1. HABERLER

  2. YEREL

  3. Kent Konseyleri Güçleniyor

Kent Konseyleri Güçleniyor

Kent Konseyleri Güçleniyor
A+A-

Kent konseylerinin güçlendirilmesi amacıyla Gaziantep'te 'Stratejik Planlama ve Bütçe Tartışmalarına Yönelik Veri Toplama Ön Çalışma Toplantısı' yapıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bahriye Üço

Kent konseylerinin güçlendirilmesi amacıyla Gaziantep'te 'Stratejik Planlama ve Bütçe Tartışmalarına Yönelik Veri Toplama Ön Çalışma Toplantısı' yapıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bahriye Üçok Çalıştay Salonu'nda yapılan toplantıya, Gaziantep Valiliği temsilcileri, Kent Konseyi temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, İl Sağlık, Milli Eğitim, Emniyet, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, ilçe belediyelerin Strateji Geliştirme Birimi yöneticileri, Kalkınma Ajansı temsileri ile TDE uzmanları katıldı. Toplantıda, proje ve bileşen tanıtımı 6 pilot kentte yapılmış uygulama çalıştaylarından örnekler, sosyo-ekonomik haritalama, tematik haritalama ile bütünleşik vatandaş karnesi araştırmasının Mart-Nisan aylarına kadar yapılabilirliğinin tartışılması konuları ele alındı.
Yerel düzeyde katılımcı stratejik yönetimi güçlendirmek için yerel yönetimlerin kapasitesini geliştirerek yerel yönetim reformunun kapsamını genişletmenin hedeflendiği proje, yerel yönetimlerin katılımcı stratejik planlama kapasitelerinin geliştirilmesi, kent konseylerinin verimliliğinin ve etkinliğinin arttırılması, yerel düzeyde katılımcı karar alma kültürünün geliştirilmesi başlıkları altında toplandı.
Gaziantep Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Binici, Türkiye'de 2003 yılından bu yana yerel yönetim alanında önemli reform adımları atıldığını söyledi. Binici, "Yeni mevzuat yerel yönetimlerde stratejik yönetim kavramını gündeme getirmiş, 2006 yılından itibaren yerel yönetimlerde stratejik planlar hazırlanmaya başlamıştır. Bu planların katılımcı yöntemlerle hazırlanması, karar alma sürecinde STK'ların bu sürece etkin katılımlarının amacıyla belediyelerde kent konseylerinin kurulması zorunlu hale gelmiştir" dedi.
Stratejik planların katılımcı yöntemlerle hazırlanması ilgili paydaşların katılımına olanak verecek yöntemlerin izlenmesi büyük önem arz ettiğinin altını çizen Necati Binici, "İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından 2005-2011 yılları arasında yerel yönetim reformunun uygulanmasını desteklemek amacıyla yürüttüğü projeleri desteklemek amacıyla oluşturulan Stratejik Yerel Yönetişim Projesi, yerel yönetimlerin ve kent konseylerinin kapasitelerinin geliştirilmesini sağlamıştır. Bu planlar doğrultusunda da yerel hizmetlerin daha etkin ve verimli sağlanması, yerel yönetimlerde hesap verebilirliğin arttırılması amaçlanmaktadır. Projenin ana yararlanıcısı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'dür. Faaliyetlerin doğrudan yararlanıcıları arasında Valilikler, yerel yönetimler ve kent konseyleri yer almaktadır. Paydaşları arasında da merkezi yönetimin ilgili kurumları, ulusal ve bölgesel yerel yönetim birlikleri, kalkınma ajansları ve üniversiteler bulunmaktadır" diye konuştu.
(MDC-OK-Y)

23.12.2012 13:24:19 TSI

A+A-

HABERE YORUM KAT