1. HABERLER

  2. YEREL

  3. Yeni Mahalle Çalıştayı Sonuç Raporu Açıklandı

Yeni Mahalle Çalıştayı Sonuç Raporu Açıklandı

Yeni Mahalle Çalıştayı Sonuç Raporu Açıklandı
A+A-

KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından düzenlenen "Kentsel Dönüşüm Öncesinde Yeni Mahalle Çalıştayı" sonuç raporu açıklandı. 28 Ocak 2013 tari

KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından düzenlenen "Kentsel Dönüşüm Öncesinde Yeni Mahalle Çalıştayı" sonuç raporu açıklandı.
28 Ocak 2013 tarihinde 3 oturumla gerçekleştirilen "Kentsel Dönüşüm Öncesinde Yeni Mahalle Çalıştayı"nın sonuç raporu KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Torlak, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan ve Doç. Dr. Kamil Alptekin tarafından açıklandı.

"İNSANLARI TOPLUMA KAZANDIRMA İÇERİSİNDEYİZ"
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Torlak, çalıştayın Yeni Mahalle halkına çok önemli ip uçları sağlayan rapor olduğunu düşündüğünü belirterek, "Bu çalışmaların devamı gelecek. Ümit ediyorum ki, politika yapanlar karar alanlar ve konunun ilgili paydaşları sağlıklı bir çözüm için adım atacaklardır. Biz de devam edeceğimiz araştırmalarla bu sorumluluğumuzu yerine getirmenin gayreti içerisinde olacağız. Biz özellikle bu ilk çalışmamızda burada yaşayan insanların algısını çıkarmaya çıkardık. Kentsel dönüşümden şunu anlamamak gerekir. Sorunlu insanların olduğu bölgeyi bir yerden bir yere alıp taşımak veya orayı fiziki anlamda bir takım düzenlemelerle düzeltmeye çalışmak sorunu çözmüyor. Sadece bazı sorunları belki ötelemek, ertelemek veya sorunun yüzeysel olarak bir kısmını çözmek anlamına gelir diye düşünüyoruz. Karar alıcılarda bütüncül bir bakış açısıyla olaya yaklaşırlar ve bu insanların algılarını da dikkate alarak hareket ederler diye düşünüyoruz. Heterojen bir yapı var evet akrabalık ilişkileri güçlü. Kendilerini farklı farklı tanımlayan insanlar da var. Kimlik açısından veya alt kültür açısından bunlarda önemli elbette bunu da dikkate almak gerekir. Ama bunu yaparken ayrıştırmadan, ötekileştirmeden bütüncül bakış açısıyla bir kentsel dönüşüm ve bu insanları da topluma kazandıracak, rehabilite edecek bir toplumsal kültür dinamiği içerinde bunu yapmak çözmek kanaati içerisindeyiz" dedi.

"KONYA BU SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELEBİLECEK GÜÇTEDİR"
Doç. Dr. Kamil Altptekin ise, çalıştayın sonuç raporunda Yeni Mahalle sorunu için yapılan tespitleri açıkladı. Doç. Dr. Altptekin, "Yeni Mahalle'nin farklı nüfus gruplarının bir arada yaşadığı heterojen bir yapıya sahip olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Yoksulluk, işsizlik, eğitimsizlik, konut ve dışlanma başlıca sorun alanlarıdır. Geçim sıkıntısı ve yoksulluk gibi sorunların kronik hale dönüşmesi nedeniyle mahallede uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine ve beraberinde "kolay yoldan para kazanma" düşüncesine ortam hazırlamıştır. 2000'li yıllardan itibaren uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti de eklenmiştir. Uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin başlamasıyla birlikte mahallenin sosyal dokusu da çözülmeye başlamıştır. Konya'da uyuşturucu madde kullanımın önüne geçilebilmesi için polisiye tedbirler sonuç vermeyecektir. Uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik hem psiko-sosyal hem de tıbbi tedavi hizmeti sunacak merkezin açılmasına ihtiyaç vardır. Mahalledeki mekansal ve sosyal ortam, polis baskınları, asayiş olayları, damgalanma gibi durumlar çocukların ruhsal gelişimlerini ve davranışlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Eğitim alanında yaşanan önemli sorunlardan biri ilkokula devam eden çocuklardaki okul devamsızlığı, diğeri ise ilkokuldan sonra çoğunlukla eğitime devam edilmemesidir. Mahallede, sosyo-kültürel yaşantı, erken yaşta evlilik, küçük yaşta çocuk sahibi olma, yaşça büyük kardeşin küçük kardeşe bakması, okuyup da ne olacak anlayışının yaygın oluşu etkili olmaktadır. Kentsel dönüşüm, kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi için bir fırsattır. Yeni Mahalle'de yaşanan sorunlar çetin ve karmaşık olmasına rağmen çözülemeyecek cinsten değildir. Konya, yetişmiş insan potansiyeli ve kaynaklarıyla bu sorunların üstesinden gelebilecek güçtedir" diye konuştu.

"İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE HAREKET ETMEK GEREKİR"
Yeni Mahalle için önerileri de sıralayan Doç. Dr. Kamil Alptekin, "Daha etkili ve kalıcı sonuçlar elde etmek için tüm sektörlerin işbirliği içerisinde hareket etmesi gerekmektedir. Yeni Mahalle'de yaşanan sorunların çözümü noktasında belediyelerin ve kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum örgütleri de sürece aktif olarak katılmalıdır. Özellikle sosyal yardım ve uyuşturucu maddeyle mücadele alanında faaliyet yürüten sivil toplum örgütlerinin dikkati ve ilgisi Yeni Mahalle'ye çekilmeyi, bu örgütlerin Yeni Mahalle'de faaliyet yapmaları sağlanmalıdır. Sorunların çözümü için yürütülecek her türlü faaliyet "Aile ve Geçim" odaklı olmalıdır. Mesleki donanım yönünden vasıfsız olan kişilere meslek edindirmek üzere açılan kurslar devamlı kılınmalı ve Yeni Mahalle insanının katılımı da sağlanmalıdır. İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarınca mahallede, aile planlamasının önemine vurgu yapan bilinçlendirici eğitim çalışması yapılmalıdır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın mahalledeki sorunların çözümü için yürütülen çalışmalarda daha aktif bir şekilde katılmalı, hatta bu çalışmalar ön safta yer almalıdır. Mahalle insanına istihdam olanağı sağlayan uygulama tüm belediyelere de yaygınlaştırılmalıdır. Mahallede gerektiğinde pozitif ayrımcılık da yapmak suretiyle arkadan gelen kuşakların eğitimi mutlaka sağlanmalıdır. Bu kapsamda örneğin mahalle içerisinden örnek modeller çıkarılabilir. Başarılı çocuklara burslar temin edilebilir, bu çocuklar devletin bölge parasız yatılı okullarına doğrudan yerleştirilebilir. Ortaokuldan sonra kendi iş yerlerini açacak türde meslek okullarına gitmeleri için alt yapı oluşturulabilir. Mahallede eğitim olgusuna sosyal etkinlerde desteklenmeli ve sürekli özendirilmelidir. Konya'da uyuşturucu madde kullanımını hem önlemeye hem de tedavi etmeye yönelik bir merkez açılmalıdır. Ancak böyle bir merkezi açmadan önce konu ilgili taraflarca etraflı tartışmalı ve üzerinde mutabakat sağlanmış olmalıdır. Uyuşturucu madde kullanımının önüne geçilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde 'toplum ve okul temelli' önleyici çalışmalar başlatılmalı, bu doğrultuda şimdiden il genelinde bir yol haritası oluşturulmalıdır. Kentsel dönüşüm kapsamında bir ölçüde şehrin kaderini de belirleyecek uygulamalara girişmeden önce Yeni Mahalle'ye ilişkin ilgisi ve bilgisi bulunan çevrelerin de görüşleri dikkate alınmalıdır. Kentsel dönüşüm uygulamasında eldeki imkanlar ölçüsünde mahalle sakinlerinin de tercih ve ihtiyaçları göz önünde tutulmalıdır. Öne sürülen öneri maddelerinin işlerlik kazanabilmesi için öncelikle mahalle sakinleri ve devletin ilgili organlarının değişimi gerçekten istemesi ve bu uğurda tarafların üzerine düşeni özveriyle yapması gereklidir" ifadelerini kullandı.
(AH-Y)

07.02.2013 16:34:12 TSI
A+A-

HABERE YORUM KAT