1. YAZARLAR

  2. Hasan AKBABA

  3. GÖNEŞİMİZİ KARARTAMAZSINIZ!
Hasan AKBABA

Hasan AKBABA

Yazarın Tüm Yazıları >
A+A-

GÖNEŞİMİZİ KARARTAMAZSINIZ!

  Bazı sözler, sloganlar, deyimler var ki, bu söz deyim sloganlar o toplumun öz ifadesi, öz kimliği halini alır. Örneğin ‘Özgür Önderlik, Özgür kimlik, Özgür Ulus! Veya Güneşimizi Karartamazsınız!’ sloganlarıda Kürt halkının durduğu noktayı ifade etmektedir.16 yıldır Kürt halkı bu noktada nar topu, kartopu misali dalga dalga özgürlük mücadelesini büyüte büyüte, iç, dış komplo belasında önemli oranda sıyrılabilmiş,ulusal birlik olma yolunda yol katetmiştir.Komplo amacına ulaşmadığı gibi, Sayın Öcalan’ın İmralı tutsaklığı benim açımda felsefi, düşünsel yoğunlaşmada ilaç oldu sözü bu gerçeğin veciz ifadesidir.

         ‘Güneşimizi Karartamazsın!’ deyip kendini ateş topu yapmak yüceler yücesi bir direniş örneğidir. Daha bir iki gün önce Kobanide bir genç kendini meşale edip yakarken,Özgür Kanton demokratik Özerk Kürdistana hem sahiplenen,hemde önderliklerinin esaretini,Kürdistan esaretti sayarak,özgür önderlikle ilgili itibarsızlaştırma çabalarına dur demenin eylemcisi kesilmiştir.Aynı Sayın Öcalan Rusya’dayken, Roma Arenasına sürülmeden önce Bingöllü Taylan’ın kendini yakarak Uluslararası komploya dikkat çeken eylemine benzer bir eylemi ifade etmektedir.Dağda Viyan Soran,Zindanda Sema,Fikri ve daha niceleri ‘Güneşimizi karartamazsın’derken ortak slogan aynıydı. O da Özgür önderlik,özgür kimlik,özgür ulusta ısrardı! Belkişimdiye kadar 70 ten fazla insan bu slogan etrafında kendini cayır, cayır yakmış ve özgürleşmeninne denli ağır bedel olduğunu bize göstermiş, kavratmıştır. Eğerbugün komplo amacına ulaşmamışsa, özgür insanda kalmanın adı olan bu şahadetler sayesindeamacına ulaşmamıştır.Bu kahramanlıklar olmasaydı1998 Ekiminden başlayan süreç,sonbahardan kışa,kışın derin sağu içinde kaybolmaya yüz tutan buzluğa yerini terk edebilirdi!Yunanın hilelipuşt siyaseti,Çariçelerin komplocu siyasetti,para krallıkların insanlıkta nasibini almayan komplocu siyasettizafer kazanabilirdi! Dün ve bugün hala bu zaferlerine ulaşmamışlarsa, bilinmelidir ki,‘Güneşimizi Karartamazsın’özgür insan ateş topu sayesinde zaferlerini kazanmamış,ulaşılamamışlardır. O dönemin Amerika’nın kokana diş işleri bakanı ölümde yaşam doğuran bu yüce kahramanların eylemine atfen,’biz bu kadar büyük tepkinin olacağını beklemiyorduk’ sözüyle şaşkınlığını adeta itiraf etmekteydi. Bu itiraf aynı zamanda Ateş Çemberiyle korunan özgür önderliğe dokunduğumuz bu kadar yeter, daha ileriye gitmek, bizi de yakar(ın)söz itirafıydı! O dönemler niçin Apoyu asmıyorsunuz, besliyorsunuz diyenler öyle bir kör intikam ya da o dönemin maniple esaretti içindeydiler ki, APO’nun idamını engelleyenin sankibu uluslararasıkomplocu güçlermiş gibi, komplocuların yargılanmasını isteme yerine,idamı engelleyen, el üstünde tutan yergi, övgü düzeyiyle yaklaşılmaktaydı. ‘Güneşimizi Karartamazsın’ ateş çemberinengelleyiciligini görmeyecek körlük içindeydiler.Bu körlük hezeyanı içinde çırpınıp durmaktaydılar.Maalesef bugünde halabu körlüğe dayalı değerlendirme, yorumlar zaman zaman yapılır olmakta, buna inanç getirilmektedir.Kürt halk önderini idamını engelleyenin ABD, AB’dir denilmektedir. Bu tek kelimeyle Fulleyenyalan, Demagojidir. Tam tersi bu şahadetler, Kürt halkının güçlü direniş,sahiplenmesi olmasaydı ne idam engellenirdi,ne de idamın önüne geçilirdi! Eğer Şex Sait ve arkadaşlarınasıldığı güne bu idam denk getirilmişse, bilinmelidir ki,Sex Sait’in acılı sonunu,son direniş önderi olan Sayın Abdullah Öcalan’ın başına getirilmek için bu tarih bilinçli seçilmiştir.Egemenlikçi bakış etkisinde insan kendisini kurtarmadıkça, egemenlikçi bakışa göre yorum, değerlendirme yapar. Hatalı olaylara bakmış olur. 16 yıldır buyanlış yorumdeğerlendirmeetkisiyle hep uluslarası komploya yanlış yaklaşıldı, yanlış ele alındı, yanlış yorum yapıldı. Bu yanlış ele alış olmasaydı. Belki bu uluslarası güçler şimdiye kadar açığa çıkarılır, yargılanır olurlardı. Ama maalesef şaşı bakan şaşı görür misali, başında şaşı bakmak için bu uluslararası güçler bilinçli deformasyon yaparak, herkesin görüş bakış açışına da müdahale yapmış oldular. Bu müdahalenin etkisiyle olayın özüyle uğraşma yerine, biçimine takılma sığlığına düşer oldular!Kürtler yene kendi başına kalmış oldular. Komplonun derin idrakiyle kendi başına komplocu faillerin yargılanma talebinde vazgeçmeyerek, mücadeleyi kendileri içinözgürlük gerekçesini sayarak hep ayakta oldular. Bir adım geri atmayarak, uluslarası komplonun açığa çıkmasında ısrarcı oldular. İşte budireniş olmasaydı, ne idamı engellenirdi, ne idamın önüne geçilirdi. Öyle inanıyorum ki, nasıl ki direniş idamı engellemişse, gün olur bu direnişkomplocu güçlerin yargılamasını da gündeme getirecektir. 16 yılık mücadele tarihi bu güveniyeteri kadar bizlere vermekte,rahatlıkla bunu bize söylettirmektedir! Bir daha altını çizerek ve tekrarlayarak diyoruz ki, Başkan APO’nun idamını engelleyen uluslararası komplocu güçlerin başında yer alan ABD,AB değil, ’güneşimizi karartamazsınız’ deyip kendini ateş topu yapan, bu direniş abidelerin ördüğü ateş çemberidir. Kürt halkının boyun eğmeyen iradeli duruşudur!  İdam engellenmiş,İmralı özgür önderlik adası olmuşsa ‘Güneşimizi Karartamazsın’ çemberin koruculuğu sayesindedir. Bu doğan güneş kadar gerçek,gerçek yalanla sıvazlanmayacak kadaraydınlığıyla saçılandır!Bu bilinçle komploya yaklaşmalı,daha fazla halkın, öncünün,önderliğinin duruşuna güvenerek komplo değerlendirilmeli ele alınmalıdır. Şaşı bakış yerine, doğru bakmayı bilerek, öz gücüne güvenerek,uluslarası komployu işlemez aşamasında yargılanır aşamaya getirmek temel görev olmalıdır!Bu bilinçle bir daha kahrolsun uluslararası komplo diyor,yaşasın yüceler yücesi ateş topuçemberiyle kendini özgürlüğe katık eden yüce ölümsüz yoldaşlarımızdiyorum.

 15 yıldır halkımızın komplocu güçlere karşı yılmayan direnişi karşısında saygıyla eğiliyor, bugünde her alanda serhildan ruhuyla komployu protesto eden direniş eylemlerini selamlıyorum.

   Hasan Akbaba

14 Şubat 2014

Freiburg

A+A-
Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT