1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Türk Eğitim-sen, Serbest Kıyafet Anketinin Sonuçlarını Açıkladı

Türk Eğitim-sen, Serbest Kıyafet Anketinin Sonuçlarını Açıkladı

Türk Eğitim-sen, Serbest Kıyafet Anketinin Sonuçlarını Açıkladı
A+A-

Türk Eğitim-Sen, okullarda yapılan kılık-kıyafet serbestliğiyle ilgili bir anket çalışması gerçekleştirdi. Türk Eğitim-Sen internet sitesinde ve 5 ayrı haber sitesinde yayınlanan ankete 8 bin 577 eğit

Türk Eğitim-Sen, okullarda yapılan kılık-kıyafet serbestliğiyle ilgili bir anket çalışması gerçekleştirdi. Türk Eğitim-Sen internet sitesinde ve 5 ayrı haber sitesinde yayınlanan ankete 8 bin 577 eğitim çalışanı katıldı.
Türk Eğitim-Sen, okullarda yapılan kılık-kıyafet serbestliği ile ilgili bir anket çalışması gerçekleştirdi. Türk Eğitim-Sen internet sitesinde ve 5 ayrı haber sitesinde yayınlanan ankete 8 bin 577 eğitim çalışanı katıldı. Ankete katılanların, yüzde 15.6'sı kadın, yüzde 84.4'ü erkek oldu. Yüzde 1.2'si okul öncesinde, yüzde 25.9'u ilkokulda, yüzde 28.6'sı ortaokulda, yüzde 28.9'u lisede eğitim gördüğü belirtilen ankette, yüzde 5.9'u Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, yüzde 2.7'si üniversitelerde, yüzde 0.1'i Yurt-Kur'da görev yapıyorum ve yüzde 6.6'sının da diğer seçeneğini işaretlediği bildirildi.
Ankete katılanların, 'Türkiye'de gelir dağılımı adaletsizliği olduğu için kıyafet serbestliği ile birlikte, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının ezileceğini, ayrımcılığın ortaya çıkacağını, öğrencilerin psikolojisinin bozulacağını düşünüyor musunuz' sorusuna katılımcıların yüzde 65.1'i 'evet', yüzde 10.2'si 'kısmen', yüzde 24.7'sinin de 'hayır' cevabı verdiği ifade edildi.
Ankete katılanların yüzde 66.3'ünün kıyafet serbestliği nedeniyle okulların podyuma döneceğini düşündüğü kaydedilerek, yüzde 11.2'si okulların kısmen podyuma döneceğini, yüzde 22.5'i de okulların podyuma dönmeyeceğini ifade ettiği belirtildi.

"ÖĞRENCİLER DERSLERİNE ODAKLANMADA SORUN YAŞAYACAK"
Ankete katılanların yüzde 58.7'si kıyafet serbestliği nedeniyle öğrencilerin bir gün önceden ne giyeceğinin telaşına düşeceği için derslerinde odaklanmada sorun yaşayacağını, yüzde 15.3'ü kısmen sorun yaşayacağını, yüzde 26'sı da sorun yaşamayacağını söylediği kaydedildi. 'Okullarda marka yarışı başlar mı' sorusuna, katılımcıların yüzde 67.2'si 'evet', yüzde 12.7'si 'kısmen', yüzde 20.1'i 'hayır' cevabını verdiği ifade edildi.
'Maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin, maddi durumu iyi olan arkadaşları gibi giyinmeyi istemesi durumunda, aileleri ile ilişkileri bozulur mu, çocuklar ailelerinin ekonomik durumlarını sorgulamaya başlar mı' sorusuna eğitimcilerin yüzde 68.4'ünün 'evet', yüzde 12.4'ünün 'kısmen' cevabını verdiği kaydedilerek, yüzde 19.2'sinin 'hayır' cevabını verdiği bildirildi.
Ankete katılanların yüzde 64.5'i gelir düzeyi düşük olan ailelerin çocuklarının, daha iyi giyinebilmek için, illegal yöntemlere başvurabileceği konusunda endişe yaşadığını söylediği belirtilerek, yüzde 35.5'inin bu yönde bir endişesi olmadığını ifade edildi.
Yüzde 73.6'lık oranın, kıyafet serbestliği ile birlikte, okul ve çevresinde öğrenci ile öğrenci olmayanlar ayırt edilemeyeceği için okullarda güvenlik açığının daha da artacağını ve zararlı maddelerin (sigara, uyuşturucu, uyarıcı madde, alkol v.b.) okullara girişinin kolaylaşacağını söylediği kaydedildi. Bu soruya 'kısmen' cevabını verenlerin oranı yüzde 11 olurken, 'hayır' cevabı verenlerin oranı ise yüzde 15.4 oldu.

"OKUL FORMALARI OKULLARDA DİSİPLİNİ SAĞLAMAK AÇISINDAN ÖNEMLİ"
Ankete katılanların yüzde 66.3'ü okul formalarının okullarda disiplin açısından önemli ve gerekli olduğunu düşünürken, yüzde 10.5'i kısmen gerekli olduğunu ve yüzde 23.2'si ise gerekli olmadığını söylediği bildirildi.
'Tek tip giyinen insan modeli, tek tip düşünmeyi beraberinde getirmektedir' ifadesine katılmayanların oranı yüzde 70.4 olurken, bu ifadeye kısmen katılanların oranı yüzde 9 ve katılanların oranı ise yüzde 20.6 civarında oldu.

"OKUL FORMALARI VELİYE EK MALİ YÜK GETİRMİYOR"
Ankete katılanların, 'Okul formalarının veliye ek mali yük getirdiğini düşünüyor musunuz' sorusuna yüzde 62.8'inin 'hayır', yüzde 12.1'inin 'kısmen', yüzde 25.1'de 'hayır' seçeneğini işaretlediği ifade edildi.
Ankete katılanların yüzde 68.5'i serbest kıyafet uygulamasıyla birlikte oluşacak yeni durumun veliye daha fazla mali yük getirebileceğini, yüzde 7.4'ü kısmen daha fazla mali yük getirebileceğini düşünürken, yüzde 24.1'i mali yük getirmeyeceğini söylediği kaydedildi.
Ankete katılanların yüzde 74.3'ü kıyafet serbestliği ile birlikte öğrencilerin eğitime ilişkin motivasyonunun artmayacağını, yüzde 8.2'si kısmen artacağını, yüzde 17.5'i ise artacağını söylediği belirtildi.
'Tek tip kıyafetin kaldırılmasının sivilleşme ve demokratikleşme açısından gerekli olduğunu düşünüyor musunuz' sorusuna katılımcıların yüzde 64.7'sinin 'hayır', yüzde 9.4'ünün 'kısmen', yüzde 25.9'unun ise 'evet' cevabını verdiği bildirildi.

"BELLİ BÖLGELERDEKİ OKULLARDA TERÖR ÖRGÜTÜNÜN RENKLERİNİN HAKİM OLACAĞI ENDİŞESİ"
'Belli bölgelerde terör örgütünün yönlendirmesi ya da baskısı sonucunda, okullarda 'terör örgütünün renklerinin hakim olacağı ya da çocukların terör örgütünü çağrıştıran kıyafetler giyeceği' şeklinde bir endişe taşıyor musunuz' sorusuna, ankete katılanların yüzde 62.4'ü bu yönde bir endişe taşıdığı, yüzde 15.7'sinin de kısmen endişe taşıdığı belirtilerek, bu konuda bir endişesi olmayanların oranının ise yüzde 21.9 olduğu ifade edildi.
Ankete katılanların yüzde 87.5'inin İmam Hatiplerde ve Kur'an-ı Kerim dersinde başörtüsü kararını doğru bulduğu, yüzde 12.5'inin de doğru bulmadığı belirtildi.

"ÖĞRETMENLERİN, SOSYOLOGLARIN, STK'LARIN GÖRÜŞLERİNİ ALMALIYDI"
Ankete katılanların yüzde 92.6'sı Milli Eğitim Bakanlığı'nın, serbest kıyafet uygulamasını getirirken, öğretmenlerin, sosyologların ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine başvurması gerektiğini düşünürken, yüzde 7.4'ünün buna gerek olmadığını ifade ettiği dile getirildi.
'Milli Eğitim Bakanlığı'nın, adrese dayalı kayıt sistemi nedeniyle, çocukların zaten aynı bölgeden birbirine yakın gelir gruplarında olacağı ve bu nedenle serbest kıyafet uygulamasında sorun olmayacağı şeklindeki açıklamalarına katılıyor musunuz' sorusuna katılımcıların yüzde 71.9'u 'hayır', yüzde 9.6'sı 'kısmen', yüzde 18.5'inin de 'evet' cevabını verdiği kaydedildi.
'Milli Eğitim Bakanlığı'nın kılık-kıyafet serbestliği getirmekteki amacı size göre en çok aşağıdakilerden hangisidir' sorusunu katılımcıların yüzde 28.1'i popülizm ve seçmene mesaj, yüzde 25.6'sı eğitimde yaşanan sorunların üzerini örtmek, yüzde 13.6'sı okullarda demokratikleşmeyi sağlamak, yüzde 13.1'i ülke gündemini değiştirmek, yüzde 3.5'i öğrencilerin motivasyonunu artırmak, yüzde 1.9'u velileri ek mali yükten kurtarmak, yüzde 14.2'si ise diğer seçeneğini işaretlediği kaydedildi.

TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL BAŞKAN KONCUK ANKETİ DEĞERLENDİRDİ
Anket sonuçlarını değerlendiren Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, kıyafet serbestliğinin önümüzdeki yıllarda büyük sorunlara gebe olacağını savundu. Koncuk, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimcilerin, pedagogların, sosyologların, paydaşlarının görüşlerine başvurmadan alelacele bu uygulamayı getirdiğini iddia etti. Koncuk, ilk bakışta güzel gibi görünen, ancak derinlemesine ve tüm yönleriyle incelendiğinde birçok kusuru bulunan bu uygulamanın, yeni eğitim-öğretim yılında öğretmenlerin de, öğrencilerin de, velilerin de başına bela olacağını belirtti.
Koncuk, özellikle okullarda güvenlik zafiyetinin ne denli fazla olduğu göz önüne alındığında, okullara artık herkes elini, kolunu sallayarak girebilecek, her türlü kesici alet ya da zararlı madde okullara rahatlıkla sokulabileceğini dile getirdi. Öte yandan maddi durumu iyi olmayan çocuklar dikkate alındığında, bu uygulamanın en çok onları vuracağını söyleyen Koncuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'e sesleniyorum; Arkadaşları lüks alışveriş merkezlerinden marka ürünler giyinirken, her gün farklı bir kıyafet ile okula gelirken, onların semt pazarlarından satın aldıkları kıyafetlerle okula geldiklerinde yaşayacakları acıyı, ezikliği hiç mi düşünmediniz? Psikolojik travma yaşayabileceklerini hiç mi hesaba katmadınız? Bu minvalde, anket sonuçlarının bizim kaygılarımızla örtüşmesi dikkate alınması gereken bir durumdur. Şunu da söylemek istiyorum. Bazı okullarımız serbest kıyafet uygulamasına geçmiştir. Bu okullarda sorunlar şimdiden baş göstermiştir. Konuyla ilgili şikayetler sendikamıza da ulaşmaktadır. Hiçbir şey için geç değildir. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda aklıselim davranarak, bu uygulamayı ivedilikle kaldırmalıdır."
(EY-ÖZ-Y)

05.01.2013 09:49:30 TSI

A+A-

HABERE YORUM KAT