1. HABERLER

  2. YEREL

  3. İş Sağlığı Ve Güvenliği Bilgilendirmesi

İş Sağlığı Ve Güvenliği Bilgilendirmesi

İş Sağlığı Ve Güvenliği Bilgilendirmesi
A+A-

TÜYAP Adana 6. Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz Teknolojisi, Tesisat ve Yalıtım Fuarı'ında TMMOB Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi tarafından "İş Sağlığı ve Güvenliği" (İSG) bilgilendirmes

TÜYAP Adana 6. Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz Teknolojisi, Tesisat ve Yalıtım Fuarı'ında TMMOB Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi tarafından "İş Sağlığı ve Güvenliği" (İSG) bilgilendirmesi yapıldı.
MMO İş Sağlığı ve Güvenliği Yürütme Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi Mahmut Teberik, yürürlüğe giren yeni kanunun işverenlere önemli yükümlülükler getirdiğini söyledi. Teberik, "İşverenlerin işyerlerinde İş Sağlığı Güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, alınan İSG önlemlerine uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek, uygunsuzlukları gidermek, işçileri mesleki riskleri, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, gerekli İSG eğitimini vermek, işçiler de İSG konusunda alınan her türlü önleme uymak, zorundadır." dedi.
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Mahmut Teberik, işyerlerinde gerekli, önlemlerin alınmaması durumunda işverenlere yaptırımlarla birlikte ağır para cezalarının da verilebileceğine dikkat çekerek, İSG hizmetlerinin sunulması için; çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme zorunluluğu olduğunu, bunu yerine getirmeyen işyerlerine her ay 5 bin lira para cezası kesilebileceği uyarısında da bulundu.
Teberik, İSG hizmetlerinin desteklenmesi ile ilgili bilgi verirken, "Destekten; kamu kurum ve kuruluşları hariç 10'dan az çalışanı bulunan çok tehlikeli/tehlikeli sınıftaki işyerleri faydalanabilir. Bakanlar Kurulu, 10'dan az çalışanı bulunan az tehlikeli sınıftaki işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir. Sigortasız işçi çalıştırandan; ödemeler faizi ile birlikte tahsil edilir ve destekten üç yıl süreyle faydalanamaz. İlgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla; İşyerinde yürütülen İSG faaliyetlerine ilişkin kayıtları, Çalışanların kişisel sağlık dosyalarını, işten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle, saklar. Çalışan işten ayrılıp başka bir işyerinde çalışmaya başlarsa; Yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep eder, Önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak bir ay içerisinde gönderir" şeklinde konuştu.
İSG Yasası ile işyerlerinin çalışanların maruz kalacağı sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmasını sağlamakla yükümlü olduğunu belirten Mahmut Teberik, şöyle devam etti:
"İşveren, işe girişlerde, İş değişikliğinde iş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle işten uzaklaşmalar sonrası işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde sağlık muayenelerini yaptırır. Sağlık raporları, İSGB veya OSGB'nde görevli işyeri hekiminden alınır. Sağlık gözetiminden doğan maliyetler işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz. Çalışanın sağlık bilgileri gizli tutulur. İşveren; çalışanlar ve temsilcilerini İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler. Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar, İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevli kişiler, Ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan bütün çalışanları, tehlikeler, riskler ile alınmış ve alınacak tedbirler hakkında derhal bilgilendirir."
Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi tarafından Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İş Güvenliği Bilgilendirme seminerini MMO Adana Şubesi Başkanı Hüseyin Atıcı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Adana Başkanı İş Başmüfettişi Yıldız Üner, Grup Başkan Vekili İş Baş Müfettişi Haydar Kaçmaz da izleyerek, iş güvenliği konusundaki sorular yanıtladı.
(ADN-Y)

18.02.2013 11:28:51 TSI
A+A-

HABERE YORUM KAT