1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Hanefi Bostan: "öğrenim Ve İl İçi Özrü Hakkını Yargıya Taşıdık" Adnan Sular İstanbul

Hanefi Bostan: "öğrenim Ve İl İçi Özrü Hakkını Yargıya Taşıdık" Adnan Sular İstanbul

Hanefi Bostan: öğrenim Ve İl İçi Özrü Hakkını Yargıya Taşıdık  Adnan Sular    İstanbul
A+A-

Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, "Öğretmene öğrenim ve il içi özrü hakkı vermeyen uygulamayı yargıya taşıdık" dedi. Bostan yaptığı açıklamada,

Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, "Öğretmene öğrenim ve il içi özrü hakkı vermeyen uygulamayı yargıya taşıdık" dedi.
Bostan yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığın İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 30.01.2013 tarih ve 1184 sayılı yazı ile öğretmenler özür durumundan yer değişikliklerinin Şubat ayında yapılacağı bildirilmiş, akabinde ise bu konuda gerekli açıklamalar Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinde yayınlanmıştır. Bütün engellemelere rağmen sendikamızın sayısız eylem ve basın açıklamalarından sonra 2013 Şubat Özür Grubu atama dönemi başlamıştır. Ancak bu dönemde öğrenim özrü ve il içi özür durumuna bağlı yer değiştirmeler kapsam dışında bırakıldığı gibi, İl/ilçe emri uygulaması da bulunmamaktadır. Bu durum ancak belli sayıda, puanı yeten öğretmenlerin özür tayinlerinin olması anlamına gelmektedir. Gelinen noktada birçok aile bir yıl daha ayrı kalacak, sağlık sorunları olanlar bir yıl daha bu sorunları yaşamaya devam edecek, genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenleri bulunanlar ise bu nedenlerle ile yaşamaya mecbur bırakılacaktır. Yaşanılacak mağduriyetler Türk Eğitim-Sen olarak öngörülebilmektedir. Bu gerekçeler ile özür grubu atamalarında il/ilçe emri uygulamasının yapılması için 31.01. 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına yazılı başvuruda bulunduk" diye ifade kullandı.
Yürütmenin durdurulması ve iptali için talepte bulunduklarını ifade eden Bostan, "Ayrıca Danıştay'a başvurarak 30.01.2013 tarihinde yayınlanan 2013 Yarıyıl Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin işlemlerde "Öğrenim Özrü" ve "İl içi özür"ün yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebiyle dava açtık. Dava gerekçesinde şu hususlara dikkat çektik: Yönetmelikle verilen bir hak dava konusu işlem ile alınmaktadır. Bu durum Normlar hiyerarşisine aykırılık arz etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığının yeniden yapılandırılması ile ilgili 14.09.2011 tarih ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkındaki Kanunun Hükmünde Kararnamenin 37/3. Maddesinde "Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır". Bakanlık tarafından özür gruplarının ne olduğu yönetmelikle belirlenmiştir. Söz edilen yönetmelik halen yürürlüktedir. O zaman Bakanlık yönetmelikte var olan düzenlemeye göre hareket etmek zorundadır. Keyfi olarak yönetmeliği görmezden gelmek istediği durumda başvuru hakkı verirken istemediği durumda vermemek hukuki güven ilkesine aykırılık teşkil etmektedir" dedi.
Bostan, "Hukuki güvenlik ilkesi, hukuk kurallarında sık sık değişiklikler yapılarak hukuki istikrarı ve belirliliği yok eden kurallar ihdas edilmemesi, geriye yürüyen kuralların kazanılmış haklara dokunmadan bireylerin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alması gerektiğini ifade eder. Yıllardır verilen bir hak olan öğrenim özrü ortada yönetmelikle yapılmış bir düzenleme olmaksızın eğitim çalışanlarının elinden alınmıştır. Tesis edilen işlem açık ve net olarak hukuka aykırıdır ve iptali gerekmektedir" dedi.
(AS-ÖZ-Y)

31.01.2013 23:21:16 TSI
A+A-

HABERE YORUM KAT