1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. YGS başvuruları başlıyor

YGS başvuruları başlıyor

YGS başvuruları başlıyor
A+A-

Üniversiteye girişteki birinci aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na başvurular yarın başlayacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan Öğrenci Seçme veYerleştirme Sistemi (ÖSYS) kılavuzuna göre, ÖSYS'nin ilk sınavıolan YGS'ye başvurular 2-15 Ocak, Lisans Yerleştirme Sınavları'na (LYS) başvurular ise 21-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

 

2014-ÖSYS Kılavuzu ile aday başvuru formuna ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' adresinden ulaşabilecek adaylar, dağıtımı vesatışı yapılmayacak kılavuzun örneğini başvuru merkezlerindeinceleyebilecek.

Kılavuza göre, YGS'de ortak müfredata dayalı Türkçe testi, Sosyal Bilimlertesti, Temel Matematik testi ve Fen Bilimleri testi yer alacak.

Adaylar, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretim programlarından (müfredat)sorumlu olacak. YGS'de Türkçe'den 40, tarihten 15, coğrafyadan 12, felsefeden 8 ve din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından5, temel matematikten 40, fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden ise 13soru sorulacak.

LYS'de ise adaylara matematik sınavında (LYS-1) matematikten 50, geometriden 30; fen bilimleri sınavında (LYS-2) fizikten 30, kimyadan 30, biyolojiden 30, edebiyat-coğrafya sınavında (LYS-3) Türk dili veedebiyatından 56, coğrafya-1'den 24, sosyal bilimler sınavında (LYS-4)tarihten 44, coğrafya-2'den 14, felsefe grubu ile din kültürü ve ahlakbilgisi testinde ise 32 soru bulunacak.

Yabancı dil sınavında da adaylara (LYS-5) 80 soru sorulacak.

Kimler başvurabilecek

ÖSYS'ye, sınavsız geçiş dahil 2013-2014 öğretim yılında ortaöğretimkurumlarının (lise veya dengi okullar, açıköğretim lisesi) son sınıfındaokuyan öğrenciler, ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemelidurumda bulunanlar, ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar,ortaöğretimlerini yabancı ülkelerden yapanlardan durumları bu belirtilenlere uyanlar başvurabilecek.

YGS'ye girmeden sadece sınavsız geçiş hakkından yararlanmak isteyen adaylar da başvurularını kılavuzda belirtildiği şekilde yapmak zorunda olacaklar.

Durumları bu şartlara uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da ÖSYS'ye başvurabilecek. Ancak bu adaylar ÖSYS yükseköğretim programları tercih süresinin son gününekadar TC uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2014-ÖSYSYükseköğretimProgramları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alacak yükseköğretimkontenjanlarına yerleştirilemeyecek.

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin 5203 sayılı Kanun ve Türk Vatandaşlığı Kanunu ile saklı tutulan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olmalarıdurumunda, ÖSYS'ye başvurabilecek. Bu adaylar, kontenjan kılavuzundayer alacak yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmalarıdurumunda yerleştirilecek.

Meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarına sınavsız geçiş hakkı olan adayların haricinde, tüm yükseköğretim programlarınagirmek isteyenlerin 2014-YGS'ye girme zorunluluğu bulunuyor.

Başvuru, ücret yatırılmadan yapılmayacak

Ortaöğretim kurumu müdürlükleri ve ÖSYM sınav merkezikoordinatörlükleri başvuru merkezi olarak görev yapacak. Ancak aynıadreste birden çok ortaöğretim okulunun bulunduğu durumlarda, buokulların hepsine hizmet veren bir başvuru merkezi bulunacak.

Henüz mezun olmamış, son sınıf düzeyindeki adaylar başvurularınıokullarının bağlı olduğu başvuru merkezine yapacaklar ancak burasıçalışır durumda değilse okul müdürü, adayları bir başvuru merkezineyönlendirecek. Bir ortaöğretim kurumundan mezun durumdaki adaylardan ilk kez ÖSYS'ye başvuran adaylar, başvurularını sadece ÖSYM sınavkoordinatörlüklerinden yapabilecek. Bu adaylar, diğer başvurumerkezlerinden başvuru yapamayacak. Bu adayların, diploma/mezuniyetbelgelerinin onaylı bir örneğini başvuru görevlisine teslim etmeleri gerekiyor.

Mezun olmamış adaylarla mezun durumundaki adaylardan önceki yıllarda ÖSYS'ye başvurusu olan ve merkez kayıtlarda geçerli bir fotoğrafıbulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezi aracılığıylayapacaklar.

Bir ortaöğretim kurumundan henüz mezun olmamış adaylarla mezundurumdaki adaylardan önceki yıllarda ÖSYS'ye başvurusu olan vekayıtlarda geçerli bir fotoğrafı bulunan adaylar, başvurularını bireyselolarak internet aracılığıyla veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıylayapacaklar.

Başvurusunu bir başvuru merkezinde yapması gereken adaylardan, başvuruların yapılabileceği tarihler arasında sürekli zorunlu askerlik görevini yerine getiren, yurt dışında bulunan, sürekli ve ağır hastalık ya da tutukluluk, hükümlülük gibi nedenlerle başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayan adaylar, durumlarının belgelemek şartıyla başvurularını posta yoluyla yapacak.

Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapan adayların Aday Başvuru Formu'nu doldurması gerekiyor. Son sınıf düzeyindeki adaylar, bu formu doldurduktan sonra okudukları okulun bir yetkilisine onaylatacak.

Başvuru işlemini yaptıracak adayın, başvuru merkezine gelmeden önce sınav ya da sınavsız geçiş ücretini bankaya yatırdıktan sonra kılavuzda belirtildiği şekilde başvurusunu tamamlaması gerekiyor.

İstanbul'u sınav merkezi olarak seçeceklere uyarı

YGS'de sadece sınavsız geçişe başvuran adaylar, sınav merkezi tercihinde bulunmayacak. Sınav merkezi tercih alanına adayın okulunun bulunduğu veya adresinde yer alan merkez, sınav merkezi olarak yazılacak.

Tercih olarak seçilebilecek sınav merkezleri de sistem tarafından, adayın okulunun bulunduğu veya adresinde yer alan merkeze en yakın sınav merkezlerinden biri olarak sınırlandırıldı. Adaylar tercih alanına sadece sistemce izin verilen sınav merkezlerinden biri yazılabilecek.

İstanbul'da sınava girmek isteyen aday sayısının İstanbul'daki binaların kapasitesinden çok fazla olacağı öngörüsüyle İstanbul'da sınava girme tercihlerine bazı sınırlamalar getirildi. Buna göre, adres ili ve okul ilinin ikisi de İstanbul olan adaylar, İstanbul’daki bölgelerden istediklerini, sınav merkezi olarak birinci ve ikinci tercihlerinde gösterebilecekler. Adres ili ve okul ilinden yalnız biri İstanbul olan adaylar, sınav merkezi tercihlerinden sadece birini İstanbul’daki bölgelerden yapabilecekler. Adres ili ve okul ilinin ikisi de İstanbul olmayan adaylar İstanbul’da sınava girme tercihi yapamayacaklar.

Sınava yurt içinden başvuranlar, YGS'ye girerlerse 40 lira, sınavsız geçişi tercih ederlerse 10 lirayı, kılavuzda belirtilen bankalara elden ya da internet aracılığıyla yatırabilecek.  yazete

A+A-

HABERE YORUM KAT