1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. 'Türkiye'de Demokrasi ve Kültürel Haklar' projesi başladı

'Türkiye'de Demokrasi ve Kültürel Haklar' projesi başladı

Türkiyede Demokrasi ve Kültürel Haklar projesi başladı
A+A-

Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Aracı (DİHAA) programı kapsamında desteklenen \"Türkiye\'de Demokrasi ve Kültürel Haklar\" projesi ile Van\'da Kürt dili eğitimi veriliyor.Kürt dili ve edebiyatının gelişmesi için dernekler kurulup, bünyelerinde Kürtçe dil eğitimi verilirken, Kürt dilinin gelişmesi için KURDÎ-DER Ankara Şubesi tarafından başlatılan kampanya da devam ediyor. Kürt Demokrasi Kültür ve Dayanışma Derneği (Kürd-Der), Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Aracı (DİHAA) programı kapsamında desteklenen "Türkiye'de Demokrasi ve Kültürel Haklar" projesi ile Van'da dört gün sürecek öğretmenlik bilinci ve dil bilgisi kuralları kazandırma amaçlı İskele Öğretmenevi'nde eğitmen eğitimi verilecek. İki yıl boyunca sürdürüleceği planlanan projenin, ilk ayağı Ankara'da yapıldı, şimdi Van'da gerçekleştirilecek. Projenin Mardin ve Diyarbakır'da uygulanacağı belirtildi. Projenin Koordinatörü Defne Çalın, asistanı Önder Bayındır, Proje Yürütme Kurulu İhsan Kandemir, Mustafa Bitmez, Ömer Buzludağ oluşurken, proje eğitmenleri arasında Sami Tan, Deniz Gündüz, Selim Temo, Ronahi Önen, Cem Kaya ve İkbal Yetişir yer alıyor.

'Kürt halkının anadilini, kültürünü korumak'

Proje uygulaması hakkında bilgi veren proje asistanı Önder Bayındır, projenin genel amacının 6 Kasım 2012 itibariyle Kürd-Der tarafından yürütülen, "Türkiye'de Demokrasi ve Kültürel Haklar" tüm insan haklarının temel özgürlüklerin evrenselliği, bölünmezliği, bütüncülüğü ve bağlılığı esası ile Kürt halkının anadilini, kültürünü koruyarak ve geliştirerek Türkiye'deki demokratikleşme sürecinin güçlenmesine katkıda bulunacağını söyledi. KURDÎ-DER Van Şubesi ile eşgüdümlü olarak çalıştıklarını belirten Bayındır, "Kürtlerin ve diğer ilgili grupların Kürtçeyi öğrenmesi ve geliştirebilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Kürtçe dil atölyesi çalışmalarının genişletilmesi, bu kapsamda ülkenin ihtiyacı doğrultusunda var olan Kürt dili eğitmenlerini eğitmek ve Kürd-Der bünyesinde yer alan eğitmeni yetiştirme atölyelerinin düzenlenmesi ile Kürtçenin tanınırlığı, bilinirliği ve görünürlüğünün kamuoyu duyarlılığının arttırılması ve bu doğrultuda yürütülen savunuculuk faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlamaktadır" dedi. 

'Proje faaliyetleri dört temel ayaktan oluşuyor'

Proje faaliyetlerinin ise dört başlıktan oluştuğunu aktaran Bayındır, faaliyetleri maddeler halinde sıraladı: 

* Dil atölyeleri ve Kürtçe dil eğitmeni yetiştirme eğitimlerinin düzenlenmesi. Dernek bünyesinde dört kur (başlangıç, temel orta ileri) düzeyinde yürütülen Kürtçe dil atölyelerinin altyapısı güçlendirecek ve atölye katılımcıları için her düzeyi kapsayan eğitim kitleri hazırlanacaktır. 18-30 yaş arasında 20 eğitmen adayı için Kürt dili ve kültürü hakkındaki bilgilerini arttıracak, Kürtçe öğretimi konusundaki dil öğretim yöntemlerini ve formasyonlarını güçlendirecek, sırasıyla Ankara, Van, Mardin ve Diyarbakır ayaklarından oluşturacak dört aşamalı bir eğitim programı yürütülecektir. Eğitimler sonrasında Kürtçe dil eğitmenleri için kılavuz niteliğinde el kitapçıkları oluşturulacaktır.

* Kürt dili ve edebiyatının geliştirilmesine yönelik kütüphane oluşturma. Hedef kitlenin yararlanması amacıyla dernek dahilin de Kürt tarihi, dili, kültürü edebiyatı ve diğer bilimsel sanatsal dallara ilişkin basılı görsel işitsel eserlerin temel alan bir kütüphane oluşturmaktır.

* Kürtçe öğrenimi üzerine online paylaşım ağı geliştirme internet üzerinden Kürtçenin öğrenilmesi ve geliştirilmesini sağlamak kaynak erişimini kolaylaştırmak ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin detay, duyuru ve savunularının temellerini ortaya koymak, bilgi ve destek akışını sağlamak için web sitesi geliştirilecektir.

* Sempozyum çalışmaları, Kürt dili ve çok dillilik başlığı altında tartışmak, kamuoyu duyarlılığını ve farkındalığını arttırmak, farklı grupların olası öneri ve uygulamalarını dahil etmek üzere yerli ve yabancı bilim insanı, Kürdolog ve uzmanların katılımıyla Diyarbakır'da uluslar arası sempozyum ve Ankara'da ulusal bir sempozyum düzenlenecek, sempozyum çıktıları kitaplaştırılarak kamuoyu ve ilgili gruplar ile paylaşılacaktır. 

'Temel amaç yerel şiveler ve kültürleri öğrenmek',

Proje kapsamında eğitmenlik yapan Sami Tan ise, Ankara, Van, Mardin ve Diyarbakır'da yapılmasının temel nedeninin yerel ağızları bununla birlikte farklı şivelerle tanışmak olduğunu belirterek, bunun yanında Kürt kültürünü yakından izlemek olduğunu söyledi. Van'da bu projenin ikinci ayağını oluşturmanın önemli olduğunu aktaran Tan, "Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir olarak bildiğimiz bir ilimiz burada olmak önemlidir. İlk gün olmasından kaynaklı daha yeni bize verilen bu süre içerisinde en kapsamlı bir şekilde değerlendirmektir. Kendisinin bu proje kapsamında Kurmanci dilinin morfolojisi, dil sözcük yapısı ile dil yapımının tüm inceliklerini aktaracağım" dedi. DİHA

A+A-

HABERE YORUM KAT