1. HABERLER

  2. YEREL

  3. İşadamlarına Yeni Teşvik Yasası Anlatıldı

İşadamlarına Yeni Teşvik Yasası Anlatıldı

İşadamlarına Yeni Teşvik Yasası Anlatıldı
A+A-

Sosyal Güvenlik Reformu yansımaları ve Sosyal Güvenlikte teşvik uygulamalar hakkında mükellefleri bilgilendirmek amacıyla Sosyal Güvenlik Müdürlüğü tarafından düzenlen konferans MUTSO çok amaçlı salon

Sosyal Güvenlik Reformu yansımaları ve Sosyal Güvenlikte teşvik uygulamalar hakkında mükellefleri bilgilendirmek amacıyla Sosyal Güvenlik Müdürlüğü tarafından düzenlen konferans MUTSO çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya SGK Müdürü Ayhan Dorum, SGK çalışanları ve mükellefler katıldı.
Sosyal Güvenlik alanında büyük reformların yapıldığını, sağlık uygulamalarındaki reformların birçok ülke tarafından örnek teşkil ettiğini ifade eden SGK İl Müdürü Ayhan Dorum; "İl Müdürlüklerinde kurulan KADİM servislerinin çalışmalarının büyük oranda vatandaş memnuniyeti sağladı. Kayıt dışı istihdamda alınan önlemlerle istenilen düzeye gelineceğini düşünüyoruz." dedi.
SGK İl Müdür Yardımcısı İsmet Mersinkaya Sosyal Güvenlikte teşvik uygulamaları hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Mersinkaya; "Ülkemizde sigorta prim teşvikleri ilk olarak 2004 yılında yürürlüğe giren 5084 sayılı Kanunla birlikte uygulanmaya başlamıştır.
Prim teşviklerinin amacı genel olarak yatırımların ve istihdamın artırılması olmakla birlikte; düzenli prim ödemeyi teşvik, genç, kadın, engelli ve mesleki eğitim mezunlarının çalışma hayatına kazandırılması, Ar-Ge faaliyetlerinin gelişmesi gibi makro politikaların uygulanması amacı da taşımaktadır" şeklinde konuştu.
Teşviklerden yaralanma koşulları hakkında da bilgi veren İsmet Mersinkaya; "İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri, Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri,
Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir. 5 puanlık prim indirimi prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak kaydıyla işveren hissesine isabet eden toplam tutar üzerinden uygulanır. İşveren hissesi sigorta prim oranının, 5 yıl boyunca ilk yıl yüzde 100'ü, ikinci yıl yüzde 80'i, üçüncü yıl yüzde 60'ı, dördüncü yıl yüzde 40'ı, beşinci yıl yüzde 20'sinin karşılanması sağlanmıştır. Kota kapsamında yüzde 3 çalıştırılan özürlülerin sigorta primine ait işveren hissesinin tamamı, kota kapsamı dışında çalıştırılan özürlülerin ise sigorta primine ait işveren hissesinin yarısının Hazinece karşılanması sağlanmıştır" şeklinde konuştu.
(BT-MB-İK)

23.01.2013 16:20:11 TSI
A+A-

HABERE YORUM KAT