1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Sınır ticaretine yeni düzenlemeler

Sınır ticaretine yeni düzenlemeler

Sınır ticaretine yeni düzenlemeler
A+A-

Ekonomi Bakanlığı, sınır ticaretindeki yeni düzenlemelerle, sınır ticareti uygulamalarından daha fazla esnaf ve tacirin yararlanabilmesi için iki yıldır yerleşik olma şartının bir yıla düşürüldüğünü bildirdi.

Bakanlık’tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sınır ticareti ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu coğrafi bölgelerinde yer alan sınır illerimizde yerleşik halkımızın yetkilendirilmiş gümrük kapıları ve Sınır Ticaret Merkezleri üzerinden komşu ülkeden kolaylaştırılmış bürokratik işlemlerle ve ithalat vergilerinden muaf olarak ithalat ve aynı şekilde ülkemizden de komşu ülkeye ihracat yapmalarına imkân sağlayan istisnai bir dış ticaret şeklidir. Bu çerçevede, ülkemizde sınır ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 1 Ocak 2008 tarih ve 2008/14451 sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının yürütülmesi safhasında ortaya çıkan ihtiyaçlar, ilgili diğer mevzuatta meydana gelen değişiklikler, ilgili Bakanlıklar ve Valiliklerin görüş ve önerileri ile bölgedeki işadamları ve sivil toplum kuruluşlarının talepleri dikkate alınarak yeni bir düzenlemenin yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu itibarla, yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan ve 25 Ocak 2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar” 18 Mart 2016 tarih ve 29657 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir" denildi.

Yürürlüğe konulan yeni sınır ticareti düzenlemesine ilişkin şunlar kaydedildi:

"Sınır ticareti uygulamalarından daha fazla esnaf ve tacirin yararlanabilmesi için Karar kapsamındaki illerde en az iki yıldır yerleşik olma şartı bir yıla düşürülmüş, sınır ticareti kapsamında ithalat veya ihracat yapabilmenin ön koşulu olan Sınır Ticareti Belgesinin geçerlilik süresi, hem Valiliklerin hem de belge sahiplerinin iş yükününün azaltılmasını teminen bir yıldan üç yıla çıkarılmış, İl Değerlendirme Komisyonlarının, toplantı ve karar sayılarına ilişkin tereddütlerin bertaraf edilebilmesini teminen, bu Komisyonların salt çoğunlukla toplanarak oy çokluğu ile karar vermeleri düzenlenmiş, Kars ilinin Dilucu sınır kapısı üzerinden Nahçıvan ile sınır ticareti yapması imkânı sağlanmış, Hakkâri ilimize; Esendere Gümrük Kapısı üzerinden İran’la, Habur Gümrük Kapısı üzerinden Irak’la sınır ticareti yapabilmesinin yanı sıra Irak ile Üzümlü ve Derecik Gümrük Kapılarından da sınır ticareti işlemleri yapma yetkisi verilmiş, bölge ticaretinin canlandırılmasını teminen, sınır ticareti kapsamında yapılacak ithalata esas teşkil edecek olan İthalat Değer Limitleri, eski düzenlemede belirtilen miktarların yüzde 50’si oranında arttırılmak suretiyle, her bir komşu ülke bazında en fazla 150 Milyon ABD Dolarına kadar olmak üzere yeniden belirlenmiş, ithalat Uygunluk Belgesi sahibi esnaf ve tacirin, belgede belirtilen tahsisatı aşmamak kaydıyla, bir ay içinde komşu ülkeden ithal edebileceği en fazla 50 bin ABD Doları karşılığı Türk Lirası’na kadar olan eşya değeri, 75 bin ABD Doları karşılığı Türk Lirasına kadar olmak üzere yükseltilmiş, esnaf ve tacirin limit kullanımını arttırmak ve Valilikler ile İl Değerlendirme Komisyonunun iş yükünü azaltmak amacıyla, önceki düzenlemede süresi 45 gün olan ve her bir ürün için düzenlenen, İthalat Uygunluk Belgelerinin süreleri 90 güne çıkarılmıştır. Söz konusu düzenlemeler ile bürokratik işlemlerin azaltılması ve sınır ticaretinden yararlanabilme imkânlarının genişletilmesi sağlanarak sınır ticareti sayesinde kapsam dâhilindeki sınır illerimizde ticari ve ekonomik hayatın canlandırılması ile istihdamın artırılmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir."

A+A-
KAYNAK: Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT