmaktadır. Bu paketlerin içerisindeki şekerlemelerin ürün kodları çarpılarak etiket numarası, birim fiyatları toplanarak ise satış fiyatı hesaplanmaktadır. Aşağıda bu hesaplamada kullanılan ürün kodları ve birim fiyatları verilmiştir.

Örneğin içerisinde bu şeker ve çikolatalardan ikişer tane, lokumdan ise bir tane bulunan yukarıdaki paketin etiket numarası 2 · 2 · 3 · 3 · 5 = 180 ve satış fiyatı 1 + 1 + 3 + 3 + 2 = 10 TL’dir. Buna göre etiket numaraları 270 ve 300 olan iki paketin satış fiyatlarının toplamı kaç TL’dir?

A) 21   B) 22   C) 23   D) 24

10. Aşağıda bir teknoloji mağazasında satılan iki farklı marka cep telefonunun Ekim ayı boyunca geçerli olan maliyet ve satış fiyatları verilmiştir.

Bu mağazanın Ekim ayı boyunca A marka cep telefonlarının satışından elde ettiği toplam kâr, B marka cep telefonlarının satışından elde ettiği toplam kâra eşit olmuştur. Buna göre bu mağazada Ekim ayı boyunca satılan A ve B marka cep telefonlarının toplam sayısı en az kaçtır?

A) 5   B) 7   C) 9   D) 11

FEN BİLİMLERİ

1. Bitkilerin ışık alma süresi, bulunduğu yarım küreye göre değişiklik gösterir. Bitkiler çiçeklenme zamanında ışık alma ihtiyacına göre uzun, kısa ve nötr gün bitkileri olarak üç gruba ayrılır. Bir bitki; çiçeklenme zamanında 12-14 saatten fazla ışığa ihtiyaç duyuyorsa uzun gün, gün uzunluğundan etkilenmiyorsa nötr gün, gecenin gündüzden daha uzun olduğu günlerde çiçekleniyorsa kısa gün bitkisi olarak isimlendirilir. Bir araştırmacı, yeni keşfettiği bir bitki ile çalışma yapmaktadır. Grafiklerde bu bitkinin ekildiği bölgelere ait bir aylık ortalama gündüz süreleri ile buralarda görülen çiçeklenme durumu verilmiştir.

Verilen bilgilere göre sözü edilen bitki ile ilgili, I. A ve B bölgeleri Güney yarım kürede ise haziran, temmuz, ağustos aylarında çiçeklenir. II. C bölgesi Kuzey yarım kürede ise çiçeklenmesi için ekim ayı beklenmelidir. III. Nötr gün bitkisi olduğundan, Ekvator kuşağı üzerinde yıl boyu çiçeklenebilir. yargılarından hangileri söylenebilir?

A) I ve II   B) I ve III   C) II ve III   D) I, II ve III

2. Aşağıdaki görselde bir ağaç türünün farklı mevsimlerdeki durumu verilmiştir.

Buna göre verilen tarih ve konumlar dikkate alındığında hangi seçenekteki ağacın durumu doğru gösterilmiştir?

A) 21 Haziran   B) 23 Eylül   C) 21 Mart   D) 21 Aralık

3. Hava olayları insan yaşantısını doğrudan etkiler. Hava durumu kısa süreli insan faaliyetlerine ilişkin plan ve kararlarda etkiliyken iklim özellikleri daha uzun süreli plan ve kararlarda etkilidir. Aşağıdaki tabloda 1981-2010 yılları arasında Ankara iline ait bazı ortalama değerler verilmiştir.

Buna göre tablodaki veriler Ankara ile ilgili, I. Yapılacak günlük faaliyetler II. Yetiştirilecek tarımsal ürünler III. Yapılacak turizm faaliyetleri kararlarından hangilerinin verilmesinde kullanılabilir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II   C) II ve III   D) I, II ve III

4. Aylık sıcaklık ve yağış değerlerinin birlikte verildiği grafiklere iklim diyagramları denir. Bu diyagramdan yağış ve sıcaklık değerlerinin seyirleri izlenerek o yerin hangi iklim tipinde yer aldığı tespit edilir. Erzurum ve Antalya illerine ait iklim diyagramları aşağıda verilmiştir.

Verilenlerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Antalya ve Erzurum’da görülen iklim özellikleri büyük oranda benzerlik gösterir.

B) Erzurum’da mayıs ayında Antalya’ya göre daha fazla kar yağışı gözlenir.

C) Antalya’daki yaz yağışları Erzurum’dan daha fazladır.

D) Erzurum’un yıllık sıcaklık ortalaması Antalya’dan düşüktü

5. Ülkemizde daha çok ilkbaharda ve yaz başlarında görülen yağışlara İç Anadolu’da “kırkikindi yağışları” denir. Bir öğrenci yağışların oluşumunu aşağıdaki gibi açıklamaktadır.

1. Yoğunluğu az olan sıcak hava kütlesi yükselmeye başlar.

2.Yükselen hava soğuduğu için belirli bir yükseklikte bulut oluşturur.

3.Yükselme ve buna bağlı olarak soğuma devam ettiğinde yağmur yağışı gerçekleşir.

Kırkikindi yağışlarının oluşumu Buna göre bu öğrenci için hangi seçenekteki ifade yanlıştır?

A) Yüksek basınç alanının nasıl oluştuğunu bilmektedir.

B) Bu tip yağışlara neden olan hava kütlesinin özelliklerini bilmektedir.

C) Isınan havanın yoğuşması sonucu ortaya çıkan yağış türünü doğru bilmektedir.

D) Yükselen havanın içerisindeki su buharının buluta dönüşme sırasını bilmektedir.

LGS aralık ayı örnek soruları | LGS örnek sorular sayısal, sözel Aralık 2021

6. Hava durumu için kullanılan bazı semboller aşağıda verilmiştir

Beş gün boyunca sabah, öğle ve akşam saatlerinde hava durumu gözlemlenmiş ve gözlem sonuçları aşağıdaki tabloya kaydedilmiştir

Tablodaki verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Çarşamba günü öğlen ve akşam saatlerinde hava belirgin şekilde rüzgârlıdır.

B) Pazartesi ve cuma günü öğle saatlerinde yağış görülme olasılığı çok düşüktür.

C) Perşembe günü akşam saatlerinde havadaki su buharı, buz kristalleri şeklinde yoğuşmuştur.

D) Pazartesi ve salı günü sabah saatlerinde su damlacıkları yeryüzüne yakın yerlerde havada asılı kalmıştır.

7. Rüzgâr esme yönleri rüzgârgülü diyagramı ile gösterilir. Taralı alanlar o yönden esen rüzgârların sıklığını göstermektedir. Aşağıda bir bölgeye ait rüzgârgülü diyagramı verilmiştir.

Bu bölge ile ilgili olarak,

I. Rüzgârlar ağırlıklı olarak kuzey yönlerden esmektedir.

II. Rüzgâr esme sıklığının en fazla olduğu yön doğudur.

III. Rüzgâr, yıl içerisinde tüm yönlerden esmektedir. ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I, II ve III

8. Bir kalıtsal özelliğin nesiller boyunca nasıl aktarıldığını gösteren şemaya soy ağacı denir. Soy ağaçlarında aralarında çizgi bulunan bireyler çaprazlanmış demektir. Bu çizginin ortasından aşağı inen çizginin uçlarındaki bireyler ise, çaprazlama sonucu oluşan bireylerdir. Bezelyelerde boy uzunluğu kalıtımıyla ilgili çizilen soy ağacında boyalı bireyler kısa boyludur.

Buna göre soy ağacındaki bezelyelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 1 ve 2 numaralı bireyler kesinlikle melezdir.

B) 5 numaralı birey homozigot baskın olabilir.

C) 7 numaralı birey kısa boyluluk geni taşımaktadır.

D) 6 numaralı bireyin genotipi tam olarak tespit edilemez.

9. Futoshiki sütunlar ve satırlardan oluşan bir oyundur. Kutular arasında küçüktür () sembolü bulunur. Bu sembolün bulunduğu kutulara yazılacak kelimeler arasında büyüklük ve küçüklük ilişkisi vardır. Kelimeler tabloya yerleştirilirken bu semboller dikkate alınmalıdır. Oyunun kuralına göre bir kelime her satır ve sütunda mutlaka bir kez bulunmalıdır. Aşağıda bu oyuna ait bir tablo verilmiştir. Tablo verilen semboller dikkate alınarak “Kromozom”, “DNA”, “Gen” ve “Nükleotid” kavramları ile doldurulacaktır

Buna göre 1 ve 2 ile belirtilen kutulara hangi kavramlar gelmelidir?

1. Kutu             2. Kutu

A) Kromozom -Nükleotid

B) Gen- DNA

C) Nükleotid- Gen

D) DNA- Kromozom

CEVAP ANAHTARI

MATEMATİK 1. B 2. B 3. D 4. B 5. C 6. D 7. B 8. A 9. A 10. C

FEN BİLİMLERİ 1. A 2. D 3. C 4. D 5. A 6. C 7. C 8. D 9. B 10. B F

kaynak:bölge gündem


 

Yorumlar (0)
-1
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 25 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 21 48
2. 1461 Trabzon FK 21 43
3. Sivas Belediyespor 21 40
4. Afjet Afyonspor 20 37
5. Bodrumspor 21 37
6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 21 37
7. Somaspor 20 35
8. Çorum FK 21 34
9. Silahtaroğlu Vanspor FK 20 32
10. Ankaraspor 21 31
11. Serik Belediyespor 21 29
12. İnegölspor 21 27
13. Diyarbekirspor 21 25
14. Etimesgut Belediyespor 21 25
15. Turgutluspor 21 23
16. Adıyaman FK 20 19
17. Sarıyer 21 18
18. Ergene Velimeşespor 21 18
19. Kahramanmaraşspor 21 12
20. Niğde Anadolu FK 21 7
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12