1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Yeni Yükseköğretim Kanunu Taslağı Milli Eğitim Bakanlığı'na Sunuldu

Yeni Yükseköğretim Kanunu Taslağı Milli Eğitim Bakanlığı'na Sunuldu

Yeni Yükseköğretim Kanunu Taslağı Milli Eğitim Bakanlığına Sunuldu
A+A-

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni Yükseköğretim Kanunu Taslağı öneri metnini Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdi. Taslak 85 maddeden oluşurken, öneri metninde Anayasa'nın

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni Yükseköğretim Kanunu Taslağı öneri metnini Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdi. Taslak 85 maddeden oluşurken, öneri metninde Anayasa'nın iki maddesinde değişiklik yapılması da öngörülüyor.
YÖK Genel Kurulu, 5 Kasım 2012'de kamuoyunun görüşüne açılan yeni yasa taslağı önerisine, çeşitli kurumlardan gelen öneriler ve değerlendirmeler ışığında son şeklini verdi. Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderilen 'taslak öneri'ye üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, dernekler, sendikalar ve kamu kurumları da katkı verdi. İki aydan uzun bir süredir tartışılan ve son şekli verilen yasa taslak önerisi 85 maddeden oluşuyor. Öneride Anayasa'nın 130 ve 131. maddelerinde değişiklik yapılması da isteniyor. Öneride Anayasa'nın 130. maddesine "Yükseköğretim yönetim organları ile öğretim elemanları, Türkiye Yükseköğretim Kurulu'nun veya yükseköğretim yetkili organlarının dışındaki makamlarca her ne suretle olursa olsun görevlerinden uzaklaştırılamazlar. Yükseköğretim kurumlarının hazırladığı bütçeler, Milli Eğitim Bakanlığı'na sunulur ve Merkezi Yönetim Bütçesi'nin bağlı olduğu esaslara uygun olarak yürürlüğe konulur ve denetlenir" hükmünün eklenmesi öngörülüyor.
Anayasa'nın 131. maddesinde ise, "Türkiye Yükseköğretim Kurulu, yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlar, düzenler, denetler, koordinasyonunu sağlar. Bu kurumların kanunda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, geliştirilmesini ve tahsis edilen kaynakların etkin bir biçimde kullanılmasını sağlar ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapar. Türkiye Yükseköğretim Kurulu'nun oluşumu, teşkilatı, görev, yetki ve sorumluluğu ile çalışma esasları kanunla düzenlenir" şeklinde değişiklik öngörülüyor.
Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı'na sunulan taslağa göre rektör, dekan, enstitü, konservatuar ve meslek yüksek okulu müdürleri ile bölüm başkanları ve bunların yardımcıları, gerektiğinde bu kanunda belirtilen süreleri dolmadan tayinlerindeki usule uygun olarak gerekçeleri belirtilerek görevlerinden alınabilecekler.
(ZÇ-CC-Y)

14.01.2013 18:02:05 TSI
A+A-

HABERE YORUM KAT