1. HABERLER

  2. YEREL

  3. Milletvekili Alim Işık:

Milletvekili Alim Işık:

Milletvekili Alim Işık:
A+A-

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Alim Işık, "Seyitömer Termik Santrali ve SLİ'nin satılması Kütahya'ya ihanettir" dedi. Söz konusu kurumların satışının Anayasa ve kanunlara ayk

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Alim Işık, "Seyitömer Termik Santrali ve SLİ'nin satılması Kütahya'ya ihanettir" dedi.
Söz konusu kurumların satışının Anayasa ve kanunlara aykırı olduğunu dile getiren Işık, "AK Parti'nin iş başına geldiği 2002 yılından buyana Kütahya ilinde önceki hükümetler döneminde yapılmış birçok kamu yatırımı özelleştirme adı altında tek tek satılarak ilimiz ekonomisi ve istihdamı adeta çökertilmiştir. 2004 yılında Şeker Fabrikası ve Azot Fabrikasının özelleştirilmesiyle başlayan satışlar, izleyen yıllarda Eti Gümüş A.Ş., TEDAŞ ve KÜMAŞ'ın satışıyla sürmüş, 2012 yılı sonunda da Seyitömer Termik Santrali ve Seyitömer Linyit İşletmesi'nin (SLİ) bir bütün halinde satışı süreciyle devam ettirilmiştir. Bu süreç halen devam etmektedir.
AKP'nin, diğer illerde özelleştirme ilanları verdiği halde başta çalışanların, bölge halkının ve siyasilerin gösterdiği tepkiler karşısında birçok tesisin satışını gerçekleştiremediği ülkemizde; Kütahya'daki satışlar karşısında ilimiz siyasileri, sendikaları, sivil toplum kuruluşları ve bu fabrikalardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanan hemşerilerimizin sessiz kalmaları oldukça düşündürücü ve endişe vericidir. AKP'ye yüksek oranda oy vermiş olmak, hemşerilerimizin kendilerinin, çocuklarının ya da torunlarının hakkı olan devlet kuruluşlarının haraç-mezat satışına sesiz kalmasını gerektirmemelidir. Hemşerilerimiz, "haksızlık karşısında susmanın dilsiz şeytandan farkı olmadığını" ve tarihte bunun güzel örneklerinin verildiğini iyi bilmektedirler. Daha önce satışları gerçekleştirilen ve tamamı kar eden işletmeler gibi halen özelleştirme işlemleri devam eden Seyitömer Termik Santrali ve SLİ de yıllık yaklaşık 1 milyar TL dolayında kâr etmektedir. Yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı bu iki önemli tesise, tüm taşınır ve taşınmaz varlıkları ile SLİ kömür sahalarının 2054 yılına kadar işletme hakkı karşılığında verilen bedel ise, yapılan ihale sonucunda 2 milyar 248 milyon dolar olmuştur. Bu da toplam 4 milyar TL'ye karşılık gelmektedir. Bunun karşılığı ise, anılan işletmelerin sadece 4 yıllık karıdır. Seyitömer Termik Santrali ile SLİ'nin, anayasamıza ve kanunlara aykırı bir şekilde AK Parti tarafından hızla birleştirilerek "bir bütün halinde tüm taşınır ve taşınmaz varlıklarının satışını ve kömür sahalarının 2054 yılına kadar işletme hakkının devredilmesini" özelleştirme adı altında gizleyerek savunmak, buna aracı olmak veya sessiz kalmak ülkemize ve Kütahya'ya yapılan bir ihanet olacaktır" diye konuştu.

"KÜTAHYA BUNLARI HAK ETMİYOR"
İhalenin iptal adilmesini isteyen Alim Işık, "AK Parti'nin diğer uygulamalarında olduğu gibi, daha önce hiçbir yerde denenmemiş bu özelleştirme modelini de ilk kez Kütahya'da uygulaması tesadüfi değildir. Kütahyalı hemşerilerimizin sabrını zorlamaya yönelik bu uygulamaların kabulü mümkün değildir. Anadolu'nun güzel ve önemli ili Kütahya, bunu hak etmemiştir. Hükümetin, Muğla ili Yatağan Termik Santralinin ihale günü, anılan santral çalışanları ve yakınlarının gösterdiği demokratik tavrı ve tepkisi karşısında söz konusu 'ihaleyi derhal iptal etmesi" çok önemli bir uygulamadır. Hükümeti yaptığı bir yanlıştan döndürmeye sebep olan yöre halkının bu haklı tepkisi, Kütahya ilimiz için de bir örnek olmalıdır. Eğer AK Partili'li siyasiler bu son uygulamalarında da başarılı olurlarsa, bundan sonra satılacak tesislere ait ilk sıranın, kısa süre içinde Kütahya'nın çok önemli diğer tesisleri olan Tunçbilek Termik Santrali ile Garp Linyit İşletmesi (GLİ)'ne geleceği asla unutulmamalıdır. Çünkü "Perşembe'nin gelişi Çarşambadan bellidir'. Bir Bakan ile bazı AK Parti'li milletvekillerinin Seyitömer örneğinde olduğu gibi şimdiden Tavşanlı'da bu altyapıyı hazırlamak için adeta bir öncü kuvvet gibi 'yeni yatırımlar yapılacak' söylemleriyle çalışmaya başlaması, kamuoyu tepkisini durdurmaya ve satışı hızlandırmaya yönelik önemli göstergedir" şeklinde konuştu.

"OYUN BOZULMALI"
MHP olarak konunun takipçisi olacaklarını anlatan Işık, "AK Parti'nin özelleştirme adı altında adeta birilerine peşkeş çekme anlayışıyla yaptığı satışlara karşı, bugüne kadar 'başka birçok ilde gösterilen haklı tepkilerin bir örneğinin de 'Seyitömer Termik Santrali ve SLİ'nin satışının durdurulması ve bu peşkeşten vazgeçilmesi' için Kütahya'da gösterileceğine inanıyoruz. Bu demokratik hak arayışlarını engellemek amacıyla, son günlerde çalışanlar arasında konuşulmaya başlanan, 'firma tesisleri almaktan vazgeçmiş, çalışanlar mağdur edilmeyecekmiş' gibi söylemlerin bu satışa aracılık edenler tarafından bilinçli olarak yayıldığı unutulmamalıdır. AK Parti döneminde yapılan önceki özelleştirmelerde neler yaşandı ise bu özelleştirmelerde de aynısının yaşanacağı gerçeğini değerli hemşerilerime bir kez daha hatırlatmayı bir görev biliyoruz. Bu tehlikeli oyun mutlaka bozularak Kütahya'da yaşanacak yeni mağduriyetlerin önüne geçilmelidir. Bu amaçla, başta siyasiler ve sendikalar olmak üzere, tüm sivil toplum kuruluşlarını bu usulsüz satışa karşı hukuki ve demokratik zeminlerde mücadeleye davet ediyor, tüm hemşerilerimizin anılan kuruluşlarda çalışan işçi kardeşlerimizin hak arama mücadelesine desteklerini bekliyoruz. Bizler, Milliyetçi Hareket Partisi olarak bugüne kadar olduğu gibi yapılan bu haksızlık ve usulsüzlüklerin önlenmesi için gerekli mücadeleyi sürdürmeye ve her zeminde konunun takipçisi olmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.
(EFE)

07.02.2013 13:25:13 TSI
A+A-

HABERE YORUM KAT