1. HABERLER

  2. YEREL

  3. Fabrika İçin Mahkeme Kararı Beklenecek

Fabrika İçin Mahkeme Kararı Beklenecek

Fabrika İçin Mahkeme Kararı Beklenecek
A+A-

Düzce İl Genel Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu Akçakoca Çiçekpınar köyünde kurulması planlanan fabrika ile ilgili detaylı bir rapor hazırladı. Komisyon Başkanı Muharrem Şen, ilin gelişimini göz

Düzce İl Genel Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu Akçakoca Çiçekpınar köyünde kurulması planlanan fabrika ile ilgili detaylı bir rapor hazırladı. Komisyon Başkanı Muharrem Şen, ilin gelişimini göz önünde bulundurarak fabrikanın kurulması için gerekli olan imar değişikliği talebine olumlu yanıt verdiklerini ancak yapılan itirazlar neticesinde yürütmenin durdurulduğunu hatırlattı. Şen, nihai kara için Sakarya İdare Mahkemesinden çıkacak sonucu beklediklerini ifade etti.
Şen, meclise sunduğu raporda Çevre Düzeni Planı tadilatından sonra nazım ve uygulama imar planının yapılıp onaylandığını ve inşaat ruhsatı için mimari çalışmaların başladığını, bu aşamalarda gerek askı ilanları gibi yasal süreçlerde ve gerekse süreç dışında İdareye itirazda bulunulmadığını vurguladı.
Akçakoca Çiçekpınar köyünde kurulması istenen fabrika ile ilgili raporda ise "Akçakoca Çiçekpınar köyü 117 ada1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 ve 118 ada 7 nolu parsellere ilişkin olarak yapılan tadilat ile söz konusu parsellerin bulunduğu alanın 'Tarım Arazisi' kullanımından 'Sanayi tesis alanı' lejantına alınmasına ait 1/25 bin Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün yazısında özetle Alanın yakınında su kaynağı olduğu ve DSİ görüşü alınmadığı, imar planı aşamasında kurum görüşleri alınacağı şeklinde plan hükmü bulunduğu, yapılan değişikliğin tek bir talebe ve faaliyete dayanılarak hazırlandığı, parçacı arazi kullanımların önünü açtığı, doğal yapı ve eşiklere dayanmadığı, bölgede ihtiyaç duyulacak diğer sanayi taleplerini de yönlendireceği, noktasal olarak yapılan bu değişikliğin 1/100 bin ölçekli Düzce İli Çevre Düzeni Planı ile 1/25 bin ölçekli Akçakoca Çevre Düzeni Planı ve planlama ilke ve amaçlarına aykırı olduğu, bu nedenle resmi gazetede yayımlanan Çevre Düzeni Planına dair yönetmeliğin 14. Maddesi 4. Fırkası uyarınca (60 gün içerisinde düzeltilmesi/giderilmesi ve 1/25 bin ölçekli çevre düzeni planına uygunluğun sağlanması gerektiği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de resmi yazısı ile Bakanlığın yazısı doğrultusunda işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca Düzce Belediyesinin yazısı ile Yürütmenin durdurulması istemiyle Sakarya 1. İdare Mahkemesine Belediye Meclisinin 2011/363 sayılı kararına karşı dava açıldığı Düzce Belediyesinin yazısı ile de İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulduğu kararı verildiği bildirilmiştir. Akçakoca İlçesi 1/25 bin Ölçekli Çevre Düzeni Planı 30 gün süreyle askıya çıkarılmış ve askı ilan süresi içerisinde herhangi bir itiraz yapılmadığı ekli askı tutanağında görülmüştür. DSİ ve diğer ilgili olan kurum ve kuruluşların görüşleri de alınarak İl Genel Meclisinin kararı ile kabul edilmiş olup, 30 gün süreyle askıya çıkarılmış ve askı ilan süresi içerisinde herhangi bir itiraz yapılmadığı ekli askı tutanağında görülmüştür. Söz konusu parsellerin bulunduğu alandaki imar planı ile kapanan kadastral yollar, Encümen kararı ile Çiçekpınar köy tüzel kişiliği adına tescil edilmiş ve buradaki diğer parseller ile tevhid, ifraz ve bedelsiz yola terk işlemleri yapılarak Akçakoca Tapu Müdürlüğünde tescil işlemi tamamlanmıştır. Söz konusu parsellerin imar uygulaması sonucunda oluşan 20 nolu parsele ilgilileri tarafından hazırlanan mimari projelerle inşaat ruhsatı için dilekçi ile idaremize başvurulmuş olup idaremiz tarafından yazılan yazı ile sığınak gerekip gerekmediği konusunda İl İdare Kurulu Müdürlüğüne yazı yazıldığı, SEDAŞ'a yüksek gerilim hattı emniyet mesafeleri konusunda yazı yazıldığı ve bu kurumlardan cevabi yazılar alındığı görülmüştür. Tüm bunların çerçevesinde Çevre Düzeni Planı tadilatından sonra nazım ve uygulama imar planının yapılıp onaylandığı, imar uygulaması ile de ifraz tevhid işlemleri sonuçlandırıldığı ve inşaat ruhsatı için mimari çalışmalar yapıldığı bu aşamalarda gerek askı ilanları gibi yasal süreçlerde ve gerekse süreç dışında İdaremize herhangi bir itiraz olmadığı Bakanlığın yazısındaki bazı görüşlerin takdir yetkisine haiz olduğu görüldüğünden 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 10/c maddelerinde İl çevre düzeni planı Vali'nin koordinasyonunda büyük şehirlerde büyük şehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır İl çevre düzeni planı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır hükmü ile İl Genel Meclisine verilen bu yetkiyi ilin doğan ihtiyacı, gelişimi ve gelişme yönü göz önüne alınarak takdir ve karar verme yetkisini kullanmış ve söz konusu plan tadilatını onaylamıştır. Konuyla ilgili yargı sürecinin beklenmesinin uygun olacağına komisyon üyelerimizce oy birliği ile karar verilmiştir." Rapor meclis üyeleri tarafından onaylandı.
(AY)

12.01.2013 12:16:44 TSI
A+A-

HABERE YORUM KAT