1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. İŞTE TÜM YÖNLERİYLE BÜYÜKŞEHİR

İŞTE TÜM YÖNLERİYLE BÜYÜKŞEHİR

İŞTE TÜM YÖNLERİYLE BÜYÜKŞEHİR
A+A-

Büyükşehir hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar...

 

BÜYÜKŞEHİRİN VAN’A GETİRECEĞE YENİLİKLER VE KAZANIMLAR

BÜYÜKŞEHİR NEDİR?

Büyükşehir Belediyesi; Nüfusu yoğun kentlerde belediye hizmetlerinde bütünlüğü sağlamak, hizmetlerin tek noktadan koordinasyonunu sağlıklı bir şekilde sürdürmek ve belediyeler arasında eşgüdüm sağlamak amacıyla kanunla oluşturulan idari ve mali özerkliğe sahip tüzel kişiliktir.

BÜYÜKŞEHİR YASASIYLA BİRLİKTE NE TÜR DEĞİŞİKLİKLER OLDU?

·         Yasayla birlikte artık İl Özel İdareleri ve Meclisi kapatılarak tüm yetki ve sorumlulukları ve  taşınır, taşınmaz tüm varlıkları ile birlikte Büyükşehir Belediyesine devredilmektedir. Böylece köylere hizmetleri artık Büyükşehir Belediyesi götürecektir.

·         İl Özel İdaresinin kapatılmasıyla birlikte bir şehirde iki meclis (hem belediye hem de özel idare il genel meclisi) dönemi kapanacağı için artık tek meclis yani Büyükşehir Meclisi kurulacak. Zaten Büyükşehir Meclisinde hem İlçe Belediye Başkanları üye olarak bulunacağı ve hem de her İlçesinin nüfusuna göre mecliste üye sayısı olacağı için kırsal kesimin ihtiyaç duyacakları hizmetler de bu meclis tarafından tek çatı altında belirlenecek ve Büyükşehir Belediyesinin güçlü imkân ve hizmetleriyle kırsal kesime çok daha hızlı ve şehir merkezinin aldığı çeşitlerde geniş hizmetler gidecektir.

·         Van’da mevcut olan 8 adet Belde Belediyesi(Çiçekli, Bostaniçi, Erçek, Kocapınar, Sağmalı, Ünseli, Akdamar, Çelebibağı) kapatılarak tüm yetki ve sorumlulukları ve  taşınır, taşınmaz tüm varlıkları ile birlikte bağlı oldukları İlçe Belediyelerine devri yapılacak. Böylece belde belediyeleri tek mahalle olarak bağlı oldukları ilçe belediyesine katılmaktadır.

·         Köylerin tamamı mahalleye dönüştürüldü. Böylece her köy kendi bağlı olduğu ilçenin bir mahallesi olacak ve bazı hizmetleri İlçe Belediyesinden, Bazılarını da Büyükşehir Belediyesinden alacak. Burada amaç şehirdeki yaşam hakkının köylerde de oluşturulmasıdır

·         Van Merkezde Tuşba ve İpekyolu olmak üzere iki adet yeni İlçe kuruldu.

·         Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesi, temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesini gerçekleştirmek üzere valiye bağlı olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulacak

BÜYÜKŞEHİRİN SINIRLARI NERELERİ KAPSIYOR?

Büyükşehir Yasasıyla birlikte Van’ın Sınırlarının tamamı yani 8  beldemiz, 13  ilçemiz(İki yeni ilçeyle birlikte), 580 adet köyümüz ile merkez ve tüm ilçeler dahilindeki 118 adet mahallemiz artık Büyükşehir Belediyesinin hizmet sınırlarına dahil oldu. Dolayısıyla Van’da yaşayan 1 milyon 50 bin vatandaşımız artık Büyükşehir Belediyesine bağlı hizmet alacak.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ FAALİYET VE HİZMETLERİ YÜRÜTECEK?

Büyükşehir belediyesi İl sınırlarının tamamında geçerli olmak üzere öncelikle İlçe belediyeleri arasındaki uyum ve koordinasyonu sağlamak, denetlemek, kentin tüm belediye hizmetlerini organize ve idaresini sağlamak, yerel kaynakları yönetmek ve oluşturmak, kentsel dönüşüm,  İmar, su, kanalizasyon, arıtma tesisleri, katı atık tesisleri, yolcu ve yük terminalleri, mezbahane, itfaiye, yol, bulvar, cadde,  park, otopark, yeşil alan,  toptancı halleri, karla mücadele, ulaşım ve trafik hizmetleri, mezarlık hizmetleri, toplum yararına faaliyet sahaları açmak ve desteklemek,  sosyal destek hizmetleri sağlamak, gerektiğinde destekleyici sağlık hizmetleri alanları açmak, sportif faaliyet alanları açmak, desteklemek, aktivitelerde bulunmak, cami inşa etmek, tarihi, sanatsal, kültürel ve turistik alanlarda kompleks yapmak, proje ve çeşitli destek hizmetlerinde bulunmak gibi hizmet ve faaliyetlerden sorumludur.

YENİ DÜZENE GÖRE İLÇE BELEDİYELERİ HANGİ HİZMETLERİ YÜRÜTECEK?

Büyükşehir Belediyesi ilçe ve köylerde alt yapı, su, kanalizasyon, arıtma, sulama, yol, cadde bulvar, karla mücadele, itfaiye gibi hizmetleri yapacağı için  ilçe belediyeleri ise kaynaklarını bu tür ağır giderlere harcamak gibi bir yükten kurtularak, İlçe sınırlarındaki zabıta hizmetlerinden, mahalle aralarındaki yolların yapımından, temizlik hizmetlerinden, ilaçlama hizmetlerinden, yapıların imara uygun ruhsatlandırmadan ve denetiminden,  müesseselerin izin ve ruhsatlarından, denetimden, park ve yeşil alanlardan, sosyal ve kültürel hizmetler, sosyal destek hizmetleri gibi hizmetlerden sorumlu olacak.

 

\"\"

 

TUŞBA VE İPEKYOLU İLÇELERİNDE YENİ İDARE BİRİMLERİ DE OLUŞACAK MI?

 

Evet Her ilçede olduğu yeni kurulan Tuşba ve İpekyolu ilçelerimizde de yeni kamu idare birimleri kurulacak bu birimler; Kaymakamlık, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Maliye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Diyanet İlçe Müdürlüğü ve İlçe Tapu ve Kadastro Müdürlükleri olacaktır.

Van Merkezde ikamet eden vatandaşımız normal ilçede yaşayan bir vatandaşımız gibi,  kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkisini önce bağlı olduğu ilçe teşkilatıyla sürdürecektir. Yani diyelim ki tapuda bir işiniz varsa direkt il tapu müdürlüğüne değil de önce ilçe müdürlüğüne başvuracaksınız, Tarım Müdürlüğünde bir işiniz varsa önce yeni ilçe tarım müdürlüğüne başvuracaksınız böylece normal ilçelerdeki kamu düzeni nasıl işliyorsa yeni ilçelerimizde de aynı şekilde işleyecektir.

Merkezdeki İl Müdürlükleri ise İlçelerin koordinasyonunu  sağlayacak.

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GELİR VE BÜTÇESİ NE ŞEKİLDE OLACAK?

 

Türkiye’de yerel yönetimler için genel bütçeden her zaman en büyük payı bildiğiniz gibi Büyükşehir Belediyeleri almıştır.  Büyükşehir Belediyeleri hem genel bütçeden hem de kendi illerindeki gelir vergilerinden %5 pay alırken, yeni yasayla birlikte bu pay şimdi %6 oranına yükseltildi. Dolayısıyla Van Büyükşehir Belediyesi şu anki gelir tablosundan kat be kat daha fazla gelir sahibi olacaktır. Tabi bu gelirlerin dışında bir de çeşitlenerek artacak kendi öz gelirleri de hesaba katıldığında netice itibarı ile Van Büyükşehir Belediyesi çok ciddi oranlar da gelir sahip olacaktır.

Bunun dışında Büyükşehir Belediyesinin İlk faaliyet yılında kurulum giderleri ve yatırım eşitliğini sağlamak adına normalinde genel bütçeden ilk yıl alacağı ödeneğin sadece ilk yıla mahsus olmak üzere 3 kat fazlasını alacak.

İLÇE BELEDİYELERİNİN GELİRLERİ NE ŞEKİLDE OLACAK?

İlçe Belediyeleri de Büyükşehir belediyesinden nüfus ve yüzölçümüne göre pay alacaktır. Elbette ilçe belediyelerinin de gelirleri ciddi oranda artacaktır.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN İDARİ YAPISI NE ŞEKİLDE OLACAK?

Büyükşehir Belediyesiyle birlikte bünyesinde birçok yeni birim kurulacak ve geniş bir idari teşkilata ve kadroya sahip olacaktır.  Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları, Müdürlükler şeklinde yapılanacak olan Büyükşehir Belediyesinin Ulaşım Koordinasyon Merkezi(UKOME), Alt Yapı Koordinasyon Merkezi(AYKOME) gibi birimleri olacaktır. Bunun haricinde bazı hizmetler için de yeni belediye şirketleri olacaktır.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN PERSONEL SAYISI ARTACAK MI?

Büyükşehir belediyesi onlarca yeni birimden oluşacağı ve hizmet sınırları da İlin tamamını kapsadığı için binlerle ifade edilecek sayıda yeni personel istihdam edilecektir

YEREL SEÇİMLERDE VATANDAŞ OYUNU NASIL KULLANACAK?

Bütün ilçeler ve köyler Büyükşehir için oy kullanacak. Köy ve ilçelerde yaşayan vatandaşlarımız Belediye seçimlerinde iki adet oy kullanacak. Birisini Büyükşehir için, diğerini de bağlı olduğu ilçe belediyesi için kullanacak.

KÖYLERDEKİ YAPILAR RUHSATA TABİ OLACAK MI?

Evet köyler artık mahalle olduğu için köylerdeki yapılar da ruhsata, denetime ve izne tabi olacak. Ama ilk hizmet döneminde mevcut yapıların tamamına ücret alınmadan ruhsat verilecek. Yalnız köylerde yeni yapılacak  yapılar ruhsata tabi olacak.

Büyükşehir belediyesi kırsal kesimde her yerleşim alanının dokusuna uygun tip mimari projeler üretecek ve kırsal kesimdeki vatandaşlarımıza bu projeleri isteyene ücretisiz verecek.

Köylerde belediye vergi ve harçları İlk 5 yıl süreyle alınmayacak su ücreti ise ilk 5 yıl en düşük su tarife ücretinin %25 i alınacak.

VAN’IN BÜYÜKŞEHİR OLMASIYLA VAN  BU YENİLİKTEN NASIL ETKİLENECEK?

 

·         Öncelikle Artık Van denildiğinde sadece şehir merkezi anlaşılmayacaktır, ilçeleriyle, beldeleriyle ve köyleriyle birlikte bir bütün olarak anlaşılacaktır. Çünkü artık Van’ın tüm yerleşim alanları aynı hizmetlerden ve aynı yatırımlardan yararlanacaktır.  Tüm şehir tek vücut olarak Büyükşehir Belediyesine bağlanacak ve tek vücut hizmet alacaktır.

·         İl geneli Belediye hizmetleri tek elden ve daha koordineli yürütülecektir.

·         Şehir İmarlaşması ve modern şehir yapılaşması sağlanarak düzensiz yapılaşma ve çarpık kentleşmenin önüne geçilecek

·         Belediye hizmetleri tüm İl sınırları dahilinde standart bir hale gelecektir.

·         Şehir içerisinde yapılması mümkün olmayan bazı sektörler yatırımlarını ilçelere hatta köylere yapacaktır.

·         Yatırımlar açısından en başta psikolojik avantajları olacaktır. tabi bu psikolojik avantajlar bölgenin huzuru inşa edilmedikçe yine fayda sağlamaz.

·         Büyükşehirin yatırımları çekmek için bir çok avantajları olacak. Bunlar başta psikolojik avantajlardan, kentin yeni imajına ve güçlü yerel yapısına kadar elde edeceği tüm avantajlar yatırımlar için çekici bir hale gelecek.

·         Van-Merkezde gerek yeni iki ilçenin kurulması ve gerekse de Büyükşehir Belediyesinin Sınırlarının genişlemesi etkisiyle kentimizde ticari hayat canlanacak, yeni yatırımlar yapılacak, yeni sektörler oluşacak, inşaatlar yapılacak, gayrımenkul piyasası hareketlenecek

·         Van tümüyle cazibe merkezine dönüşecek

·         Kentin bütünsel planlaması sayesinde atıl kaynaklar aktif hale gelecek

·         Van’a yeni gelir ve istihdam kapıları açılacak

·         Basit usul vergisine tabi esnaflarımız gelir vergisine geçecek. Bu belki basit usul vergiye tabi esnafımız için ilk etapta bir sıkıntı oluşturacağı gibi görünse de aslında kentte oluşacak yeni hareketlenmeden faydalanacak olmaları bu sorunu da giderecektir.

·         Sportif yatırımlar ve faaliyetlere önem artacak

·         Tarım alanları, su kaynakları, tarihi alanlar Nazım İmar Planına uygun kullanılacak

·         Büyükşehir Belediyesi ulaşım alanında sağlayacağı disiplinle halkın daha ucuz ve daha kaliteli hizmet satın alması sağlanacağı gibi aynı zamanda toplu taşıma ve servis araçlarının kontrolü bir merkezden yapılacak böylece standartlara uymayan araçların bu alanda hizmet vermesinin önüne geçilecektir

·         Büyükşehir Belediyesi halk ekmek benzeri halkın temel ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler kurabilecektir.

·         Daha önce kısıtlı imkanlarından ötürü ilçe belediyelerinin yapamadıkları  Su, kanalizasyon ve arıtma tesisi gibi pahalı yatırımlar artık İlçe belediyelerinin gündeminden çıkacağı için bu defa ilçe belediyeleri rahatlıkla ilçenin sosyal ve kültürel yaşamı ile ilgili konularda kaynaklarını kullanabilme ve bu yönleri geliştirme imkanı elde edecektir.

·         Gıda bankaları, halk ekmek fabrikaları, turizm işletmeleri v.s gibi birçok sosyal alanlarda hizmet sunacak, yatırım yapacak ve işletebilecektir.

A+A-

HABERE YORUM KAT