LGS aralık ayı örnek soruları LGS örnek sorular sayısal, sözel Aralık 2021

Milyonlarca öğrencinin gireceği LGS sınavına hazırlık tüm hızıyla devam ediyor. Soru çözmenin öneminin büyük olduğunu bilen çocuklar LGS sınavı örnek sorularını araştırıyor. Peki LGS sınav örnek sorularına nerden nasıl ulaşılabilir?

EĞİTİM 10.12.2021, 12:40 10.12.2021, 12:40
LGS aralık ayı örnek soruları LGS örnek sorular sayısal, sözel Aralık 2021

Milyonlarca öğrencinin gireceği LGS sınavına hazırlık tüm hızıyla devam ediyor. Soru çözmenin öneminin büyük olduğunu bilen çocuklar LGS sınavı örnek sorularını araştırıyor. Peki LGS sınav örnek sorularına nerden nasıl ulaşılabilir?

LGS aralık ayı örnek soruları LGS örnek sorular sayısal, sözel Aralık 2021

LGS ARALIK AYI ÖRNEK SORULARI LGS ÖRNEK SORULAR SAYISAL, SÖZEL ARALIK 2021

MATEMATİK

1. 50 katlı bir iş yerinde, 2’den 10’a kadar numaralandırılmış 9 tane asansör vardır.

Bu asansörlerin her biri zemin kat hariç, kat numarası asansör numarasının pozitif tam sayı katı olan katlarda durmamaktadır. Örneğin 9 numaralı asansör kat numarası 9, 18, 27, 36 ve 45 olan katlarda durmamaktadır. Onur ve Erdem bu işyerinin farklı katlarında çalışmaktadırlar. Onur’un çalıştığı katta duran asansör sayısı, Erdem’in çalıştığı katta duran asansör sayısından daha fazladır. Erdem’in çalıştığı katın kat numarası 30 olduğuna göre Onur’un çalıştığı katın kat numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 48     B) 42   C) 36   D) 24

2. Aşağıda her bir bölümü dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçimindeki bir iş yerine ait kat planı verilmiştir. Bu kat planı üzerinde bazı bölümlerin alanları gösterilmiştir.

Bu iş yerindeki dikdörtgen biçimindeki bölümlerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayıdır. Buna göre planda alanları verilmeyen arşiv ve mutfak bölümlerinin alanları toplamı en az kaç metrekaredir?

A) 12   B) 18   C) 21   D) 24

3. Sadece 1’e ve kendisine bölünebilen 1’den büyük doğal sayılara asal sayı denir. 1’den başka ortak çarpanı (böleni) olmayan iki doğal sayıya aralarında asal sayılar denir. 2 raflı bir dolabın her rafına yirmi tane klasör konup her klasöre aşağıdaki gibi birer etiket numarası verilmiştir.

Ece ve Melis bu dolaptan birer tane klasör almışlardır. Aldıkları bu klasörlerin etiket numaraları, iki tane asal çarpanı olan aralarında asal doğal sayılardır. Buna göre bu iki klasörün etiket numaraları arasındaki fark en çok kaçtır?

A) 38   B) 37    C) 33    D) 31

4. Bir markette bu ayçiçek yağlarının birer şişelerinin TL cinsinden satış fiyatları birbirine eşit tam sayılardır. Bu marketin 05.10.2020 tarihinde A marka ayçiçek yağı satışından elde ettiği gelir 252 TL, B marka ayçiçek yağı satışından elde ettiği gelir ise 198 TL’dir. Bu markette 05.10.2020 tarihinde satılan B marka ayçiçek yağı miktarı, A marka ayçiçek yağı miktarından en az kaç litre daha fazladır?

A) 0,5   B) 1   C) 1,5   D) 2

5. Sadece 1’e ve kendisine bölünebilen 1’den büyük doğal sayılara asal sayı denir. Canan Öğretmen, eylül ayı boyunca tüm derslerini EBA canlı sınıf uygulaması üzerinden hafta içi yapmıştır. Aşağıda eylül ayına ait takvim yaprağı verilmiştir.

Canan Öğretmenin bir günde yaptığı ders sayısı o günün tarihine karşılık gelen doğal sayının asal çarpan sayısına eşittir. Buna göre Canan Öğretmen eylül ayı boyunca EBA canlı sınıf uygulaması üzerinden toplam kaç ders yapmıştır?

A) 29    B) 30   C) 31   D) 32

6. 1’den başka ortak çarpanı (böleni) olmayan iki doğal sayıya aralarında asal sayılar denir.

Bu yaylarda gerçekleşen uzamaların santimetre cinsinden değerleri aralarında asal iki doğal sayıdır. I. yayın son durumdaki uzunluğu 45 santimetre olduğuna göre II. yayın son durumdaki uzunluğunun santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 60   B) 61   C) 65   D) 68

7. Bir dükkanda eşit uzunluktaki iki rafa lastik ve jantlar aşağıdaki gibi aralarında boşluk bırakılmadan dizilmiştir.

Bu raflara dizilen lastiklerin her birinin çapı 90 santimetre, jantların her birinin çapı ise 60 santimetredir. Rafların uzunluğu 10 metreden az olduğuna göre bu raflara dizilmiş olan lastik sayısı ile jant sayısı arasındaki fark en çok kaçtır?

A) 3   B) 5   C) 7   D) 9

8. 1’den başka ortak çarpanı (böleni) olmayan iki doğal sayıya aralarında asal sayılar denir. Aşağıda 9 eş kareden oluşan bir tablo verilmiştir.

Bu tablodaki sarı renkli karelere birer doğal sayı yazıldıktan sonra; • Mavi renkli karelerin her birine kendisiyle ortak kenarı olan sarı renkli karelerde yazan doğal sayılar ile aralarında asal ve iki tane asal çarpanı olan en küçük doğal sayı, • Kırmızı renkli kareye ise mavi renkli karelere yazılan doğal sayıların toplamı yazılacaktır.

Buna göre sarı renkli karelere yukarıdaki sayıların yazılması durumunda kırmızı renkli kareye yazılması gereken doğal sayı kaçtır?

A) 219   B) 234   C) 250   D) 284

9. Bir şekerleme fabrikasında aşağıda verilen şeker, çikolata ve lokumlar üretilmektedir.

Üretilen bu şekerlemeler arasından rastgele olarak seçilen beş tanesi aşağıdaki gibi paketlenerek satılmaktadır.

Bu paketlerin her birinin etiket numarası ve satış fiyatı içerisindeki şekerlemelerin çeşidine göre hesaplanmaktadır. Bu paketlerin içerisindeki şekerlemelerin ürün kodları çarpılarak etiket numarası, birim fiyatları toplanarak ise satış fiyatı hesaplanmaktadır. Aşağıda bu hesaplamada kullanılan ürün kodları ve birim fiyatları verilmiştir.

Örneğin içerisinde bu şeker ve çikolatalardan ikişer tane, lokumdan ise bir tane bulunan yukarıdaki paketin etiket numarası 2 · 2 · 3 · 3 · 5 = 180 ve satış fiyatı 1 + 1 + 3 + 3 + 2 = 10 TL’dir. Buna göre etiket numaraları 270 ve 300 olan iki paketin satış fiyatlarının toplamı kaç TL’dir?

A) 21   B) 22   C) 23   D) 24

10. Aşağıda bir teknoloji mağazasında satılan iki farklı marka cep telefonunun Ekim ayı boyunca geçerli olan maliyet ve satış fiyatları verilmiştir.

Bu mağazanın Ekim ayı boyunca A marka cep telefonlarının satışından elde ettiği toplam kâr, B marka cep telefonlarının satışından elde ettiği toplam kâra eşit olmuştur. Buna göre bu mağazada Ekim ayı boyunca satılan A ve B marka cep telefonlarının toplam sayısı en az kaçtır?

A) 5   B) 7   C) 9   D) 11

FEN BİLİMLERİ

1. Bitkilerin ışık alma süresi, bulunduğu yarım küreye göre değişiklik gösterir. Bitkiler çiçeklenme zamanında ışık alma ihtiyacına göre uzun, kısa ve nötr gün bitkileri olarak üç gruba ayrılır. Bir bitki; çiçeklenme zamanında 12-14 saatten fazla ışığa ihtiyaç duyuyorsa uzun gün, gün uzunluğundan etkilenmiyorsa nötr gün, gecenin gündüzden daha uzun olduğu günlerde çiçekleniyorsa kısa gün bitkisi olarak isimlendirilir. Bir araştırmacı, yeni keşfettiği bir bitki ile çalışma yapmaktadır. Grafiklerde bu bitkinin ekildiği bölgelere ait bir aylık ortalama gündüz süreleri ile buralarda görülen çiçeklenme durumu verilmiştir.

Verilen bilgilere göre sözü edilen bitki ile ilgili, I. A ve B bölgeleri Güney yarım kürede ise haziran, temmuz, ağustos aylarında çiçeklenir. II. C bölgesi Kuzey yarım kürede ise çiçeklenmesi için ekim ayı beklenmelidir. III. Nötr gün bitkisi olduğundan, Ekvator kuşağı üzerinde yıl boyu çiçeklenebilir. yargılarından hangileri söylenebilir?

A) I ve II   B) I ve III   C) II ve III   D) I, II ve III

2. Aşağıdaki görselde bir ağaç türünün farklı mevsimlerdeki durumu verilmiştir.

Buna göre verilen tarih ve konumlar dikkate alındığında hangi seçenekteki ağacın durumu doğru gösterilmiştir?

A) 21 Haziran   B) 23 Eylül   C) 21 Mart   D) 21 Aralık

3. Hava olayları insan yaşantısını doğrudan etkiler. Hava durumu kısa süreli insan faaliyetlerine ilişkin plan ve kararlarda etkiliyken iklim özellikleri daha uzun süreli plan ve kararlarda etkilidir. Aşağıdaki tabloda 1981-2010 yılları arasında Ankara iline ait bazı ortalama değerler verilmiştir.

Buna göre tablodaki veriler Ankara ile ilgili, I. Yapılacak günlük faaliyetler II. Yetiştirilecek tarımsal ürünler III. Yapılacak turizm faaliyetleri kararlarından hangilerinin verilmesinde kullanılabilir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II   C) II ve III   D) I, II ve III

4. Aylık sıcaklık ve yağış değerlerinin birlikte verildiği grafiklere iklim diyagramları denir. Bu diyagramdan yağış ve sıcaklık değerlerinin seyirleri izlenerek o yerin hangi iklim tipinde yer aldığı tespit edilir. Erzurum ve Antalya illerine ait iklim diyagramları aşağıda verilmiştir.

Verilenlerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Antalya ve Erzurum’da görülen iklim özellikleri büyük oranda benzerlik gösterir.

B) Erzurum’da mayıs ayında Antalya’ya göre daha fazla kar yağışı gözlenir.

C) Antalya’daki yaz yağışları Erzurum’dan daha fazladır.

D) Erzurum’un yıllık sıcaklık ortalaması Antalya’dan düşüktü

5. Ülkemizde daha çok ilkbaharda ve yaz başlarında görülen yağışlara İç Anadolu’da “kırkikindi yağışları” denir. Bir öğrenci yağışların oluşumunu aşağıdaki gibi açıklamaktadır.

1. Yoğunluğu az olan sıcak hava kütlesi yükselmeye başlar.

2.Yükselen hava soğuduğu için belirli bir yükseklikte bulut oluşturur.

3.Yükselme ve buna bağlı olarak soğuma devam ettiğinde yağmur yağışı gerçekleşir.

Kırkikindi yağışlarının oluşumu Buna göre bu öğrenci için hangi seçenekteki ifade yanlıştır?

A) Yüksek basınç alanının nasıl oluştuğunu bilmektedir.

B) Bu tip yağışlara neden olan hava kütlesinin özelliklerini bilmektedir.

C) Isınan havanın yoğuşması sonucu ortaya çıkan yağış türünü doğru bilmektedir.

D) Yükselen havanın içerisindeki su buharının buluta dönüşme sırasını bilmektedir.

LGS aralık ayı örnek soruları | LGS örnek sorular sayısal, sözel Aralık 2021

6. Hava durumu için kullanılan bazı semboller aşağıda verilmiştir

Beş gün boyunca sabah, öğle ve akşam saatlerinde hava durumu gözlemlenmiş ve gözlem sonuçları aşağıdaki tabloya kaydedilmiştir

Tablodaki verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Çarşamba günü öğlen ve akşam saatlerinde hava belirgin şekilde rüzgârlıdır.

B) Pazartesi ve cuma günü öğle saatlerinde yağış görülme olasılığı çok düşüktür.

C) Perşembe günü akşam saatlerinde havadaki su buharı, buz kristalleri şeklinde yoğuşmuştur.

D) Pazartesi ve salı günü sabah saatlerinde su damlacıkları yeryüzüne yakın yerlerde havada asılı kalmıştır.

7. Rüzgâr esme yönleri rüzgârgülü diyagramı ile gösterilir. Taralı alanlar o yönden esen rüzgârların sıklığını göstermektedir. Aşağıda bir bölgeye ait rüzgârgülü diyagramı verilmiştir.

Bu bölge ile ilgili olarak,

I. Rüzgârlar ağırlıklı olarak kuzey yönlerden esmektedir.

II. Rüzgâr esme sıklığının en fazla olduğu yön doğudur.

III. Rüzgâr, yıl içerisinde tüm yönlerden esmektedir. ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I, II ve III

8. Bir kalıtsal özelliğin nesiller boyunca nasıl aktarıldığını gösteren şemaya soy ağacı denir. Soy ağaçlarında aralarında çizgi bulunan bireyler çaprazlanmış demektir. Bu çizginin ortasından aşağı inen çizginin uçlarındaki bireyler ise, çaprazlama sonucu oluşan bireylerdir. Bezelyelerde boy uzunluğu kalıtımıyla ilgili çizilen soy ağacında boyalı bireyler kısa boyludur.

Buna göre soy ağacındaki bezelyelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 1 ve 2 numaralı bireyler kesinlikle melezdir.

B) 5 numaralı birey homozigot baskın olabilir.

C) 7 numaralı birey kısa boyluluk geni taşımaktadır.

D) 6 numaralı bireyin genotipi tam olarak tespit edilemez.

9. Futoshiki sütunlar ve satırlardan oluşan bir oyundur. Kutular arasında küçüktür () sembolü bulunur. Bu sembolün bulunduğu kutulara yazılacak kelimeler arasında büyüklük ve küçüklük ilişkisi vardır. Kelimeler tabloya yerleştirilirken bu semboller dikkate alınmalıdır. Oyunun kuralına göre bir kelime her satır ve sütunda mutlaka bir kez bulunmalıdır. Aşağıda bu oyuna ait bir tablo verilmiştir. Tablo verilen semboller dikkate alınarak “Kromozom”, “DNA”, “Gen” ve “Nükleotid” kavramları ile doldurulacaktır

Buna göre 1 ve 2 ile belirtilen kutulara hangi kavramlar gelmelidir?

1. Kutu             2. Kutu

A) Kromozom -Nükleotid

B) Gen- DNA

C) Nükleotid- Gen

D) DNA- Kromozom

CEVAP ANAHTARI

MATEMATİK 1. B 2. B 3. D 4. B 5. C 6. D 7. B 8. A 9. A 10. C

FEN BİLİMLERİ 1. A 2. D 3. C 4. D 5. A 6. C 7. C 8. D 9. B 10. B F

kaynak:bölge gündem


 

Yorumlar (0)
14
açık
Namaz Vakti 26 Eylül 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 7 16
2. Galatasaray 7 16
3. Başakşehir 6 14
4. Beşiktaş 7 14
5. Konyaspor 7 14
6. Fenerbahçe 6 13
7. Trabzonspor 7 13
8. Kayserispor 7 12
9. Gaziantep FK 7 11
10. Kasımpaşa 7 9
11. Alanyaspor 7 8
12. Giresunspor 6 7
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 6 4
17. Sivasspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
19. Hatayspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 13
2. Bodrumspor 6 11
3. Keçiörengücü 6 11
4. Boluspor 5 10
5. Bandırmaspor 5 10
6. Sakaryaspor 6 9
7. Samsunspor 6 9
8. Pendikspor 6 9
9. Manisa FK 5 8
10. Tuzlaspor 6 8
11. Göztepe 6 8
12. Adanaspor 6 7
13. Rizespor 5 6
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Altay 6 5
16. Altınordu 5 3
17. Erzurumspor 5 3
18. Ö.K Yeni Malatya 6 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 7 18
2. M.City 7 17
3. Tottenham 7 17
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Fulham 7 11
7. Chelsea 6 10
8. Liverpool 6 9
9. Brentford 7 9
10. Newcastle 7 8
11. Leeds United 6 8
12. Bournemouth 7 8
13. Everton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Aston Villa 7 7
16. Crystal Palace 6 6
17. Wolves 7 6
18. West Ham United 7 4
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1