1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'ndan Oyun Makinelerinin İthalatına Düzenleme

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'ndan Oyun Makinelerinin İthalatına Düzenleme

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığından Oyun Makinelerinin İthalatına Düzenleme
A+A-

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, oyun makinelerinin ithalatında düzenlemeye gitti. İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordineli olarak yürütüle

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, oyun makinelerinin ithalatında düzenlemeye gitti. İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülen çalışma sonucu yapılan düzenleme resmi gazetede yayımlandı.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı oyun makinelerinin ithalatına ilişkin düzenlemeye gitti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin, "Türk Ceza Kanununun 228'inci maddesinin kapsamı dışında kalsa bile umuma mahsus veya umuma açık yerlerde her ne ad altında olursa olsun kazanç kastıyla oynanmasa dahi rulet, tilt, langırt ve benzeri baht ve talihe bağlı veya maharet isteyen, otomatik, yarı otomatik, el veya ayakla kullanılan oyun alet veya makineleri ile benzerlerini bulundurmak veya çalıştırmak veya yurda sokmak yahut imal etmek yasaktır" hükmünü içerdiği belirtildi.
Anılan Kanun hükmünün genel nitelikte olması yanında, uygulanmasına ilişkin ikincil bir düzenlemenin olmaması ve teknolojik gelişmelere paralel olarak daha çok elektronik veya internet üzerinden oynanan oyunların mevcudiyeti dikkate alınarak, Kanunun genelleyici üslup ve ifadesinin daraltılması ve konulacak yasağın kapsamının belirlenmesi, oyun alet ve makinelerinin ithalatında gümrük işlemleri açısından izlenecek usul ve esasların belirlenmesi ihtiyacının doğduğu bildirildi.
Uygulamada, Mezkûr Kanun kapsamına giren ithali yasak oyun alet ve makineleri ve anılan Kanun kapsamı dışında kalan oyun alet ve makinelerinin gümrük idarelerinde ayırımında sıkıntılar yaşandığı ifade edilerek, gerek gümrük idarelerinin gerekse ithalatçı firmaların yaşadığı sorunların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na intikal ettirildiği dile getirildi.
Bu itibarla, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülen çalışma sonunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan Gümrük Genel Tebliği'nin (Serbest Dolaşıma Giriş) 28564 sayılı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtilerek tebliğ kapsamında şunlara yer verildi:
"Oyun alet ve makinelerinin serbest dolaşıma giriş işlemleri düzenlenmekte, bu kapsamda, oyun alet ve makinelerinin hangi hallerde serbest dolaşıma giriş işlemine tabi tutulabileceği ve hangi hallerde serbest dolaşıma girişine izin verilmeyeceğinin genel bir çerçevesi oluşturulmakta, buna ilişkin değerlendirmelerde ilgili gümrük idarelerince faydalanılmak üzere İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce fotoğraflarla destekli olarak hazırlanan rapora Tebliğ ekinde yer verilmekte, ithali yasak oyun alet ve makinelerinden olup olmadığı ilgili gümrük idaresince açıkça tespit edilemeyenlere ilişkin gerekli değerlendirmenin Yargıtay Yedinci Ceza Dairesi'nin 2000/2912 Esas ve 200/5941 Karar No.lu Kararı doğrultusunda hukukçu, makine mühendisi ve emniyet ahlak büro görevlisinin katılımıyla oluşturulan bir Komisyon marifetiyle yapılması sağlanmakta, bunlara ilave olarak, eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerini yapmaya yetkili gümrük idareleri belirlenmektedir."
(PS-ÖZ-Y)

19.02.2013 13:35:23 TSI
A+A-

HABERE YORUM KAT