1. HABERLER

  2. SAĞLIK

  3. Van İpekyolu Devlet Hastanesi Kapatılacak mı?

Van İpekyolu Devlet Hastanesi Kapatılacak mı?

Van İpekyolu Devlet Hastanesi Kapatılacak mı?
A+A-

Van-Hakkari Tabip Odası Yönetim Kurulu, Van İpekyolu Hastanesi’nin yeniden yapılandırılmasının gündeme gelmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.


Van-Hakkari Tabip Odası Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, kamuoyunda oluşan tereddüt ve tartışma ortamı ile ilgili olarak bazı açıklamalar yapma gereği duyulduğu ifade edildi. Açıklamada, “İpekyolu Hastanesi, il sağlık yöneticileri tarafından yeni bir şekilde yapılandırılmak istenmektedir. Kamuoyunda, muhtemelen bilgi ve iletişim eksikliği sonucu, hastanenin kapatılacağı düşüncesi ile ciddi bir karşıtlık hali oluşmuştur. Yaptığımız görüşmelerde yetkililer hastanenin kapatılmasının söz konusu olmadığını; bu tür bir tasarrufun gerçekçi ve kamu yararına olmadığının idrakinde olduklarını vurgulayarak, hastaneyi kamusal kaynakların oldukça tasarruflu kullanılması ile çocuk hastanesi şeklinde bir uzmanlık hastanesine dönüştürmeyi düşündüklerini ifade etmişlerdir. Yöneticilerin bu düşünceleri yönetim kurulumuzda tartışılmış, bu tür bir dönüşümün Van’da sağlık hizmetlerini niteliksel olarak daha da iyileştirebileceği, çocuk hastalarının ayaktan ve yatarak tanı ve tedavi süreçlerinde ciddi bir kalite oluşturabileceği kanaati oluşmuştur. Niyetin gerçekleşmesi durumunda, yeniden yapılandırılmış biçimi ile çocuk hastanesinin çok ciddi bir cazibe alanı oluşturabileceği, binli rakamlarla ifade edilebilecek poliklinik ve yatarak tedavi sayılarının söz konusu mekanın çevresinde hizmet veren esnaflar, eczaneler açısından da cazibesini arttıracağı düşünülmektedir. Yetkililer, kurumda şu an çalışmakta olan hiçbir personelin atıl durumda kalmayacağını, mevcut çalışma koşulları daha da iyileştirilerek işlerine devam edeceklerini, hasta yoğunluğunun ve hastane müracaatlarının artacak olması nedeni ile yeni personel istihdamlarının dahi söz konusu olabileceğini ifade etmişlerdir. Kurumda çalışan uzman hekimlerin, tıbbi donanımın ve hastanecilik koşullarının çok daha iyi olduğu Bölge Hastanesi’nde, çok daha işlevsel ve verimli bir şekilde il sağlığına hizmet etmeye devam edeceklerini; en önemlisi hastane bahçesinde oluşturulacak ayrı bir alanda tüm ana branşlarda ve diğer kamu hastaneleri ile irtibatlı bir şekilde poliklinik hizmetleri verilmeye devam edileceğini beyan etmişlerdir. Konuyla ilgilenen yerel ve kamusal dinamiklerin, hastanenin bir uzmanlık hastanesi şeklinde işlevine devam edecek olması, hastane çalışanlarının iş güvencelerinin yeterli ve tam olması, çalışanlara iradelerinin dışında dayatmada bulunulmaması ve en önemlisi aynı mekanda tüm ana branşlarda semt polikliniği tarzında hizmet vermeye devam edilecek olması gibi taahhütleri dikkate alarak konuyu yeniden düşünmelerinin makul olacağı kanaatimizi kamuoyunun dikkatine saygı ile sunarız” denildi.

A+A-

HABERE YORUM KAT