1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Kahder Yönetim Kurulu Düştü

Kahder Yönetim Kurulu Düştü

Kahder Yönetim Kurulu Düştü
A+A-

Karabük Özel Sektör D.Ç. Haddecileri Derneği (KAHDER) yönetimi düştü. Karabük Özel Sektör D.Ç. Haddecileri Derneği Başkanı Murat Orhan, yazılı basın açıklaması yaparak, KAHDER'e üye haddecilerle ya

Karabük Özel Sektör D.Ç. Haddecileri Derneği (KAHDER) yönetimi düştü.
Karabük Özel Sektör D.Ç. Haddecileri Derneği Başkanı Murat Orhan, yazılı basın açıklaması yaparak, KAHDER'e üye haddecilerle yapılan toplantıda KARDEMİR A.Ş. Genel Müdürü'nün tavsiye ve telkinleriyle gelen istifalar sonucu KAHDEMİR Yönetim Kurulu'nun düştüğünü kaydetti. KARDEMİR A.Ş yönetim kurulu üyelerinin, KAHDER Yönetim Kurulunda bulunan dernek üyesi haddecileri arayarak yönetimden veya dernek üyeliğinden istifa etmeleri yönünde telkin ve tavsiyelerde bulunduğunu iddia ederek, bu telkin ve tavsiyelerin meyvesini verdiğini; Yönetim Kurulundan istifalar sonucunda dernek yönetimi bugün itibari ile düştüğünü belirten Orhan, "KARDEMİR A.Ş.'nin haksız ve hukuka aykırı uygulamaları ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu Başkanlığım döneminde KAHDER tarafından ve ayrıca bizzat şahsım tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) şikayetlerde bulunulmuş ve bu şikayetlerim SPK tarafından da haklı görüldüğünden bir dizi kararlar alınmıştır. Bu kararların bir kısmının içeriği geçen hafta düzenlediğim basın toplantımda kamuoyuna aktarılmış, bir kısmı ise devam eden bir Savcılık soruşturması bulunması hasebiyle soruşturmanın gizliliğini ihlal etmemek adına açıklanmamıştır. Köşeye sıkıştığını anlayan bir kısım KARDEMİR A.Ş. yönetim kurulu üyeleri, KAHDER Yönetim Kurulunda bulunan dernek üyesi haddeci arkadaşlarımızı arayarak bu arkadaşlarımıza yönetimden veya dernek üyeliğinden istifa etmeleri yönünde telkin ve tavsiyelerde bulunmuşlar ve bu telkin ve tavsiyeler meyvesini vermiş; Yönetim Kurulundan istifalar sonucunda Dernek Yönetimi bugün itibari ile düşmüştür. Dernek üyesi tüm arkadaşlarıma, (yalancı pehlivanlar hariç) tek tek teşekkür ediyorum. Yeni oluşacak yönetimden de benim gibi haksızlıklara karşı durabilecek bir basiret bekliyorum" dedi.
Murat Orhan, Yönetim Kurulu Başkanlığı döneminde; KARDEMİR A.Ş'nin haksız uygulamalarının SPK'ya şikayet edildiğini belirterek, "KARDEMİR A.Ş. ile ilişkili şirketler hakkında SPK uzman hukukçusu tarafından Denetleme Raporu tanzim edilmiş; SPK Karar Organı tarafından bir takım kararlar alınmıştır. Akabinde KAHDER ve üye haddecilerimiz tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulmuştur. KARDEMİR yöneticilerinin, haddeci arkadaşlarımıza 'yönetimden veya Dernek üyeliğinden istifa etmeleri yönünde' telkin ve tavsiyelerde bulunarak dernek yönetimini görevden düşürmeleri bu noktada oldukça manidardır. 10 yıldır KARDEMİR yönetimi tarafından dikkate dahi alınmayan haddeci KAHDER üyeleri, nihayet (ve her nedense) bu hafta içinde lütfedilerek bu hafta toplantıya çağrılmış ve KARDEMİR girişinde eskortlarla karşılanarak KARDEMİR A.Ş. tesisleri gezdirilmiş, haddeci arkadaşlarımıza çeşitli bilgiler verilmiştir. Bu toplantıya şahsımın neden çağrılmadığının kamuoyunun ve haddeci firma sahiplerinin takdirlerine bırakıyorum. KARDEMİR A.Ş. Genel Müdürü Fadıl Demirel, toplantıya başlamadan önce KAHDER üyelerine hitaben; 'Sizi buraya çağırmamın sebebi gazetelerde çıkan ilan değil, tedarikçi sıfatı ile ürünlerimizi pazarlamaktır' demiştir. Ben de kendisine sormak istiyorum, bu toplantıyı daha önce neden yapmadınız? Bu konuyu ben Karabük kamuoyuna havale ediyorum ve yorumu da Karabük halkının yapmasını bekliyorum. Toplantıda, Genel Müdür Fadıl Demirel tarafından 'şu ana kadar olan süreçte ortada bir pasta (kütük demir) olmadığı, kapasite artırımından sonra piyasaya verileceği' söylenmektedir. Fadıl Demirel aracılığı ile KARDEMİR Yönetim Kurulu'nun işine geldikleri yerlerini açıkladıkları SPK kararlarının tamamını açıklamalarını ve aşağıda belirttiğim konularda şahsıma cevap vermelerini beklemekteyim. Böylece, kamuoyu da doğru şekilde bilgilendirilmiş olacaktır. Çelsantaş A.Ş. firmasının Kroman A.Ş. Gebze adresine 31 bin ton kütük sevk edilmedi mi? (Çelsantaş firmasının SPK 4c raporuna bakınız) Bu satış şekli ile 'KARDEMİR A.Ş.'nin 2004 yılında 907 olan müşteri sayısının 2010 yılında 200'e düştüğü' SPK raporunda tespit edilmedi mi? Üretimin ve kapasiten arttı ise müşteri sayının artması gerekmiyor mu? KARDEMİR Genel Müdürü, söz konusu toplantıda, SPK'dan gelen 14.09.2012 tarihli yazının niçin yalnızca A, B ve E maddesini okumuştur? Aynı yazının F maddesi niçin okunmamıştır?" dedi. SPK'dan gelen 14.09.2012 tarihli yazının F maddesinin Fadıl Demirel tarafından okunmaması manidar olmakla birlikte, tam da bu noktada, KAHDER olarak ulusal ve yerel gazetelere vermiş olduğu ilanlardaki ilgili kısmı hatırlatan Orhan şöyle devam etti:
"Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturma ve ayrıca derneğimiz ile üye haddecilerimizin SPK'ya doğrudan başvurusu kapsamında, KARDEMİR A.Ş. ve ilişkili şirketler (Yolbulan A.Ş., Çağ Çelik A.Ş., Çelsantaş A.Ş.) ile ilgili olarak; SPK uzman hukukçusu tarafından 29.08.2012 Tarih ve XX-4/42-5 Sayılı Denetleme Raporu tanzim edilmiş ve SPK Karar Organının 07.09.2012 tarihli toplantısında bir takım kararlar tesis edilmiştir. 'halen devam eden bir savcılık soruşturması bulunması ve soruşturmanın gizliliği ilkesi sebebiyle denetleme raporu ve SPK kararlarının içeriğini açıklayamıyoruz. 29.08.2012 Tarih ve XX-4/42-5 Sayılı SPK Denetleme Raporunun, ekleriyle ve ilgili bilgi belgeleriyle birlikte Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesinin akabinde; derneğimiz ve derneğimize üye haddecilerimiz tarafından Yolbulan A.Ş. , Çağ Çelik A.Ş. ve Çelsantaş A.Ş. yöneticileri hakkında Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunulmuş ve aynı zamanda KARDEMİR A.Ş.'nin de yöneticileri olan bu şüphelilerin Türk Ticaret Kanunu'nun 54. ve 55. maddelerinde düzenlenen 'haksız rekabet' hükümlerine istinaden cezalandırılmaları talep edilmiştir. Ayrıca; SPK, Kurul Karar Organının ilgili bölümünü aşağıda aynen alıntıladığımız ve 07.09.2012 tarihli bülteninde kamuoyuna ilan edilen kararıyla; Kurulumuzun Seri: IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde, uyulması ihtiyari olan 3.1.1., 3.4.1., ve 3.4.2. numaralı Kurumsal Yönetim İlkelerine uymadığı halde, anılan Tebliğ'in 5. Maddesi uyarınca bu durumu gerekçesiyle birlikte 2011 yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nda söz konusu ilkelere uyduğunu açıklayan şirket (KARDEMİR A.Ş.) hakkında, benzer düzenlemelere uyum konusunda daha önce Kurul Karar Organı'nın 17.02.2011 tarih ve 5/149 sayılı kararıyla uyarılmış olduğu da dikkate alınarak, SPK'nın 47/A maddesi uyarınca 18.492-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. Öte yandan; SPK Karar Organı'nın 07.09.2012 tarihli kararlarından, bu kararların hukuka aykırı olduğunu değerlendirdiğimiz bölümüne karşı derneğimiz ve haddeci üyelerimiz tarafından hem SPK'ya doğrudan başvurmak suretiyle ve hem de Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla itiraz edilmiş; işbu itiraz başvurularımıza dayanak bilgi ve belgeler de eklenmiştir. Fadıl Demirel ve (bir kısım) KARDEMİR Yönetim Kurulu üyeleri; ulusal bir gazeteye verdiğiniz ilanda şahsımın maaşlı çalıştığını yazmışsınız. Ben maaşlı çalışmaktan gurur duyduğum gibi gerçekleri açıklamaktan da korkmuyorum. Soruşturmanın gizliliği kalktıktan sonra da bu acı gerçeklerin kalan bölümünü kamuoyuna açıklayacağım."
(ET-YHY-Y)

06.12.2012 18:04:55 TSI

A+A-

HABERE YORUM KAT