1. HABERLER

  2. YEREL

  3. Oka'dan 2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı

Oka'dan 2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı

Okadan 2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı
A+A-

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, OKA 2013 Yılı Proje Teklif çağrısında bulundu. OKA Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Samsun Valisi Hü

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, OKA 2013 Yılı Proje Teklif çağrısında bulundu.
OKA Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, OKA'nın 2013 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal İçerme Mali Destek Programı ve Dezavantajlı Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı olmak üzere 2 alanda proje başvurularının Ajansa yapılmasını istedi.

BİRİNCİ MALİ DESTEK PROGRAMI
Toplamda 8 Milyon TL tutarında hibe kaynağın kullandırılmasını hedeflendiğini belirten Aksoy, "Birinci Mali Destek Programı, 'Dezavantajlı Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı'nın amacı; dezavantajlı grupların oluşturduğu hedef grupların kentsel ve kırsal alanlarda yararlandıkları mevcut sosyal-kültürel altyapının geliştirilmesidir. Bu programın hibe bütçesi 6 Milyon TL'dir. Program kapsamında proje başına verilecek destek tutarları asgari 100 bin TL, azami 500 bin TL olacaktır. Programın öncelikleri ise Engellilerin toplumun bir parçası olması ve özellikle kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için altyapı yatırımları ve Kadın, yaşlı, suça bulaşmış ya da suç riski altındaki çocuklar ve gençlere yönelik sosyal içerme/Entegrasyon ve/veya istihdam olanaklarının artırılmasına yönelik altyapı yatırımlarıdır" dedi.

İKİNCİ MALİ DESTEK PROGRAMI
İkinci Mali Destek programı hakkında da bilgi veren Aksoy, "'Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal İçerme Mali Destek Programı'nın amacı; engelliler, kadınlar, yaşlılar, suça bulaşmış ya da suç riski altındaki çocuklar ve gençler, işsiz gençlerin fırsatlara ve kaynaklara eşit erişimini sağlamak yoluyla toplumsal bütünleşmelerinin gerçekleştirilmesi ve yaşam kalitelerinin artırılmasıdır. Bu programın hibe bütçesi 2 milyon TL'dir. Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının uygun başvuru sahibi olabileceği program kapsamında proje başına verilecek destek tutarları asgari 40 bin TL, azami 200 bin TL olacaktır. Programın öncelikleri ise Engellilerin toplumun bir parçası olması ve özellikle istihdam dışı ve istihdama yönelik imkanlarının artırılması ve Dezavantajlı gruplara yönelik eğitim, sağlık, istihdam ve çalışma hayatı alanlarında koşulların iyileştirilmesi ve sosyal, kültürel ve iş hayatına katılımlarının artırılmasıdır" diye konuştu.
Başvuruların son teslim tarihi 4 Mart 2013 pazartesi günü ve saat 17.00 olduğunu ifade eden Aksoy, "Bu programlara başvuru süresi için açıklanan bu tarih kesindir ve saat 17.00'den sonra proje alınması kesinlikle mümkün değildir" şeklinde konuştu.

OKA'NIN ÇALIŞMALARI
OKA'nın bugüne kadar yaptığı çalışmalardan ve alınan sonuçlar hakkında da bilgi veren Aksoy, "OKA kurumsal yapılanma sürecini tamamladığı 2009 yılı aralık ayında KOBİ'lere yönelik olarak 'İşletmelerin Rekabet Gücünün Artırılması ve Dışa Açılmalarına Mali Destek Programı' adlı bir mali destek programını başlatmış ve 2010 yılı içerisinde program kapsamında 79 işletme ile sözleşmeler imzalanarak projeler uygulanmıştır. Bu program kapsamında toplam 14.5 milyon TL KOBİ'lere hibe olarak verilmiş ve bölgede yaklaşık 30 milyon TL harekete geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.
Bugüne kadar yürütülen KOBİ projeleri kapsamında 718 kişi istihdam edildiğinin altını çizen Aksoy, "797 yeni makine üretime sokulmuş, 35 Teknik ve Kalite Sertifikası işletmelere kazandırılmış ve 105 yeni ürün ekonomimize sunulmuştur. Şimdi bölgemizde bulunan ve Ajans desteğinden yararlanarak kapasitesini, verimliliğini, teknik bilgi birikimini, makine parkını ve üretim çeşitliliğini geliştirmiş bu işletmelerin rekabet kabiliyetleri eskisinden çok daha ileri noktalara taşınmış durumdadır. Aynı şekilde Ajans, 2010 yılında bölgemizin ekonomik ve kültürel kalkınma potansiyellerini harekete geçirerek yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, kentsel dokuların korunması, geliştirilmesi ve restorasyonu, iş geliştirme, turizm, üretim ve ticarete yönelik kentsel altyapının iyileştirilmesi ile çevresel sorunların sürdürülebilir bir yaklaşımla çözülmesi, çevresel kentsel kalitenin artırılması yolu ile yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla başta yerel yönetimler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarını hedefleyen 'Küçük Ölçekli Altyapı Geliştirme, Kültürel, Turistik Değerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve İyileştirme Mali Destek Programı'na 18 milyon TL kaynak ayırmıştır. Bu kapsamda bölgemizde toplam 36 adet turizm altyapısı projesi ile sözleşme imzalanmış ve toplamda bölgemizde yaklaşık 37 milyon TL turizm altyapı yatırımı gerçekleştirilmiştir. OKA, 2011 yılında KOBİ'lerin Rekabet Gücünün Artırılması ve Dış Ticaretin Geliştirilmesi ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Mali Destek Programları için 18 milyon TL kaynak ayırmıştır. Genel amacı, TR 83 bölgesinde faaliyet gösteren ve öncelikle katma değer yaratma kapasitesi yüksek olan KOBİ'lerin uluslararası düzeyde rekabet güçlerinin artırılması, AR GE ve İNOVASYON kapasiteleri ile birlikte ihracata dönük ileri teknoloji, kalite ve katma değere sahip ürün geliştirme ve üretme imkanlarının geliştirilmesine katkı sağlanması olan KOBİ programı kapsamında, 65 proje ile sözleşme imzalanmış ve 19 proje tamamlanmış diğerleri de devam etmektedir. Ayrıca, amacı TR 83 Bölgesi'nde kadın, genç, engelli ve kırsal alanda yaşayan nüfusa yönelik olarak insan kaynaklarının geliştirilmesi, işgücü niteliğinin artırılarak istihdam edilebilirliğin önündeki engellerin kaldırılmasına ve işsizlik oranının azaltılmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi olan İnsan Kaynakları Programı kapsamında 30 proje ile sözleşme imzalanmıştır. Bu projelerin de uygulama süreci devam etmektedir."
OKA'nın mali destek araçlarından bir diğerinin Güdümlü Proje uygulamaları olduğunu belirten Aksoy, "Güdümlü proje uygulamalarında bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi açısından önem taşıyan projeleri Ajansın öncülük etmesi ve koordinasyonu üstlenmesi esastır. Bu yaklaşımla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 2011 yılında Güdümlü Proje Desteği kapsamında Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanan 'Samsun Fuar ve Kongre Merkezi Projesi' 29 Haziran 2011 tarihi itibari ile uygulanmaya başlanmıştır. Projenin toplam maliyeti 12 milyon TL olup bunun 7 milyon TL'lik bölümü Ajans tarafından sağlanmaktadır. Projenin 2013 yılı ilk çeyreği sonunda tamamlanmasını hedefliyoruz. Güdümlü Proje kapsamında bir diğer projemiz de Çorum ilinde Teknoloji Bölgesi Kurulması Projesidir. Toplam bütçesi 6 milyon TL olan bu projenin inşaatına en kısa sürede başlanması ve bitirilmesi hedeflenmektedir. Bu projeye Ajans tarafından 2012 / 2013 yılı bütçelerinden toplam 4.5 milyon TL tutarında hibe verilecektir. Ajansın azami desteği yüzde 75 oranında olduğu için teknoloji bölgesi yatırım bütçesinin geri kalanı Çorum Organize Sanayi Bölgesi, Hitit Üniversitesi, Çorum İl Özel İdaresi tarafından karşılanacaktır."
Proje döngüsü yönetimi ve proje hazırlama eğitimlerinin de düzenleneceğinden bahseden Aksoy, "OKA mali destek programları yanı sıra bölgedeki paydaşlarımızın ulusal ve uluslararası birçok fon kaynağından en üst düzeyde fayda sağlayabilmesi ve nitelikli projeler sunulabilmesi açısından kritik öneme sahip olan proje hazırlama kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere TR83 Düzey II Bölgesi'ndeki paydaşlara yönelik üçer aylık dönemler halinde 'Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Hazırlama' eğitimleri düzenlemektedir. Bu kapsamda her bir ilimizde 3'er aylık periyotlarda 2 gün süren bu eğitim programları devam etmektedir. OKA ve benzeri kurumlar tarafından açılan teklif çağrıları ve mali destek programları yarışma usulü ile projeler kabul edildiğinden ve bağımsız değerlendirme süreçleri yaşandığından dolayı ilimizden tüm paydaşların konuyu sahiplenmesi ile ne kadar iyi kaliteli proje hazırlayıp sunarsak, o kadar çok projenin kabul edilmesini ve daha fazla kaynağın ilimizdeki yatırımlarda kullanımını sağlamış olacağız."
(GKH-SLH-Y)

04.12.2012 17:26:41 TSI

A+A-

HABERE YORUM KAT