1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Hanefi Bostan: "rektörlerden Doçentlerin Mali Haklarını Ödemelerini İstedik" İstanbul

Hanefi Bostan: "rektörlerden Doçentlerin Mali Haklarını Ödemelerini İstedik" İstanbul

Hanefi Bostan: rektörlerden Doçentlerin Mali Haklarını Ödemelerini İstedik  İstanbul
A+A-

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, rektörlere doçentlerin mali haklarını ödemeleri için yazı yazdıklarını söyledi. Yazılı bir açıklama yapan Bosta

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, rektörlere doçentlerin mali haklarını ödemeleri için yazı yazdıklarını söyledi.
Yazılı bir açıklama yapan Bostan, "Doçent unvanını alıp bu kadroya ataması yapılmayan yardımcı doçent, öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosunda bulunan öğretim elemanları maddi noktada büyük hak kayıplarına uğramaktadır. Bu konumda bulunan öğretim elemanları, doçent unvanını aldıkları tarihten itibaren kadrolu doçentlere uygulanan ek gösterge üzerinden maaşlarını almaları gerekmektedir" dedi.
"Nitekim bu konuda Danıştay 8. Dairesinin 2005/1605K, 2004/3876K sayılı kararında ve Yerel Mahkemelerin çok sayıdaki kararında2914 sayılı Yükseköğretim Personel Yasasının 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 'Gösterge Tablosu ve Ek Göstergeler' başlıklı 5. maddesinde, aylıkların hesabında ayrıca bu Yasaya ekli ek gösterge cetvelinde unvan ve derecelere göre belirlenen ek gösterge rakamlarının dikkate alınacağı hükmüne yer verilmiştir. 2914 sayılı Yasanın anılan 5. maddesinin 418 sayılı KHK ile değiştirilmeden önceki halinde kadroya atanma şartı aranırken anılan değişiklikten sonra bu şartın aranmadığı, dolayısıyla doçent unvanını almış olmanın bu unvan için öngörülen ek göstergeden yararlanmak için yeterli olduğu açıktırhükümlerine rağmen, üniversite rektörleri bu kararların genele şamil olmadığını ileri sürerek, mağduriyete uğrayan doçentlerin tek tek mahkeme açmasına neden olarak devletin zarara uğramasına zemin hazırlamışlardır. Hatta bazı rektörler yerel mahkemelerin vermiş olduğu 'yürütmeyi durdurma' kararlarını uygulamada imtina etmişlerdir" diyen Bostan, mahkeme kararları ve 2914 sayılı Kanuna ekli ek gösterge cetveli açık olmasına rağmen rektörlerin, doçentlerin kazanılmış haklarını ödememesinin nedeninin anlaşılmadığını ifade etti. Bostan şöyle devam etti:
"Bu yanlış ve hukuksuz uygulamadan dolayı kadroya atanamamış doçentlerin her ay 500 TL ile 1000 TL arasında maddi kayıpları söz konusudur. Sendikamız kadroya atanmamış doçentlerin hak kayıplarının ödenmesi için başta Marmara, İstanbul, İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Boğaziçi ve Galatasaray Üniversitesi rektörlerine ayrı ayrı yazı yazarak bir kez daha bu haksızlığın ve hukuksuzluğun YÖK'ün görüş yazısı doğrultusunda ortadan kaldırılmasını istemiştir."
Bostan rektörlere yazılan yazıda şu ifadelere yer verdiklerini belirtti:
"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 09.10.2012 tarih ve 44336 sayılı görüş yazısının aynen "2914 sayılı Kanuna ekli ek gösterge cetveli incelendiğinde; doçentlere (1-3 derece) 4800 ek gösterge verileceği ve doçentlerin ek göstergesinden yararlanmak için kadroya atanma şartının aranmadığı anlaşılmaktadır. Bilgilerinize ve gereğini rica ederim" şeklinde olduğu hatırlatılarak, YÖK'ün görüşü doğrultusunda işlem yapılması, bu görüşe uygun işlem yapılıp yapılmadığının tarafımıza ivedilikle bildirilmesi talep edilmiştir."
(ET-OK-Y)

02.01.2013 17:32:42 TSI

A+A-

HABERE YORUM KAT