1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Komşu ülkeye şok...

Komşu ülkeye şok...

Komşu ülkeye şok...
A+A-

Rusya Ekonomik Gelişim Bakanlığı, efektif dolar kuru, kişi başına düşen gelir, ticaret hacmi ve enflasyon gibi temel makroekonomik göstergeleri güncelledi.Komşu ülkeye şok...

Rusya'ya beklenemdik çok kötü haber.Maliye bakanlığının verdiği istatistiksel veriler Putin'in yüzünü kızarttı.Olumsuz maliyeye işssizlik şoku.


Maliye Bakanlığı yeni tahminlerin, petrol fiyatlarının 80 dolar düzeyinde kalması durumunda geçerli olabileceğini, petrol fiyatlarının dahada düşmesi halinde durumun dahada olumsuz olacağını bildirdi. 


Bakanlık, Batı yaptırımlarının uygulanmasının ardından ülkeden çıkış yapan paranın yerine rezervlerindeki paranın % 10'una tekabül eden 500 milyar rubleyi piyasaya sürmeyi planlıyor. Rus rublesinin hızlı düşmesi nedeniyle ülkedeki birçok perakendeci fiyatları artırırken, ücretlerdeki artışın ise bu düzeyde olmaması bekleniyor.

İŞSİZLİK ARTTI
 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün imzaladığı kanunla asgari ücreti yüzde 6 artırdı. Bu artışın ardında 2015 yılı için belirlenen asgari ücret 5 bin 965 rubleye yükseldi. Yapılan son kamuoyu yoklamalarına göre, Ruslar şimdiden gıda harcamalarını kısmaya başladı. istatistiklere göre, yabancı şirketlerin Rus pazarını terk etmesi ve yurt dışındaki Rus şirketlerinde ve kamu sektöründe işten çıkarmalar nedeniyle ülkede işsizlik arttı.


GSYH nedir

Bir ülkenin gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH), ekonomik büyüklüğünün birkaç ölçütünden biridir. GSYİH, GSMH'den farklı olarak, bir ülke sınırları içerisinde belli bir zaman içinde, üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değeridir.

Bu tanımda belli bir zaman, bir ay, üç ay ya da bir yıl olabilir. GSYİH genellikle bir yıl için ele alınır. Nihai mal ve hizmetler ise, üretilen toplam mal ve hizmetlerden üretim için kullanılan ara mallar düşüldükten sonra geriye kalan değerdir. Gsyih verilerini bulmak için şu formül uygulanır.

GSYİH = tüketim + yatırım + devlet harcamaları + (ihracat - ithalat)

GSYİH’dan amortismanlar (sermayenin aşınma ve eskime payı) çıkarıldığı zaman safi yurt içi hasıla elde edilir. “Gayri safi”, sermaye stoğuna amortismanın eklenmiş olduğunu ifade eder.

Safi yurt içi hasıladan dolaylı vergiler çıkıp, sübvansiyonlar eklendiği zaman yurt içi gelir elde edilir.

Yurt içi gelire, net dış dünya faktör gelirleri eklendiği zaman milli gelir elde edilir.

Milli gelire, transfer ödemeleri eklenip, kurumlar vergisi, dağıtılmayan kurum karları ve sosyal sigortalar kesenekleri çıkarıldığı zaman kişisel gelir elde edilir.

Kişisel gelirden, kişisel gelir vergisi çıkarıldığında da harcanabilir kişisel gelir elde edilir.

Yukarıdaki eşitlikte, tüketim ve yatırım, nihai mal ve hizmetler için yapılan harcamalardır. Eşitliğin ihracat eksi ithalat kısmı ise harcamaların yurt içinde üretilmemiş kısmını (ithalat) düşüp, yurt içi üretimin içeride tüketilmemiş kısmını(ihracat) eklemek suretiyle dengeler. İktisatçılar, (Keynes’ten bu yana), genel tüketim kavramını, özel tüketim ve kamu sektörü tüketimi olmak üzere ikiye bölmeyi tercih etmişlerdir.

Bu nedenle GSYİH şu şekilde ifade edilir.

A+A-
ETİKETLER:

HABERE YORUM KAT