1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Milletvekili Üstün: "kırsal Kesimde Refahı Artırmalıyız"

Milletvekili Üstün: "kırsal Kesimde Refahı Artırmalıyız"

Milletvekili Üstün: kırsal Kesimde Refahı Artırmalıyız
A+A-

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün, kalkınmanın yurt sathında dengeli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bü

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün, kalkınmanın yurt sathında dengeli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısında, Doğu Karadeniz Kalkınma İdaresi Başkanlığının bütçesini değerlendiren Milletvekili Üstün, şöyle konuştu: "Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 8 Haziran 2011 tarihinde 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş, Mart 2012 tarihinde İdare Başkanının atanması ile fiilen görevine başlamıştır. Başkanlığın Giresun Merkez olmak üzere sorumluluk bölgesi Gümüşhane, Artvin, Bayburt, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun illeri olarak tanımlanmıştır. Proje bölgesi 48,256 km² alan ve 3 milyon 841 bin 474 kişilik nüfusa sahiptir"
Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının temel görev ve amaçlarına değinen Üstün, şunları söyledi: "Türkiye Cumhuriyeti, ülke kaynaklarının kalkınma çabalarında doğru kullanılmasını temin etmek, yerel dinamikleri ve fırsatları doğru kullanabilmek, yöre insanının kalkınma çabaları içerisinde yer alması ve entegrasyonu sağlamak amacıyla planlı kalkınma dönemi boyunca bölgesel kalkınma faaliyetlerine atıfta bulunmuş ve her dönemde bir veya birkaç bölgesel kalkınma projesi, programı yürütmeye çalışmıştır. Türkiye'nin 2007-2013 dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde ekonomik büyümenin ve sosyal kalkınmanın istikrarlı bir yapıda sürdürülmesi ve plan vizyonunun gerçekleşmesi yolunda; Rekabet Gücünün Artırılması, İstihdamın Artırılması, Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi, Bölgesel Gelişmenin Sağlanması, Kamu Hizmetlerinde Kalitenin ve Etkinliğin Artırılması gibi stratejik amaçlar, gelişme eksenleri olarak belirlendi. Yerel dinamiklere ve potansiyele dayalı kalkınma anlayışı çerçevesinde bölgesel gelişme politikalarında Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının temel görev ve amaçları arasında; Merkezi düzeydeki politikaların daha uyumlu ve etkin hale getirilmesi, yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması, ekonomik gelişme ve sosyal refahın ülke genelinde dengeli bir şekilde yayılması, bölge dışına göç eğilimlerinin bölge içinde tutulması, nüfusun mekanda dengeli dağılımının sağlanması, kentleşmenin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması, kırsal kesimde refahı artırarak kır ve kent arasındaki sosyoekonomik gelişmişlik farklarının azaltılması yer almaktadır"

ÜLKEMİZİN BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞÜ GÜÇLENMEKTEDİR
Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün giderek güçlendiğini kaydeden Üstün, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yaklaşım çerçevesinde, ülkemizde mevcut bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılması, bölgesel ve mekânsal nitelikleri de dikkate alan yatırım politikalarının tespit edilerek rasyonel ve etkin kaynak kullanımının sağlanması ve kalkınmanın yurt sathında dengeli şekilde gerçekleştirilmesi için bölgesel gelişme politikalarına özel bir önem verilmektedir. Türkiye'nin her bölgesinin tamamlayıcılık, entegrasyon ve işbirliğini güçlendirmek; ekonomimiz içindeki rol ve fonksiyonunu artırmak, bölgesel ve küresel etkinliğini geliştirmek devletimizin temel öncelikleri arasında yer almaktadır. Bölgesel gelişme ve kalkınma projelerinin amacı, Türkiye ölçeğinde bölgesel ve bölge içi sosyal, kültürel ve ekonomik dengesizlikleri gidererek, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü güçlendirmektir"

BÖLGE İNSANININ REFAH DÜZEYİ
İdare tüm proje ve faaliyetlerinde insan odaklı kalkınma yaklaşımı ile Doğu Karadeniz Bölgesinin kalkınmasının amaçlandığını ifade eden Üstün, şöyle konuştu: "AK Parti iktidarımızın 61. Hükümet Programı'nda, önümüzdeki dönemde bölgesel kalkınmada, sosyal adaleti ve insanı merkeze koyan dengeli kalkınma ve rekabet edebilirlik yaklaşımımız sürdürülecektir. Geçmiş uygulamaların temelinde, yurdun her yerinde bölgesel gelişmenin hızlandırılmasına yönelik program ve projelerimizi güçlendireceğiz ve yaygınlaştıracağız. Yeni kurduğumuz bölgesel kalkınma idareleriyle, GAP, DAP, DOKAP ve KOP projelerimizi süratle halkımıza iş, aş ve refah sunar duruma getireceğiz.' denilmektedir. Bu bağlamda DOKAP 8 il kapsamındaki yatırımların hızlandırılarak büyük bir bölümünün 2015 sonuna kadar tamamlanmasını; ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve istihdam artışı sağlanarak bölgede yaşayan vatandaşlarımızın refahının artırılması amaçlamaktadır."
(OK-HO-Y)

18.12.2012 17:48:32 TSI
A+A-

HABERE YORUM KAT