1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Trafik cezası alan memurlar dikkat!

Trafik cezası alan memurlar dikkat!

Trafik cezası alan memurlar dikkat!
A+A-

Trafik kazasına karışan memurlardan çok sayıda soru ulaşıyor. Özellikle yaralamalı veya ölümlü kazalar sonucunda memuriyetin etkilenip etkilenmeyeceği soruluyor.

Trafik kazası yapıp taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 1 yıldan fazla hapis cezası alan memurların durumu ne olacak! Bu kişilerin memuriyetleri sona erecek mi?

Bu sorunun cevabı ise şöyle:

Danıştay 1. Dairesinin 13/04/2004 tarihli ve E:2003/170, K:2004/3 sayılı kararında "...Devlet memuru olup da memuriyetine son verilmesini gerektirmeyen bir hürriyeti bağlayıcı ceza ile mahkum olan bir kişinin, söz konusu cezanın infazı süresince memuriyet haklarını koruma ve kullanma ehliyetinin devam ettiğinin kabulü mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda olan Devlet memurunun hizmet ilişkisinin infaz süresince askıda olduğunun kabulüyle hükümlülük süresinin sona ermesinden sonra göreve iade suretiyle memuriyet statüsünü yeniden kazanması gerekmektedir ki bu da, memur hukukunun sonucu olan memur güvenliği ilkesinin bir gereğidir... Devlet memurlarının hükümlü bulundukları Devlet memurluğuna engel nitelik taşımayan hapis cezalarının infazı süresinde göreve devamsızlıkları nedeniyle memuriyetlerine son verilemeyeceği, bu kişilerin sözü edilen cezalarının infazı süresince hastalık ve yıllık izin kullanabilmelerine ve buna bağlı olarak maaş alabilmelerine hukuken olanak bulunmadığı..." ifade edilerek, memurluğuna son verilmesini gerektirmeyen bir ceza ile mahkum olanların görevine son verilemeyeceği, cezanın infazı süresince ilgililerin memuriyetlerinin askıda olduğu ve infazın sona ermesinden sonra göreve iade edilmesi gerektiği belirtilmiştir.
 

SONUÇ:

Söz konusu Danıştay Kararı çerçevesinde; taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan verilen 1 yıldan fazla süreli hapis cezasının, 657 sayılı Kanunun 48/A-5 maddesi kapsamında memuriyete engel bir durum teşkil etmemesi karşısında bu durumda olanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 98/b maddesi çerçevesinde görevine son verme işlemi tesis edilemeyeceği ve cezanın infazı süresince ilginin memuriyetinin askıya alınarak infaz sonrasında görevine iade edilmesi gerekir şeklinde düşünülmektedir. (MEMURLAR-SABAH)

A+A-

HABERE YORUM KAT