1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Öğrenim Özrü Mağdurlarına Müjde

Öğrenim Özrü Mağdurlarına Müjde

Öğrenim Özrü Mağdurlarına Müjde
A+A-

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, "Özür durumundan atanmak isteyen öğretmenlerin özürlerinin bulunduğu yerleşim yerine yakın bir yere atanma taleplerinin, hukuken kabul edilebilir bir neden

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, "Özür durumundan atanmak isteyen öğretmenlerin özürlerinin bulunduğu yerleşim yerine yakın bir yere atanma taleplerinin, hukuken kabul edilebilir bir nedene dayanılmaksızın sınırlanmasında hukuka uyarlık bulunmadığı belirtildi" dedi.
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, yaptığı açıklamada, Türk Eğitim-Sen olarak açtıkları davada, Danıştay 2. Dairesinin 2012/8768 E. Sayılı ve 16.10.2012 tarihli kararı ile 27.07.2012 tarihinde yayınlanan 2012 Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun Genel Açıklamalar başlıklı 1.1. Maddesinde 'Öğrenim Özrü'nün yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin ve Kılavuzun 7.1.2. maddesinin yürütmesinin durdurulduğunu bildirdi. İl emri uygulamasının kılavuzda yer almaması işlemi yönünden ise yürütmeyi durdurma taleplerinin reddedildiğini söyleyen Koncuk, "İl emri uygulamasına ilişkin verilen yürütmeyi durdurmayı ret kararına karşı sendikamızca itiraz edilecektir" dedi.
Koncuk, Danıştay Kararı'nın gerekçesinde, kılavuzda öğrenim özrüne yer verilmemesinin Anayasa'nın 42. Maddesi ile güvence altına alınan eğitim-öğretim hakkına, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 49. Maddesinde yer alan düzenlemeye aykırı olduğunun belirtildiğini ifade etti. Her ne kadar 652 sayılı KHK ile idareye takdir hakkı tanınmış ise de yönetmelikte yer alan öğrenim özrüne kılavuzda yer verilmemesinin normlar hiyerarşisine aykırı olduğunu belirten Koncuk, "Kılavuzun 'İller arasında yer değiştirme başvuruları' başlıklı 7.1.2. maddesi yönünden ise yönetmelikte öngörülmeyen bir sınırlama içermesi ve özür durumundan atanmak isteyen öğretmenlerin özürlerinin bulunduğu yerleşim yerine yakın bir yere atanma taleplerinin hukuken kabul edilebilir bir nedene dayanılmaksızın sınırlanmasında hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilmiştir" ifadelerini kullandı.
Türk Eğitim-Sen olarak, Danıştay kararının tüm öğretmenlere hayırlı olmasını dilediklerini bildiren Koncuk, öğretmenlerin haklarını savunmak konusundaki haklı mücadelelerinin bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.
(EY-YHY-Y)

13.02.2013 13:58:35 TSI
A+A-

HABERE YORUM KAT